Навігація
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Рентабельність підприємства та її види

Розглянуті нами перш показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства. Відносної характеристикою фінансових результатів і ефективності діяльності підприємства є рентабельність. Показники рентабельності визначають відносну прибутковість підприємства, вимірювану у відсотках до витрат коштів чи капіталу з різних позицій. Для оцінки рівня ефективності роботи підприємства одержуваний результат (валовий дохід, прибуток) зіставляється з витратами або використовуваними ресурсами. Соизмерение прибутку з витратами означає рентабельність, або, точніше, норму рентабельності.

Серед основних показників рентабельності можна виділити наступні:

ü рентабельність активів;

ü рентабельність поточних активів;

ü рентабельність власного капіталу;

ü рентабельності основних виробничих фондів;

ü рентабельність продукції;

ü рентабельність продажів (реалізації);

ü рентабельність довгострокових фінансових вкладень.

Рентабельність активів являє собою процентне відношення балансового прибутку (або чистого прибутку) підприємства до вартості його активів (основних і оборотних коштів). Показує, скільки рублів прибутку приносить один карбованець, вкладений в активи підприємства.

Рентабельність поточних активів свідчить про ефективність використання оборотних активів. Розраховується як відношення балансового прибутку (або чистого прибутку) підприємства до вартості його оборотних активів.

Рентабельність власного капіталу дозволяє визначити ефективність використання власного капіталу, порівняти з можливим отриманням доходу від вкладення цих коштів в інші цінні папери. У західних країнах він істотно впливає на рівень котирування акцій підприємства. Показник означає, скільки грошових одиниць чистого прибутку заробила кожна грошова одиниця, вкладена власниками підприємства. Визначається як відношення прибутку до величини власного капіталу.

Рентабельності основних виробничих фондів показують ефективність використання основних засобів та інших необоротних активів. Показник розраховується як відношення балансового прибутку (або чистого прибутку) підприємства до вартості основних засобів та інших необоротних активів.

Рентабельність продажів (реалізації) дає можливість дізнатися, скільки прибутку припадає на одиницю реалізованої продукції. Даний показник визначається як відношення валового прибутку (або чистого прибутку) до виручки від реалізації. Перший спосіб відображає зміни в політиці ціноутворення і здатність підприємства контролювати собівартість реалізації продукції, тобто ту частину коштів, яка необхідна для оплати поточних витрат. Динаміка коефіцієнта може свідчити про необхідність перегляду цін або посилення контролю за використанням матеріально-виробничих запасів. При розрахунку показника по чистому прибутку встановлюється, скільки грошових одиниць чистого прибутку принесла кожна одиниця реалізованої продукції.

Рентабельність продукції можна розрахувати по всій реалізованої продукції і по окремих її видах. У першому випадку вона визначається як відношення прибутку від реалізації продукції до витрат на її виробництво і реалізацію. Рентабельність всієї реалізованої продукції розраховується і як відношення прибутку від реалізації товарної продукції до виручки від реалізації продукції. Показники рентабельності всієї реалізованої продукції дають уявлення про ефективність поточних витрат підприємства і прибутковості реалізованої продукції.

У другому випадку обчислюється рентабельність окремих видів продукції. Вона залежить від ціни, за якою продукція реалізується споживачеві, і собівартості по даному її вигляду.

Рентабельність довгострокових фінансових вкладень показує ефективність вкладень підприємства в діяльність інших організацій. Розраховується як відношення суми доходів від цінних паперів і пайової участі в інших підприємствах до загального обсягу довгострокових фінансових вкладень. Отриманий результат цікаво порівняти з рентабельністю виробничих фондів. У ряді випадків він може бути вище, ніж рентабельність виробничих фондів.

Вищеперелічені показники залежать від багатьох факторів і істотно варіюють по торгових підприємствах різного профілю, розміру, структури активів і джерел коштів.

При аналізі показників рентабельності в просторово-часовому аспекті необхідно брати до уваги три ключові особливості цих показників, істотні для формулювання висновків:

ü перша пов'язана з тимчасовим аспектом діяльності підприємства. Оскільки коефіцієнт рентабельності продукції визначається результативністю роботи звітного періоду, то імовірнісний і плановий ефект не відображає. Коли підприємство робить перехід на нові перспективні технології або види продукції, що вимагають великих інвестицій, значення показників рентабельності може тимчасово знизитися. Але якщо стратегічні перебудови обрані вірно, тобто понесені витрати занурюються, то зниження рентабельності можна розглядати тільки як негативну тенденцію;

ü друга особливість визначається проблемою ризику. Багато управлінські рішення пов'язані з проблемою вибору між двома альтернативами: або отримання високого прибутку при великій ступеня ризику, або невелика прибуток, але без ризику. Одним з показників ризикованості бізнесу є коефіцієнт фінансової залежності - чим вище його значення, тим більш ризикованим, з позиції акціонерів і кредиторів, є підприємство;

ü третя особливість залежить от проблеми оцінки, оскільки чисельник і знаменник показника рентабельності власного капіталу виражені в грошових одиницях різної покупної здібності. Чисельник показника (прибуток) динамічний, він відображає результати діяльності і сформований рівень цін на товари та послуги в основному за минулий період. Знаменник показника (власний капітал) складався протягом ряду років. Він виражений у книжковій (облікової) оцінці, яка може істотно відрізнятися від поточної оцінки, оскільки далеко не все вдасться відобразити в балансі; наприклад, престиж фірми, торгова марка, суперсучасні технології, класний управлінський персонал не мають грошової оцінки у звітності.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук