Перший етап роботи з текстом документа

На першому етапі редактор здійснює читання тексту в цілому і встановлює, наскільки логічно і зрозуміло для адресата викладено зміст документа, виправляє логічні і смислові помилки.

Психолінгвісти встановили, що початкове смислове сприйняття тексту одноманітно і закономірно у всіх читаючих. Слова об'єднуються в свідомості читає, утворюючи певні смислові зв'язки. Тільки при первісному читанні тексту можливо виявити основні смислові помилки, що впливають на адекватне розуміння змісту документа. Якщо виникла зупинка, то це означає, що в тексті є помилка, яку необхідно виправити, інакше й адресат не зможе чогось зрозуміти у змісті документа.

Повторне читання тексту (остаточне сприйняття) зазвичай призводить до того, що читає в зрештою знаходить правильний сенс, вгадує задум автора. Але таке утруднене розуміння в результаті остаточного сприйняття тексту не може служити підставою для того, щоб визнати всі пропозиції тексту правильними з точки зору логіки, сенсу і стилю.

Важливо запам'ятати

Існує первісне й остаточне сприйняття тексту. Всі помилки смислового та логічного плану зазвичай легко виявляються при первісному читанні тексту, коли він сприймається як зовсім новий і незнайомий.

Однак укладач документа, будучи і редактором тексту одночасно, не може сприймати власний текст як новий, що призводить до певних труднощів пошуку смислових помилок. Йому здається, що текст написаний саме так, як з його точки зору правильно сто написати, отже, він не бачить можливості іншого розуміння тексту. А лінгвістами доведено, що вміння побачити створюваний текст з позиції іншого чоло століття - основа редакторського та стилістичного майстерності. Для того щоб упорядникові та редактору в одній особі "організувати" первісне сприйняття тексту документа, необхідно на деякий час відкласти написаний текст, потім прочитати текст знову, сприймаючи його як незнайомий.

При цьому необхідно звернути увагу на характер читання тексту: пофразно читання має бути плавним і безперервним. Там, де не буде плавного читання з розумінням, необхідно шукати змістове або логічну похибка. Тому редактор здійснює плавне ковзання очима по рядках документа.

Якщо ж при безперервному і плавному читанні виникла мимовільна зупинка, то це означає, що в тексті є смислова помилка, яку необхідно виправити. Пропущена смислова або логічна помилка може призвести до того, що адресат неправильно витлумачить фразу, а потім і невірно зрозуміє зміст усього службового документа.

Зверніть увагу

Якщо первинне читання фраз тексту переривчасто і утруднене, то це означає, що в даному місці є якась помилка, яка повинна бути знайдена і виправлена редактором.

Другий етап роботи з текстом документа

Головним завданням другого етапу роботи з текстом є перевірка фактичного матеріалу, використовуваного при створенні і редагуванні документа. На цьому етапі редактор документа повинен уважним чином перевірити і перевірити наступне:

  • • спирався Чи при створенні та оформленні нового документа автор-упорядник на останні державні стандарти РФ з написання організаційно-розпорядчої документації;
  • • чи використовував автор-упорядник першоджерело при складанні тексту нового документа;
  • • чи є вихідні дані тих документів, на які спирався автор-упорядник при написанні нового документа;
  • • чи включений у складений документ тільки новий і достовірний цифровий і фактичний матеріал з документа першоджерела;
  • • уточнені чи при складанні тексту всі цифрові та фактичні відомості, що стосуються адресата і адресанта (прізвища, імена, по батькові, назви і адреси організацій, географічні позначення і т.д.);
  • • спирався Чи укладач тексту документа на останні ортологіческіх (нормативні) словники і довідники з сучасної російської мови, що є вкрай необхідним при вирішенні складних мовних питань, що стосуються культури діловій письмовій мові.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >