Навігація
Головна
 
Головна arrow Етика та Естетика arrow Ділова етика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Групи інтересів

Вплив на систему можна надавати, реалізуючи функції управління (аналіз, планування, організацію діяльності, облік, контроль і т.п.), впливаючи па елементи системи, на відносини між елементами, впливаючи і змінюючи властивості системи та її елементів, впливаючи на будь-які види забезпечення діяльності, формування, розвитку системи та її елементів, на ситуацію. Найчастіше вплив на систему здійснюється комплексно, і із застосуванням ряду способів, і з напрямком впливу па ряд локальних об'єктів системи. Про це йшлося у розділі 1 цього підручника. Тут звернемо увагу на склад груп інтересів.

Впливові індивіди і групи впливу - це окремі особи і групи людей, що здатні впливати на формування, функціонування і зміна етичної системи організації. Існує безліч визначень груп впливу (стейкхолдерів), найчастіше це будь-яка група або індивід, які можуть впливати на діяльність організації. Групи впливу - це ще й сукупність особистостей, лідерів думок за певною і досліджуваної тематики. У розглянутому випадку будемо вважати такими впливовими особистостями керівників організації різного рівня (менеджмент), а групами впливу - групи, команди керівників, привносять свої етичні уявлення в етичну систему підлеглого ним колективу або організації в цілому і здатні ініціювати і проводити зміни етичних систем підлеглих груп людей .

Очевидно, що у будь-якій організації є групи інтересів. Наведемо для прикладу перелік груп інтересів компанії, що займається розробкою програмних продуктів:

 • 1) суспільство;
 • 2) професійні асоціації;
 • 3) місцеві споживачі;
 • 4) зарубіжні споживачі;
 • 5) місцеві конкуренти;
 • 6) ЗМІ;
 • 7) акціонери;
 • 8) власники;
 • 9) закордонні конкуренти;
 • 10) постачальники;
 • 11) торговельні групи;
 • 12) співробітники (профспілки);
 • 13) місцеві (федеральні) уряду;
 • 14) закордонні уряди;
 • 15) інвестори;
 • 16) суди;
 • 17) групи особливих інтересів;
 • 18) партнери;
 • 19) кредитори;
 • 20) інтернет-компанії.

У цих груп різні очікування, мотиви, можливості, відповідальність. Як відомо, створення організації пов'язано в основному із задоволенням потреб клієнтів (споживачів), господарів (акціонерів), персоналу. Також очевидно, що інтереси цих груп досить суперечливі, а група "персонал" ще й неоднорідна (адміністрація представляє зазвичай інтереси власників, а не інших працівників). Більше того, навіть інтереси менеджменту та інтереси власників можуть не збігатися: акціонери часто воліють розумний ризик, а менеджери - стабільність і передбачуваність. Виявляти склад груп інтересів, ступінь їх значимості для організації, їхні інтереси, можливості задоволення інтересів, способи узгодження протилежних інтересів доводиться керівництву організації, і ця складна діяльність зазвичай включає в якості факторів, що впливають на прийняття рішень, етичні критерії, принципи, норми.

Організаційна етика і її значення

Видний сучасний соціолог Р. Мертон вказує па необхідність сучасному бізнесменові бачити три групи інтересів, нерідко незбіжних, по від задоволення яких залежить майбутнє організації: це інтереси власників фірми (акціонерів), споживачів продукції (покупців) і співробітників фірми. Визначення цілей організації - чи повинна вона діяти заради отримання максимального прибутку або "служити споживачам" - являє собою найважливіший моральний питання, яке має вирішувати керівник. І хоча вже давно доведено, що увага до споживача, клієнтурі підприємства визначає його стійкість, забезпечує довгострокові інтереси, ця істина насилу засвоюється навіть у країнах з розвиненим ринком.

У розвиненому громадянському суспільстві майже загальновизнано, що бізнес повинен відігравати активну суспільну роль, а питання соціальної відповідальності та ділової етики повинні турбувати керівника фірми в такій же мірі, як і питання ефективності виробництва. Приватники при капіталізмі управляють величезною частиною суспільного багатства - і матеріальними, і фінансовими, і людськими ресурсами, - і суспільству не все одно, як і з якими цілями буде це багатство використовуватися. Свої інтереси суспільство забезпечує як за допомогою правових механізмів, так і шляхом формування, виховання почуття відповідальності бізнесу перед ним. Визначено поняття юридичної та соціальної відповідальності фірми.

Моральні норми суспільства впливають на культуру і мораль особистості, включаються чи не включаються до складу се власних моральних принципів, сприймаються або не сприймаються як регуляторів поведінки. У процесі соціалізації в результаті взаємодії унікальною розвивається особистості з громадськими інститутами та іншими особистостями з'являється унікальний індивідуальний набір принципів і норм поведінки. Аналогічні процеси відбуваються і з спільнотами людей, у тому числі з організаціями.

Ділова етика вивчає формування і прояв етичних норм поведінки господарських організацій у взаєминах з суспільством, державою, покупцями, постачальниками, конкурентами, власниками і своїми працівниками. Взаємодія фірми і її керівників із зовнішнім середовищем, поведінку співробітників, сприйняття юридичної фактора, розуміння соціальної відповідальності формує культуру організації, сприяє створенню системи цінностей, впливає на формування місії, цілей, стратегії фірми і на її поведінку.

Одне важливе зауваження: організаційна етика, як це випливає з визначення, має і зовнішню спрямованість, і внутрішню. Ці напрями тісно пов'язані: якщо висока внутрішня культура і моральність фірми, зафіксована і що виявляється в поведінці співробітників, то, швидше за все, не менш висока і зовнішня складова корпоративної культури, і навпаки. Аналогія - людина: якщо вона культури, моральності, то це проявляється в його поведінці, а якщо некультурен і аморальний, це скоро відкриється суспільству, навіть якщо людина знає і дотримується правил етикету.

Як у вихованні людини ефективно буває використовувати метод "батога і пряника", так і в забезпеченні етичності поведінки корпорації істотні санкції закону і заохочення громадськості. Досвід створення ефективного "батога" для корпорацій у країнах з розвиненим ринком великий: в США закон Шермана діє понад 100 років, а закон Клейтона і закон про Федеральної інспекції - з 1914 р

Прихильне ставлення суспільства до корпорації має достатньо привабливу економічне підґрунтя: діяльність передових з точки зору суспільства фірм висвітлюється в засобах масової інформації, а це сприяє зростанню продажів, конкурентоспроможності фірми, дозволяє розраховувати на кредити, та й згадка організації в ЗМІ в позитивному контексті працює як хороша реклама, а це високо цінується.

Під внутрішньофірмової діяльності наявність суспільно значущих цінностей дозволяє інколи підвищити ефективність без особливих витрат Наприклад, керівництво фірми "Макдоналдс" спочатку не тільки сфокусувалося на ціни, якість і частці ринку, але і вважало, що компанія дійсно робить послугу американцям, що мають обмежені кошти, дає їм можливість дешево, але повноцінно задовольняти голод. Ця "соціальна" місія надала більшої ваги оперативним цілям. Кухарі та офіціанти поставилися до цих "високим" цілям як до корисного прийому, допомагає витримати сувору систему тотального контролю за якістю. Дотримуватися високі стандарти було легше, коли вони подавалися в контексті допомоги суспільству.

В якості параметрів, на підставі суб'єктивної оцінки яких споживач будує своє уявлення про імідж фірми, Б. Карлоф в книзі "Ділова стратегія" називає такі: 1) прогресивність фірми; 2) наявність великої кількості ресурсів; 3) творчий підхід до вирішення проблем; 4) активний маркетинг; 5) лідерство в галузі; 6) компетенція консультантів фірми; 7) здатність вирішувати складні проблеми; 8) висока якість послуг; 9) довіру; 10) цінова політика; 11) ступінь спеціалізації виробництва; 12) широта компетентності.

Якщо провести опитування споживачів щодо їх точок зору на співвідношення цих параметрів у кількох фірм, можна отримати порівняльну параметричну оцінку іміджу фірм, яку корисно використовувати керівництву компаній для підвищення свого престижу.

Конкуренція веде до того, що російські фірми все частіше шукають нетрадиційні способи залучення покупців, у тому числі і за рахунок вироблення і демонстрації своїх моральних принципів. Назріла необхідність створення кодексу етичної поведінки вітчизняного бізнесу, забезпечення контролю за його виконанням та збору та надання інформації про репутацію фірм і їх відгуках на скарги споживачів. Слід очікувати часу, коли вітчизняні виробники товарів і послуг будуть боротися за клієнта виключно цивілізованими методами і всіляко прагнути до зміцнення своєї репутації, свого доброго імені.

На закінчення цього розділу наведемо відомий набір ознак ідеально "етичної" корпорації США (по Крістоферу Стоуну). У цьому наборі, який по праву може вважатися кодексом бездоганною корпорації, фірма розглядається з декількох сторін, а її діяльність визнається багатопланової, що включає і економічні, і фінансові, і соціальні функції.

". Корпорація як цивільна особа: піклується про дотримання законів; сприяє законотворчості, добровільно надаючи наявну інформацію про додаткові заходи, необхідних для поліпшення справ у даній галузі промисловості; дотримується фундаментальні норми суспільної моралі, не вдаючись до обману, корупції т.д .; як цивільна особа, за кордоном діє з повагою до законів приймаючої країни, не суперечачи зовнішній політиці США.

 • 2. Корпорація як виробник орієнтується на виробництво безпечних і надійних товарів за справедливими цінами.
 • 3. Корпорація як роботодавець: піклується про безпеку виробництва; піклується про хороше емоційному стані своїх працівників; не допускає дискримінації.
 • 4. Корпорація як суб'єкт управління ресурсами: піклується про їх ефективне використання; піклується про естетику займаного земельної ділянки.
 • 5. Корпорація як об'єкт инвестирования: захищає інтереси інвесторів; повністю і правдиво представляє інформацію про свій економічний стан.
 • 6. Корпорація як конкурент не приймає участі в нечесній конкуренції, з одного боку, і необгрунтованому обмеженні конкуренції - з іншого.
 • 7. Корпорація як учасник соціального розвитку: стимулює нововведення і реагує на впровадження нової продукції і технологій; не забуває, що її діяльність впливає на якість життя, і визнає пов'язану з цим відповідальність "
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук