Навігація
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Структура національної економіки

Поняття структури національної економіки.

Сфери і сектори економіки

Економіка будь-якої держави - це єдина система взаємопов'язаних галузей. В умовах ринкової економіки підприємство є основною господарюючої одиницею, яка характеризується певною галузевою належністю і займає особливе місце в системі національної економіки. Економіка країни - складний і динамічний організм. Вона може бути представлена різними структурами, що обумовлено різноманіттям процесу виробництва. Структура відбиває будова економіки, співвідношення її підсистем і ланок, пропорції та взаємозв'язки між ними (виникнення нових галузей і відмирання старих). Вивчення різних структур пов'язане із з'ясуванням місця і ролі в народному господарстві складових його комплексів і оптимізацією структур.

При розгляді національного господарства в різних дослідженнях зазвичай використовують такі поняття, як сфера, галузь, сектор економіки.

З позицій створення сукупного суспільного продукту і національного доходу в суспільному виробництві виділяють дві великі сфери: матеріальне виробництво і невиробничу сферу.

До матеріальному виробництву відносять:

ü промисловість;

ü сільське і лісове господарство;

ü вантажний транспорт;

ü зв'язок (обслуговуючу матеріальне виробництво);

ü будівництво;

ü торгівлю;

ü громадське харчування;

ü інформаційно-обчислювальне обслуговування;

ü інші види діяльності матеріального виробництва.

Невиробнича сфера включає:

ü житлово-комунальне господарство;

ü пасажирський транспорт;

ü зв'язок (обслуговуючу організації невиробничої сфери і населення);

ü охорону здоров'я;

ü фізичну культуру;

ü соціальне забезпечення;

ü народна освіта;

ü культуру і мистецтво;

ü науку і наукове обслуговування;

ü кредитування та страхування;

ü діяльність апарату органів управління.

В даний час ця система структур включає сотні тисяч об'єднань, підприємств і організацій виробничої та невиробничої сфер.

У зарубіжних країнах для узагальнюючої характеристики економічних процесів складові елементи господарського комплексу згруповані у великі сектори економіки.

Під сектором розуміється сукупність інституційних одиниць, що мають подібні економічні цілі, функції та поведінку.

Виділяють сектори підприємств, державних установ, домашніх господарств і зовнішній сектор.

Сектор підприємств включає в себе сектор нефінансових підприємств і сектор фінансових підприємств. У сектор нефінансових підприємств входять як комерційні підприємства, що виробляють товари (послуги) з метою отримання прибутку, так і некомерційні організації, що не переслідують мети одержання прибутку. Залежно від того, хто здійснює контроль за їх діяльністю, вони у свою чергу підрозділяються на державні, приватні та іноземні нефінансові підприємства. Сектор фінансових підприємств охоплює комерційні та некомерційні організації, зайняті фінансовим посередництвом і страхуванням, а також допоміжною діяльністю у цій галузі. До них відносяться: Банк Росії, комерційні банки, інвестиційні та інноваційні фонди, благодійні та спонсорські фірми, лізингові організації, фондові біржі, страхові корпорації і пенсійні фонди.

Сектор державних установ являє собою сукупність органів законодавчої, судової та виконавчої влади, фондів соціального забезпечення та контрольованих ними некомерційних організацій. Він має федеральний, регіональний та місцевий рівні.

Сектор домашніх господарств об'єднує в основному споживають одиниці, тобто домашні господарства і підприємства, утворені ними. Цей сектор складається з кількох підсекторів. Господарства діляться за родом занять, галузі праці, освіті й кваліфікації особи, визнаної його главою. Залежно від виду доходів (найбільшого джерела доходів) можна відзначити наступні підсектори: роботодавці, які працюють за наймом, одержувачі доходів від власності. У підсектори можуть групуватися домашні господарства за розміром загального доходу, числа членів чи місцем розташування.

Зовнішній сектор, або сектор "інший світ", - це сукупність інституційних одиниць - нерезидентів даної країни (тобто розташованих за межами країни), що мають економічні зв'язки, а також посольства, консульства, військові бази, міжнародні організації, що знаходяться на території даної країни.

Розрізняють також державний і приватний сектори. Перший об'єднує підприємства, організації та установи, що знаходяться в державній власності і керовані державними органами. На приватний сектор контроль держави не поширюється.

Стосовно ринку можна виділити ринковий і неринковий сектори економіки. Ринковий сектор - це виробництво товарів і послуг, призначених для реалізації на ринку за цінами, що робить вплив на попит, а також обмін товарами і послугами за бартером, запаси готової продукції, а також оплата праці в натуральній формі. Неринковий сектор включає виробництво продуктів і послуг, які використовуються безпосередньо виробниками або власниками підприємства, або передачу їх іншим споживачам безкоштовно або за цінами, що не мають, впливу на попит.

Сектори економіки у свою чергу складаються з однорідних видів економічної діяльності - галузей. За міжнародною статистикою економіка звичайно підрозділяється на галузі, що виробляють товари, і галузі, які надають послуги.

До перших відносяться промисловість, сільське господарство, будівництво та інші галузі матеріального виробництва (видавнича діяльність, утилізація вторинної сировини, збирання дикорослих грибів та ягід і т.д.). До других - освіта, транспорт, торгівля, охорона здоров'я, загальне державне управління, оборона та ін. У всіх розвинених країнах спостерігається тенденція підвищення частки сфери послуг у структурі ВВП.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук