Накази (розпорядження) про прийом на роботу

Прийом на роботу оформляється наказом (розпорядженням) керівника. До складання та оформлення наказів про прийом працівника на роботу пред'являються наступні вимоги:

 • • особа, відповідальна за прийом, становить наказ (розпорядження) за формою № Т-1 (на одного працівника) і № Т-la (на групу працівників) на всіх осіб, прийнятих на роботу в організацію на підставі укладеного трудового договору (службового контракту );
 • • при оформленні наказу (розпорядження) про прийом працівника на роботу зазначаються найменування структурного підрозділу, посада (спеціальність, професія), за якою будуть виконуватися трудові обов'язки, строк випробування, якщо працівнику встановлюється випробування при прийомі на роботу, а також умови прийому на роботу і характер майбутньої роботи (за сумісництвом, в порядку переведення з іншої організації, для заміщення тимчасово відсутнього працівника, для виконання певної роботи та ін.);
 • • при укладанні з працівником трудового договору на невизначений строк у реквізитах "Дата" (форма № Т-1) або "Період роботи" (форма № Т-la) рядок (графа) "по" не заповнюється;
 • • підписаний керівником організації або уповноваженим на це особою наказ (розпорядження) оголошується працівникові під розписку.

На підставі наказу (розпорядження) працівником кадрової служби вноситься запис у трудову книжку про прийом працівника на роботу і заповнюються відповідні відомості в особистій картці (форма № Т-2 або № Т-2ГС (МС), а в бухгалтерії відкривається особовий рахунок працівника (форма № Т-54 або № Т-54а).

Накази про переведення на іншу роботу

Для оформлення та обліку переведення працівника на іншу роботу в тій же організації або в іншу місцевість разом з організацією використовуються форми № Т-5 і № Т-5а. При їх складанні враховуються такі вимоги:

 • • форми № Т-5 і № Т-5а заповнюються працівником кадрової служби з урахуванням письмової згоди працівника, підписуються керівником організації або уповноваженим ним на це особою, оголошуються працівнику під розписку;
 • • у випадку, якщо трудовий договір з працівником не укладався (працівник прийнятий на роботу до б жовтня 1992) і його прийом на роботу оформлений наказом, при заповненні уніфікованої форми № Т-5 "Наказ (розпорядження) про переведення працівника на іншу роботу "по рядку" Підстава "вказуються конкретні документи, на підставі яких працівник буде переведений на іншу роботу (заяву, медичний висновок, службова записка та ін.), а реквізит" Зміна до трудового договору "не заповнюється;
 • • на підставі наказу (розпорядження) про переведення на іншу роботу робляться відмітки в особовій картці працівника (форма № Т-2 або № Т-2ГС (МС)), особовому рахунку (форма № Т-54 або № Т-54а), а також вноситься відповідний запис у трудову книжку.

Накази про припинення (розірвання) трудового договору / службового контракту

Припинення трудових відносин оформляється рішенням у вигляді наказу або розпорядження відповідно до форм № Т-8 і № Т-8а та з урахуванням вимог, викладених у коментарі до нормативного акту "Уніфіковані форми первинної облікової документації з обліку праці та її оплати", а саме :

 • • форми № Т-8 і № Т-8а складаються працівником кадрової служби, підписуються керівником організації або уповноваженим ним на це особою і оголошуються працівнику під розписку в порядку, встановленому законодавством РФ;
 • • в рядку (графі) "Підстава припинення (розірвання) трудового договору (звільнення)" робиться запис у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства РФ з посиланням на відповідну статтю;
 • • в рядку (графі) "Документ, номер і дата" робиться посилання на документ, на підставі якого готується наказ і припиняється дія трудового договору (службового контракту) із зазначенням його дати і номера (заява працівника, медичний висновок, службова записка, повістка в військкомат та інші документи);
 • • при звільненні матеріально відповідальної особи до наказу (розпорядження) додається документ про відсутність матеріальних претензій до працівника;
 • • при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця у випадках, визначених чинним законодавством РФ, до наказу (розпорядження) про припинення (розірвання) трудового договору з працівником (звільнення) додається у письмовій формі мотивоване думку виборного профспілкового органу (за наявності останнього) даної організації;
 • • на підставі наказу (розпорядження) про припинення (розірвання) трудового договору з працівником (звільнення) робиться запис в особистій картці (форма № Т-2 або № Т-2ГС (МС)), особовому рахунку (форма № Т-54 або № Т-54а), трудовій книжці, і проводиться розрахунок з працівником.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >