Стандартизація словосполучень

Крім окремих слів, в діловому мовленні стандартизовані і цілісні словосполучення (мовні формули). Широке вживання мовних формул - стійких (шаблонних, стандартних) мовних оборотів, використовуваних в незмінному вигляді - одна з особливостей ділового мовлення. В якості прикладів наведемо стійкі словосполучення з різних видів документів.

Це мовні конструкції типу:

 • • вступати в законну силу;
 • • оскарженню не підлягає;
 • • без поважної причини;
 • • в установленому порядку;
 • • після закінчення терміну;
 • • одноразова допомога;
 • • по досягненні 18-річного віку;
 • • попередній розгляд, та ін.

Список подібних найбільш уживаних стійких словосполучень може бути з легкістю продовжений будь-яким службовцям, постійно мають справу з документами.

Наявність стандартних словосполучень у діловому мовленні - наслідок регламентованості службових відносин, повторюваності управлінських ситуацій і тематичної обмеженості ділового мовлення. По конкретному словосполученню ми можемо судити, про яку управлінської ситуації йде мова:

 • беручи до уваги, що ...;
 • відповідно до домовленості ...;
 • висловлюємо глибоку вдячність за ...;
 • перевіркою встановлено, що ...

Мовні формули - це результат уніфікації мовних засобів, що використовуються в однотипних повторюваних ситуаціях. Однією з функцій мовної формули в тексті документа є вираз типового змісту.

За мовними формулами можна визначити вид документа. Так, за словосполученням "контроль за виконанням покладається на ..." можна сказати, що мова йде про один з розпорядчих документів: наказі чи розпорядженні.

Крім того, мовні формули нерідко виступають як юридично значимі компоненти тексту, без яких документ не має юридичної силою.

............................................................................................. ..

стає більш вагомим, що звертають на себе увагу читача.

Дуже часто з цих словосполучень можна утворити паралельні їм дієслівні форми, які активно вживаються в усній розмовної мови.

Порівняйте на прикладі

Ділова мова

Розмовна мова

надати допомогу

допомогти

здійснити ремонт

відремонтувати

провести розслідування

розслідувати

забезпечити контроль

проконтролювати

допустити помилку

помилитися

посприяти

сприяти

подати апеляцію

апелювати

Стійкі словосполучення з похідними прийменниками

Дані стійкі словосполучення (прийменник + іменник) зазвичай мотивують будь-яку дію. Наприклад: відповідно до рішення (наказом, розпорядженням), у зв'язку з початком (можливістю, необхідністю), з метою поліпшення (обмеження, економії), в силу (обставин), відносно (осіб, громадян, виконавців), по лінії ( профспілки, комітету) та ін.

Цікаво, що в розмовній мові ці приводи майже не використовуються і замінюються іншими словами.

Порівняйте на прикладі

Ділова мова

Розмовна мова

За примиренням учасників спору ...

Тому що помирилися

З метою підготовки юнаків

Щоб підготувати ...

У силу природних умов ...

Через дощу ...

По досягненні 18-річного віку ...

Коли виповнилося ...

По закінченні школи ...

Після закінчення школи

Стійкі словосполучення етикетної характеру

Відомо, що 80% всієї вхідної та вихідної документації організації становлять ділові листи. Точність, лаконічність і переконливість офіційного листа досягається за допомогою мовних формул етикетної характеру. Звернення і заключна формула ввічливості складають етикетну рамку для будь-якого ділового листа. Прохання, вдячність, згода, відмова, запрошення, вибачення, гарантія та інші аспекти ділових листів виражаються також за допомогою етикетних мовних кліше:

 • прошу повідомити ... (прохання);
 • дозвольте запросити Вас ... (запрошення);
 • направляємо Вам ... (супровід);
 • доводимо до Вашого відома ... (інформація);
 • готові дати згоду ... (згода);
 • Ваше пропозиція відхилена ... (відмову).

Ці формули не тільки показують мета написання листа і вигляд листа, але і підкреслюють характер взаємин адресата і адресанта.

У сформованій у російському діловодстві системі офіційних відносин негативно сприймається демонстрація перебільшеної уваги та запопадливості: "Будьте такі люб'язні, якщо це Вас не утруднить ..." і зайва категоричність і нетактовність адресанта: "Категорично вимагаємо затвердити ...".

Зверніть увагу

Володіння діловим стилем - це в значній мірі знання мовних формул і вміння їх вживати. Висловлюючи типове зміст, мовні формули забезпечують точність і однозначність розуміння тексту адресатом, скорочують час на підготовку тексту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >