Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Етика та Естетика arrow Ділова етика

Моделі профессио- та психографії

У вітчизняній науці і практиці управління персоналом для розробки портретів бажаних співробітників широко поширений метод профессио- та психографії.

Професіограма - опис соціально-економічних, виробничо-технічних, санітарно-гігієнічних, психологічних та інших особливостей професії та її спеціальностей. Профессиография (опис професії) як метод надає можливості для виявлення та опису вимог не тільки професії та спеціальності, але і групи робочих місць і навіть окремого робочого місця. Доцільність використання такого трудомісткого методу і рамки його використання визначаються з урахуванням витрат і важливості очікуваних результатів. Існують і інші підходи до встановлення вимог робочого місця, зокрема застосовувані в процесі проведення аналізу змісту праці, атестації та раціоналізації робочих місць.

Психограмма - найважливіша частина професіограми - це характеристика вимог, пропонованих професією (спеціальністю) до психологічних якостей людини. Її зміст і обсяг визначаються цілями профвідбору, профнавчання, профорієнтації, переміщення та інших елементів кадрової політики.

Для складання псіхограмми використовуються такі джерела інформації, як: документи (інструкції, положення, хронометражні таблиці, описи), усні та письмові опитування працівників, у тому числі анкети, особисті спостереження, лабораторні та природні експерименти, дані "пілотажних" (пробних, цільових) досліджень, ергономічні дослідження на робочих місцях (кіно- і відеоціклографія, електроокулографія, телеметрія фізіологічних параметрів, електроенцефалографія, телехронорефлексометрія) та ін.

Об'єктом розгляду можуть бути наступні параметри психічних функцій:

 • - Висока абсолютна чутливість: зорового аналізатора, слухового аналізатора, смакова чутливість, нюх, дотик, м'язова чутливість і ін. (Можна розглянути окремо абсолютну і відносну чутливість тих чи інших систем аналізаторів як чутливість до змін інтенсивності фактора);
 • - Швидкість і точність впізнання, порівняння, розрізнення, виділення, членування і т.д. Методи виявлення цих якостей описані в роботах К.К. Платонова по індустріальної психології;
 • - Сприйняття форми, розмірів, швидкості, часу, відстані;
 • - Спостережливість;
 • - Показники уваги: обсяг, переключення, стійкість, концентрація, розподіленість, завадостійкість;
 • - Різновиду пам'яті: оперативна, довготривала, наочно-образна, словесно-логічна, рухова, зорова, слухова;
 • - Показники пам'яті: обсяг, швидкість, точність, тривалість збереження інформації;
 • - Здатність запам'ятовувати, зберігати в пам'яті і відтворювати правила, інструкції;
 • - Різновиду мислення: наочно-дієве, абстрактно-логічне, образне, репродуктивне, продуктивне (творче);
 • - Швидкість розумових дій;
 • - Здатність мислення до аналізу, синтезу, абстракції, класифікації, систематизації, конкретизації, плануванню, розумінню графічного матеріалу, розумінню словесного матеріалу;
 • - Здатність швидко і точно приймати рішення;
 • - Ініціативність;
 • - Хороша орієнтування в просторі і здатність до оперування просторовими уявленнями;
 • - Показники психомоторної діяльності: швидкість, точність, координація, стійкість, ритм рухових актів;
 • - Швидкість реакції в простих і складних ситуаціях;
 • - Рухливість пальців;
 • - Точність здійснення простих дій в умовах дефіциту часу, монотонної роботи, роботи з малою інтенсивністю;
 • - Швидкість вироблення і перебудови рухових і розумових навичок;
 • - Розбірливість мови;
 • - Відсутність в напруженій обстановці: напруженості, розгубленості, тенденцій до порушення і нервозності, замішання, надмірної обережності;
 • - Здатність працювати при наявності ризику чи небезпеки із збереженням або підвищенням продуктивності (вид стресу, стресостійкість);
 • - Врівноваженість;
 • - Пильність;
 • - Показники характеру: цілеспрямованість, старанність, витримка, витривалість, принциповість, працьовитість, ентузіазм, товариськість, самокритичність (можна додати параметри особистості: спрямованість, включаючи мотиви до праці, інтереси, ідеали, світогляд, потреби, бажання, акцентуація характеру, конфліктність, локус контролю, темперамент, психологічний тип, психологічний профіль але Кеттелл, коефіцієнт інтелекту 1 (£ та ін.);
 • - Моральні якості, прагнення до розвитку в роботі, до керівництва, трудовий або культурно-виробничий потенціал, потенціал до керівної роботи;
 • - Позитивна мотивація і спрямованість на професійну діяльність;

професійно обумовлені якості (готовність до роботи) - підготовленість (навченість), досвід професійної діяльності (психомоторний, інтелектуальний, технічний, організаторський та ін.), який визначається специфікою професії, спеціальності, організацією та змістом праці.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук