Навігація
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Стратегія розвитку підприємства

Сутність стратегії підприємства

У ринковій економіці підприємство постійно змушене пристосовуватися до зростаючої нестабільності зовнішнього середовища і в першу чергу боротися з конкурентами, що випускають аналогічну продукцію. Це об'єктивно вимагає, щоб кожне підприємство виробляло і шукало свій шлях розвитку відповідно до вимог ринку, тобто щоб бути фінансово стійким, потрібно рости, вишукувати нові форми застосування капіталу, нові економічно ефективні технології виробництва, нові форми доведення продукції до ринку. Стратегія являє собою сукупність перспективних планів і завдань, які необхідно виконати, щоб досягти поставлених цілей.

Цілі - це ключові результати, до яких прагне підприємство у своїй діяльності. Стратегія покликана забезпечувати адаптацію підприємства до швидко змінного навколишнього середовища, тому вона повинна відповідати на наступні питання:

ü що, в якій кількості і якої якості виробляти;

ü як і на які ринки працювати;

ü які дії, як і навіщо необхідно здійснювати в першу чергу.

Таким чином, реалізація стратегії може забезпечити постійне посилення економічної потужності підприємства, підвищення конкурентоспроможності вироблених ним товарів і надаваних послуг.

У загальному вигляді всі підходи до розробки стратегії розвитку виходять з необхідності знаходження оптимального стану між наявними на підприємстві ресурсами і можливостями щодо їх використання, з одного боку, і задоволенням запитів і вимогами ринку - з іншого. Це передбачає добре знання можливостей підприємства в технічному, виробничому, організаційному та економічному відношеннях. До ресурсів і можливостям підприємства зазвичай відносять людські, матеріальні, технологічні, організаційні, інформаційні та фінансові. Сукупність ресурсів, що знаходяться в розпорядженні підприємства, називається його потенціалом. Виробничі фактори не тільки дефіцитні, але і досить дорогі, тому з позиції ефективності має вирішальне значення те, як вони будуть використані. Багато що залежить від масштабів виробництва, а також від відповідності обладнання, технології, рівня кваліфікації працівників підприємства можливостям виробляти ті товари, які необхідні покупцеві.

Послідовність процесу вироблення стратегії можна відобразити у вигляді ланцюжка: аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища - розробка місії і цілей підприємства - вибір конкретної стратегії розвитку -реалізація стратегії. Спочатку аналізується внутрішній стан і зовнішня середу підприємства, його позиція на ринку, динаміка розвитку, потенціалу, поведінка конкурентів, характеристики продукції, що випускається, стан економіки, культурного середовища і т.д. Аналіз ключових факторів здійснюється за методом SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats - сильні і слабкі сторони, можливості і небезпеки). SWOT ділиться на аналіз внутрішніх факторів діяльності підприємства (сильні і слабкі сторони) і зовнішніх факторів (можливості і небезпеки).

Підсумки оцінки зовнішніх можливостей і небезпек можна виразити через силу впливу груп чинників: економічних, політичних, ринкових, конкурентних, міжнародних, соціальних і виробничо-технологічних. Серед факторів останньої групи тут слід виділити стан виробництва на зовнішніх для підприємства ділянках технологічних ланцюгів, рівень технології конкурентів, можливості нових технологічних розробок.

Далі визначають, якою мірою підприємство володіє внутрішніми силами, щоб скористатися зовнішніми можливостями, а також виявляють внутрішні слабкі сторони, які можуть ускладнити проблеми, пов'язані із зовнішніми небезпеками. Тут розглядаються структура і організаційний потенціал підприємства, використання наявного виробничого потенціалу, стан каналів збуту та мережі післяпродажних послуг.

У результаті аналізу стратегія розробляється на основі сильних сторін (з одночасним додаванням недоліків), при цьому враховуються зовнішні джерела можливостей і небезпек.

Після аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища розробляються місія і цілі підприємства. Місія - це концепція бізнесу, де стисло викладено головне призначення підприємства на досить тривалу перспективу його існування. Вона повинна бути просто і чітко сформульована, щоб бути зрозумілою і своїм співробітникам, і споживачам. Місія може змінюватися відповідно до вимог ринку, так як вона в першу чергу передбачає задоволення запитів споживачів. Після формулювання місії визначаються довгострокові і короткострокові цілі підприємства.

Процес вибору стратегії включає розробку кількох варіантів стратегій, спрямованих на виконання поставлених цілей.

При виборі стратегії вирішальним фактором є її ефективність. В якості результату від реалізації стратегії може виступати показник:

ü економічного ефекту (зростання маси і норми прибутку, чистого прибутку, термін окупності інвестицій, обсяг продажів);

ü соціального ефекту (поліпшення умов праці, його привабливості, розвиток культури та освіти);

ü технічного ефекту (підвищення якості та конкурентоспроможності продукції);

ü екологічного ефекту (зниження ступеня забруднення навколишнього середовища, комплексність використання природних ресурсів).

Рішення про вибір найбільш доцільною стратегії приймається після проведеного аналізу та оцінки. Потім обрана стратегія підприємства реалізується з урахуванням вимог ринку.

Залежно від рівня управління виділяють: портфельную стратегію - для рівня великої корпорації і ділову (конкурентну) - на рівні підприємства, що входить в корпорацію. "Портфель" в даному випадку представляє портфель цінних паперів, що належать корпорації, за допомогою яких корпорація управляє своїми підприємствами. Всі типи ділових стратегій можна розділити на три групи: наступальна (або стратегія прориву), оборонна (або стратегія виживання) і стратегія скорочення і зміни видів бізнесу.

Більш привабливою для підприємства може бути наступальна стратегія, або стратегія прориву, метою якої є завоювання певної частки ринку. Ця стратегія, заснована на досягненнях науково-технічного прогресу, дозволяє зайняти лідируючі позиції на ринку або в галузі, але вона вимагає значних інвестицій і має високий ступінь ризику, проте в разі успіху окупаються всі витрати і підприємство може отримати високий прибуток.

Оборонна стратегія, або стратегія виживання, використовується підприємством, яке хоче зберегти власні позиції на ринку. Ця стратегія вибирається, якщо підприємство задоволено своєю часткою ринку або у нього недостатньо коштів для проведення активної наступальної стратегії. Проте в даному випадку необхідно особливо уважно стежити за конкурентами, які можуть підірвати його позиції, застосувавши наступальну стратегію.

Стратегію скорочення і зміни видів бізнесу підприємство змушене застосовувати, коли необхідна перегрупування сил після тривалого періоду зростання або у зв'язку зі структурною перебудовою, що викликає глобальні зміни в економіці.

Серед наступальних стратегій широке поширення отримала група стратегій під загальною назвою "стратегія зростання", яка передбачає зміну продукту і (або) ринку. У цю групу можуть входити наступні стратегії: стратегія глибокого проникнення на ринок, стратегія розвитку ринку, стратегія розвитку продукту і стратегія диверсифікації (в останньому випадку здійснює вихід з новим товаром на новий ринок).

Підприємства можуть одночасно здійснювати не одну, а кілька стратегій. Так, багатогалузеві компанії для одного виду товару можуть розробити стратегію глибокого проникнення на ринок (завоювання кращих позицій на даному ринку), для іншого вибрати стратегію розвитку ринку (вихід на освоєний ринок з новим продуктом) і т.д. Завдання керівництва полягає в тому, щоб при виборі стратегії всебічно врахувати конкретні умови і цілі бізнесу.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук