Антикризове управління

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
ПередмоваРозділ I. Теоретичні основи антикризового управління Кризи і антикризове управління Поняття кризи соціально-економічної системи Об'єктивні і суб'єктивні причини виникнення криз Класифікація криз Поняття і види антикризового управління Закони розвитку організації як об'єктивні причини виникнення кризПрактикум Теоретичні основи циклічного розвитку економіки Сутність і основні типи економічних циклів Причини виникнення економічних циклівПрактикум Антикризова стратегія і тактика Поняття і типологія антикризових стратегій Стратегії попереджувального антикризового управління Стратегії екстреного антикризового управління Реалізація антикризової стратегії та антикризова тактикаПрактикум Управління стійкістю розвитку організації Поняття і модель стійкості організації Види і показники стійкості організації Антикризова трансформація стратегій як метод управління стратегічної стійкістю організації Алгоритм забезпечення поточної стійкості організаціїПрактикум Державне регулювання кризових ситуацій Сучасні концепції державного регулювання економіки Державне регулювання кризових ситуацій в економіці у світлі кейнсіанської і неокейнсианской концепцій Державне регулювання кризових ситуацій, засноване на концепціях монетаризму Інституційний підхід у державному регулюванні кризових ситуацій Методи державного регулювання економіки Фінансова політика держави як основний інструмент державного антикризового регулювання Функції органів державної влади, що здійснюють державне антикризове регулювання і управління Функції державних органів по антикризовому регулюванню на макрорівні економіки Росії Функції державних органів з антикризового управління підприємствами Росії на мікрорівні економіки Застосування синергетичного підходу до державного регулюванняПрактикумРозділ II. Практичні аспекти антикризового управління Антикризовий менеджмент Поняття та організаційні форми антикризового менеджменту Зовнішній антикризовий менеджмент Внутрішній антикризовий менеджмент Учасники процесу та зацікавлені особи антикризового менеджментуПрактикум Практика управлінської кризис-діагностики Сутність і проблематика управлінської кризис-діагностики Інформаційна основа для проведення управлінської кризис-діагностикиУстановчі документиОблікова політика організаціїДокументи бухгалтерського облікуДокументи управлінського облікуФінансова звітністьЛокальні нормативні акти Методика управлінської кризис-діагностики Аналіз впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на діяльність організації Вплив системи бухгалтерського обліку та режиму оподаткування на діяльність організації Оцінка надійності системи внутрішнього контролю Аналіз договірної політики організації Аналіз операцій з пов'язаними сторонами Аналіз фінансово-господарської діяльності організації Аналіз ознак, що впливають на допущення безперервності діяльності організації Оцінка ймовірності банкрутства Оформлення результатів управлінської кризис-діагностики та оцінка їх впливу на антикризову політику організаціїПрактикум Арбітражне управління як вид антикризового управління в умовах неспроможності організації Поняття неспроможності і характеристика інституту неспроможності Цілі і завдання різних процедур банкрутства Спостереження Фінансове оздоровлення Зовнішнє управління Конкурсне виробництво Мирова угода Особливості процедур банкрутства для окремих категорій боржників Особливості банкрутства містоутворюючих організацій Особливості банкрутства сільськогосподарських організацій Особливості банкрутства фінансових організацій Особливості банкрутства стратегічних підприємств і організацій Особливості банкрутства суб'єктів природних монополій Особливості банкрутства забудовників Вимоги до арбітражним керуючим, їх права та обов'язки в різних процедурах банкрутства Функції та завдання саморегулівної організації арбітражних керуючихПрактикум Соціальні аспекти неспроможності Мотивація персоналу в умовах кризи Регулювання трудових відносин при проведенні різних процедур банкрутства Особливості соціального захисту працівників при проведенні процедур банкрутстваПрактикум Інформаційне забезпечення антикризового управління Інформаційні потреби антикризового управління Інформаційне забезпечення вирішення завдань антикризового управління на основі використання транзакційних інформаційних систем Інформаційна підтримка вирішення завдань антикризового управління на основі використання ERP-систем Інформаційна підтримка вирішення завдань антикризового управління на основі використання CRM-систем Інформаційна підтримка вирішення завдань антикризового управління на основі використання SCM-систем Інформаційна підтримка вирішення завдань антикризового управління на основі використання аналітичних систем Інформаційне забезпечення вирішення завдань антикризового управління на основі використання систем управління ефективністю корпорації Інформаційне забезпечення вирішення завдань управління антикризовими проектами і портфелями Інформаційне забезпечення вирішення завдань реструктуризації підприємстваПрактикум
 
Наст >