Страхування професійної відповідальності

Страхування професійної відповідальності здійснюється на випадок виникнення яких-небудь упущень, недоглядів, необережності при обов'язковій умові, що застраховані особи володіють необхідною компетенцією для заняття професійною діяльністю і ставляться до своїх обов'язків сумлінно. Підтвердженням рівня їхньої кваліфікації є наявність сертифікатів, дипломів або інших документів.

У обов'язковій формі російським законодавством передбачено страхування відповідальності наступних професій:

 • 1) нотаріуси, з лімітом 1500000 руб. - В місті і 1,0 млн руб. - В сільській місцевості;
 • 2) професійні оцінювачі (ліміт відповідальності не встановлений);
 • 3) арбітражні керуючі, з мінімальним лімітом 3 млн руб., А в разі ведення справ по банкрутству підприємств з балансовою вартістю понад 100 млн руб. ліміт (страхова сума) зростає пропорційно збільшенню балансової вартості підприємства під арбітражним управлінням до 20 млн руб. плюс 1% від перевищення вартості активів підприємства 1 млрд руб .;
 • 4) спеціалізований депозитарій і керуючі компанії, з лімітом для депозитарію - 300 млн руб., Для керуючої компанії - 5% суми активів, але не більше 300 млн руб .;
 • 5) митний брокер, з лімітом 20 млн руб .;
 • 6) аудитори при проведенні обов'язкового аудиту (ліміт відповідальності не встановлений).

Професійна відповідальність осіб інших професій (лікарі, проектувальники, адвокати та ін.) Страхується добровільно.

Об'єкт страхування - не суперечать законодавству РФ майнові інтереси страхувальника, пов'язані з відшкодуванням випадково заподіяної ним шкоди майновим інтересам третіх осіб внаслідок своєї професійної діяльності.

Вигодонабувачами при страхуванні професійної відповідальності є клієнти страхувальника, які звернулися до нього за отриманням професійних послуг.

За своїми правилами страхування страховики можуть вимагати судового посвідчення факту заподіяння шкоди.

Андеррайтинг при страхуванні професійної відповідальності виконується зазвичай в стандартній формі, продавцем, без передстраховий огляд, на підставі заяви та доданих до неї документів, що підтверджують право займатися даним видом професійної діяльності та містять відомості: про обсяг діяльності, різновиди послуг, досвід роботи, наявності претензій клієнтів і результати їх розгляду, досвіді попереднього страхування. У результаті андеррайтингу встановлюються значення базового тарифу (табл. 9.2) і поправочних коефіцієнтів.

Виходячи з аналізу практичної роботи, можна рекомендувати наступні значення поправочних коефіцієнтів для обліку основних факторів ризику:

 • 1) обсяг діяльності: 1,0-1,25 (2,5-30 млн руб.);
 • 2) досвід роботи: 1,3-0,8 (до 1 року -10 років і більше);
 • 3) різновиди послуг:
  • • аудит: 1-1,2 (аудиторські послуги - постановка бухобліку);
  • • проектування: 0,8-1,2 (інженерні вишукування - розробка проектної документації);
 • 4) кількість співробітників (при страхуванні оцінювачів): 1-0,85 (1-8 і більше співробітників);
 • 5) застосування франшизи: 0,95-0,90 (розмір 10-30 тис. Руб.).

Таблиця 9.2. Приклади базових тарифів у страхуванні професійної відповідальності

Страхова сума, млн руб.

0,5

1

2

3

5

10

15

Базовий тариф,% страхової суми

Оцінювачі

0,3

0,2

0,16

0,15

0,14

0,10

0,09

Аудитори

0,5

0,4

0,3

0,25

0,2

0,15

0,13

Проектувальники

0,5

0,4

0,25

0,21

0,16

0,14

При наявності претензій клієнтів за величиною тарифу і умовам страхування проводиться індивідуальний андеррайтинг із залученням експертів.

Висновки

 • 1. Цивільно-правова відповідальність - спосіб примусового впливу на порушника цивільних прав шляхом застосування санкцій майнового характеру, спрямованих на відновлення майнового становища потерпілого. Вона настає в результаті заподіяння шкоди майну і шкоди життю та здоров'ю третіх осіб. Даний вид відповідальності тягне за собою тільки майнові заходи, і її основна мета-компенсація шкоди або шкоди, заподіяної потерпілому.
 • 2. Більшість видів страхування відповідальності передбачені законом і є обов'язковими для страхувальника і страховика або тільки для страхувальника. Розміри відповідальності страховика (страхова сума) визначаються законом, міжнародними конвенціями і угодами, а при добровільному страхуванні - угодою страхувальника і страховика.
 • 3. Страхування цивільної відповідальності, пов'язаної з володінням майном, проводиться зазвичай на додаток до страхування власне майна. У цьому випадку андеррайтинг є природним продовженням андеррайтингу майна і націлений на перевірку дотримання умов експлуатації цього майна і наявність документів на право використання цього майна для обслуговування клієнтів (третіх осіб).
 • 4. Обов'язкове страхування автоцивільної відповідальності, відповідальності власників небезпечних об'єктів та перевізників може проводитися і окремо від страхування майна. При цьому в ОСАГО стандартний андеррайтинг зводиться до отримання від страхувальника відомостей, передбачених законодавством та необхідних для розрахунку страхової премії. При страхуванні відповідальності власників небезпечних об'єктів андеррайтинг передбачається у міру введення в дію нормативних поправочних коефіцієнтів до базового тарифу. В знову введеному обов'язкове страхування відповідальності перевізників також передбачається індивідуальний технічний андеррайтинг транспортних засобів та дотримання умов їх правильної експлуатації.
 • 5. Андеррайтинг у страхуванні персональної цивільної відповідальності зводиться до аналізу заяви на страхування для отримання даних до розрахунку тарифу.
 • 6. Андеррайтинг у страхуванні професійної відповідальності проводиться на підставі даних заяви, копій документів, що підтверджують права страхувальника на зайняття відповідною діяльністю, і результатів передстраховий огляд (вивчення) відповідності умов цієї діяльності умовам технології і безпеки.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >