Накази з особового складу

Формування кадрового складу - одна з найважливіших функцій кадрової служби, визначальна ефективність роботи всієї організації, її здатність вирішувати поставлені завдання. Від якості виконання цієї функції залежить і репутація організації, і доля кожного працівника. Помилка в неточно, недбало, непрофесійно складеному наказі про призначення або звільнення може стати причиною не відбулася кар'єри чи навіть несформоване життя.

Наказ по особовому складу - акт, що видається керівником установи, організації, підприємства, що є основним документом, що впорядковує процес управління персоналом і руху кадрів.

Накази з особового складу відносяться не тільки до реєстрації актів, а й до первинних облікових документів. Вони фіксують факт прийому, переведення чи звільнення громадянина і одночасно є підставою нарахування йому заробітної плати.

Накази з особового складу ведуться окремо від наказів з основної діяльності підприємства, незважаючи на те, що оформляються на однакових бланках. При підготовці документів у федеральному органі виконавчої влади використовуються електронні шаблони бланків документів. Зразки бланків та електронні шаблони бланків документів федерального органу виконавчої влади затверджуються керівником цього федерального органу виконавчої влади.

Обов'язковими реквізитами наказів по особовому складу, оформлюваних на бланках організації для внутрішніх документів, є:

 • • найменування організації;
 • • найменування виду документа;
 • • дата документа;
 • • реєстраційний номер документа;
 • • заголовок до тексту;
 • • текст документа;
 • • підпис;
 • • візи узгодження документа.

Накази з особового складу можуть бути простими і складними.

Простий (індивідуальний) наказ стосується однієї особи, в його заголовку пишеться: "Про прийом на роботу ...", "Про переведення на іншу роботу ..." і т.п.

Складний наказ містить кілька розпорядчих пунктів. При вирішенні одного питання його заголовок формулюється відповідно з що розв'язуються. Якщо наказ містить кілька кадрових питань, заголовок відсутній або формулюється в узагальненому вигляді ("По особовому складу"), питання розташовуються у певній послідовності (призначення, переведення, звільнення), при перерахуванні в одному пункті кількох прізвищ вони вказуються в алфавітному порядку.

Як правило, тексти наказів по особовому складу не мають констатуючій частині і дієслова "наказую", що характерно для наказів з основної діяльності. Тому накази по особовому складу безпосередньо починаються з розпорядчого дії:

 • • "ПРИЙНЯТИ" на роботу (вказуються встановлений розмір оплати праці, тобто оклад, надбавка, передбачена індексація; тарифна ставка, а також, при необхідності, умови прийому: "тимчасово з ___ по ___", з випробувальним терміном, його тривалість );
 • • "ПРИЗНАЧИТИ", "ПЕРЕВЕСТИ" на іншу роботу (вказуються нова посада і підрозділ, вид перекладу, а для тимчасових перекладів - тривалість, причина перекладу - в повній відповідності з вимогами ТК РФ, при необхідності - зміна оплати праці);
 • • "НАДАТИ ВІДПУСТКУ" (вказуються його вид, тривалість, дата початку та закінчення);
 • • "відряджений" (зазначаються дата і тривалість відрядження, місце направлення і найменування підприємства);
 • • "ЗВІЛЬНИТИ" (точна вказівка причини звільнення).

Уніфіковані форми наказів про прийом працівників на роботу, переведення на іншу роботу, припинення (розірвання) трудового договору (службового контракту), про заохочення працівників, надання відпустки або направленні у відрядження затверджені Постановою про затвердження уніфікованих форм з обліку праці та її оплати.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >