Метадані документів

Метадані - новий термін в електронному діловодстві, введений в оборот міжнародним стандартом ІСО 15489-1-2001 "Інформація та документація. Управління документацією".

Метадані - інформація, яка дозволяє ідентифікувати інформаційні ресурси, у тому числі електронні документи, управляти ними, здійснювати їх пошук і зберігання.

Відповідно до ІСО 15489-1-2001 документ крім змісту повинен включати метадані для забезпечення незмінності структури електронного документа при різних операціях, вироблених з ним. Метадані описують як паперові, так і електронні документи.

Стандартом ІСО 15489-1-2001 встановлений універсальний набір метаданих для будь-яких інформаційних ресурсів - "дублінське ядро", що включає 15 елементів опису інформації.

На основі Дублінського ядра в Росії в 2003 р був розроблений ГОСТ 7.70-2003 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Опис баз даних і машинозчитуваних інформаційних масивів. Склад та позначення характеристик", введений в дію постановою Держстандарту Росії від 13.01. 2004 № 7-ст, що включив для опису інформаційного ресурсу 29 реквізитів, у тому числі 10 обов'язкових для всіх категорій ресурсів:

 • 1) денітіфікатор інформаційного ресурсу;
 • 2) найменування ресурсу (назва, що привласнюється творцем або власником);
 • 3) власник (найменування юридичної особи або ім'я фізичної особи);
 • 4) опис (текстове виклад змісту ресурсу);
 • 5) коди рубрикатора (коди Державного рубрикатора науково-технічної інформації);
 • 6) ключові слова (основні поняття);
 • 7) мова (вказівка мови тексту);
 • 8) період оновлення (з якою періодичністю оновлюється ресурс);
 • 9) фінансування (вказівка форми фінансування);
 • 10) дата останнього оновлення інформаційного ресурсу.

Електронний документообіг у федеральних органах виконавчої влади

Порядок здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади встановлено Постановою про затвердження правил діловодства.

При обробці, розгляді, узгодженні та підписанні електронних документів в системі електронного документообігу у внутрішньому документообіг федерального органу виконавчої влади можуть використовуватися способи підтвердження дій з електронними документами, при яких електронний підпис не використовується, за умови, що програмні засоби, що застосовуються у федеральному органі виконавчої влади , дозволяють однозначно ідентифікувати особу, що підписала документ.

Склад електронних документів, обертаються в системі електронного документообігу, визначається керівником федерального органу виконавчої влади на основі рекомендацій Федерального архівного агентства і відповідно до переліку документів, створення, зберігання і використання яких може здійснюватися виключно у формі електронних документів.

Перелік документів, створення, зберігання і використання яких може здійснюватися виключно у формі електронних документів, затверджується керівником федерального органу виконавчої влади за погодженням з Федеральним архівним агентством.

Правилами передбачено, що:

 • • прийом і відправка електронних документів здійснюються службою діловодства;
 • • при отриманні електронних документів служба діловодства здійснює перевірку справжності електронного цифрового підпису;
 • • при передачі надійшли електронних документів на розгляд керівника федерального органу виконавчої влади, напрямку електронних документів в структурні підрозділи і відповідальних виконавців федерального органу виконавчої влади, відправці електронних документів і зберіганні електронних документів разом з електронними документами передаються (зберігаються) їх реєстраційні дані;
 • • виконані електронні документи систематизуються у справи відповідно до номенклатури справ федерального органу виконавчої влади;
 • • при складанні номенклатури справ вказується, що справа ведеться в електронному вигляді;
 • • електронні документи після їх виконання підлягають зберіганню в установленому порядку у федеральному органі виконавчої влади протягом строків, передбачених для аналогічних документів на паперовому носії;
 • • після закінчення терміну, встановленого для зберігання електронних справ (електронних документів), на підставі акта про виділення їх до знищення, що затверджується керівником федерального органу виконавчої влади, зазначені електронні справи (електронні документи) підлягають знищенню.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >