Навігація
Головна
 
Головна arrow Етика та Естетика arrow Ділова етика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Комунікації та спілкування

В електронному словнику Lingvo Universal (у складі ABBYY Lingvo) поняття "комунікація" (communication) визначається так: 1) інформація (передана в процесі спілкування); 2) процес передачі інформації; 3) повідомлення (передане в усній або письмовій формі); 4) комунікація; зв'язок (communication sendee - служба зв'язку; communication trench - хід повідомлення);

 • 5) засіб зв'язку (communication satellite - супутник зв'язку);
 • 6) лінії комунікації (communications); 7) спілкування; знайомства, контакти, зв'язки; 8) засіб спілкування.

Комунікація (лат. Communication від - роблю загальним, пов'язую, спілкуюся) - це: 1) шлях повідомлення, зв'язок одного місця з іншим; 2) спілкування, передача інформації від людини до людини - специфічна форма взаємодії людей у процесах їх пізнавально-трудової діяльності, здійснюється головним чином за допомогою мови (рідше за допомогою інших знакових систем). Комунікацією називаються також сигнальні способи зв'язку у тварин. З цих визначень випливає, що, говорячи про комунікації, слід визначити зміст, вкладений в це поняття, зважаючи на його багатозначності.

Спілкування - зв'язок між людьми, в ході якої виникає психічний контакт, що виявляється в обміні інформацією, взаємовпливі, взаімопережіваніі, взаєморозумінні.

Спілкування - взаємодія двох або більше людей, що складається в обміні між ними інформацією пізнавального або афективно-оцінного характеру. Звичайне спілкування включене в практичну взаємодію людей (спільна праця, вчення, колективна гра тощо), забезпечує планування, здійснення і контролювання їхньої діяльності. Разом з тим спілкування задовольняє особливу потребу людини у контакті з іншими людьми.

За змістом можна було б вважати поняття "комунікації" і "спілкування" синонімами, з тією тільки різницею, що спілкування - це найбільше психологічне явище, а говорячи про комунікаціях, ми повинні пояснити, який з аспектів комунікації ми маємо на увазі: психічний, інформаційний, техніко-технологічний або організаційно-економічний.

Взагалі поняття "ділові комунікації", "ділове спілкування", "бізнес-комунікації" можуть застосовуватися як синоніми.

Спілкування - це багатоплановий процес розвитку контактів між людьми, породжуваний потребами спільної діяльності ... В єдиному процесі спілкування можна умовно виділити три сторони: комунікативну (передача інформації), інтерактивну (взаємодія) і перцептивну (взаимовосприятие).

Канали комунікації. Формальні комунікації

Класифікація комунікативних каналів по пропускній спроможності і придатності для різних повідомлень наводиться на рис. 5.1.

Класифікація комунікативних каналів по пропускній спроможності і придатності для різних повідомлень

Рис. 5.1. Класифікація комунікативних каналів по пропускній спроможності і придатності для різних повідомлень

Наведемо типологію каналів комунікації провідних фахівців США в галузі бізнес-комунікацій. Вони ділять канали комунікації в організації на формальні і неформальні.

Формальними каналами комунікацій називають ті канали, які визначені, встановлені керівництвом. Лінії, що зв'язують посадових осіб та підрозділи організаційної структури компанії, зазвичай і являють собою формальні канали комунікацій. Формальні комунікаційні канали часто описують в термінах напрямків - "вниз", "вгору", "горизонтально".

На думку Лейхіффа і Пенроуза, існує п'ять основних типів комунікацій, спрямованих вниз.

Інструкції з виконання робіт роз'яснюють, як має бути виконано завдання. Такі інструкції даються у вигляді письмових технічних умов, технічних завдань, керівництв з навчання, з проведення занять при навчанні на робочому місці.

Логічне обгрунтування робіт інформує працівників про те, як їх завдання співвідносяться з іншими роботами в даній організації. У багатьох організаціях цей зв'язок став погано проглядатися через глибокої спеціалізації.

Комунікації, спрямовані на роз'яснення політики і методики, пояснюють працівникам правила та особисті переваги, які забезпечені їх роботодавцем. Прикладом цьому може бути таке положення: "Після трьох років роботи в компанії працівник отримує тритижневий оплачувану відпустку".

Зворотній зв'язок включає повідомлення, які інформують працівників про те, задовільно чи вони виконують свою роботу. Зворотний зв'язок слід забезпечувати як на щоденній основі, так і у вигляді періодичних атестаційних співбесід.

Внушающая комунікація спрямована на забезпечення підтримки певної організаційної завдання з боку працівників. Наприклад, "Асте Company хотіла б, щоб всі службовці брали участь у донорській кампанії".

Організації структуровані для полегшення низхідній передачі інформації. Така інформація зазвичай володіє особливою точністю, так як вона виходить з верхніх рівнів організації. Як би там не було, в даний час в багатьох організаціях надмірна кількість спрямованих вниз комунікацій спровокував ситуацію інформаційного перевантаження. Легкість передачі повідомлень призводить до того, що людей захльостує непотрібна і не стосується справи. Жертви інформаційного перевантаження змушені фільтрувати інформацію, тобто здійснювати ті функції, які повинен був виконати відправник до розсилки повідомлення. Якби відправники обмежилися передачею інформації тільки тим людям, яким дійсно потрібна ця інформація, було б збережено безліч ресурсів.

Канали комунікації, спрямовані вгору, дуже важливі, оскільки вони є головним засобом надходження інформації на більш високі рівні організацій, на яких приймаються важливі рішення. По суті, комунікації, спрямовані вгору, означають слідування по владній ланцюжку. Окремий службовець повідомляє про проблему або передає запит своєму безпосередньому начальнику. Якщо безпосередній начальник не в змозі задовольнити запит або прийняти рішення негайно, то повідомлення пересилається керівнику, що знаходиться на більш високому рівні.

Знизу вгору по організаційній структурі передаються наступні види інформації.

 • • Що зробив даний службовець.
 • • Що зробили підлеглі даного службовця.
 • • Що зробили інші службовці, рівні йому за статусом.
 • • Які проблеми є у конкретного службовця.
 • • Які проблеми є у відділі даного службовця.
 • • Що, на думку службовця, необхідно вжити.
 • • Яке сприйняття службовцем своїх показників роботи.
 • • Які аспекти політики і практики організації потребують коригування.

Оскільки комунікації, спрямовані вгору, часто вважають менш важливими, ніж комунікації, спрямовані вниз, ними іноді нехтують. Наприклад, дослідження катастрофи, що сталася під час вибуху космічного корабля Challenger в 1986 р, коли загинув екіпаж корабля з семи осіб, показав, що NASA перетворилася в організацію, несприйнятливих до висхідним повідомленнями. Безпосередня причина катастрофи - некоректний технічний проект; однак, за словами одного з дослідників, "... реальною причиною, прискорює катастрофу, була бюрократична організація, яка навмисне блокувала повторювані попереджуючі сигнали". Інший автор стверджував, що установка "можу-роблю", яка побутувала в NASA, переросла в зарозумілу установку "не можу - не роблю". Через недостатність зусиль щодо запрашіванія або заохоченню комунікацій, спрямованих вгору, технічна проблема, яка могла бути виявлена при активнішому залученні умів у процес запуску корабля, залишилася непоміченою і призвела до подальшої катастрофи.

В якості чотирьох головних цілей використання горизонтальних каналів були визначені: 1) координація робіт, 2) рішення проблем, 3) поділ інформації та 4) дозвіл конфліктів. Горизонтальні комунікації мають тональність, стиль, що відрізняється від комунікацій між підлеглими і начальниками, бо вони відбуваються між службовцями практично одного рівня в ієрархічній структурі. Вони здійснюються швидше в консультативному, переконливою, що нагадує стилі, ніж в директивному.

Загальним випадком в груповий діяльності є проблема інформації про цілі та факторах діяльності. Надання працівникам інформації, необхідної їм для задоволення потреби в причетності, повазі, для відчуття власної цінності, значущості, просто для задоволення цікавості, цінується працівниками високо, викликає почуття довіри до організації, формує лояльність. Позитивне значення інформованості людини про події, що відбуваються, їх причини і можливі наслідки може розглядатися в декількох площинах:

 • - Отримання доступу до інформації є ознакою шанобливого ставлення організації до працівника і припускає відповідь вираз поваги у формі сумлінного виконання обов'язків;
 • - Інформованість, а ще краще - участь у прийнятті рішень, - формує почуття причетності до подій в організації, почуття власної значущості, дозволяє людині планувати свій розвиток і кар'єру, а це визначає позитивну установку па працю в цій організації і прагнення до успіху саме в її структурі, створює відчуття задоволеності працею і орієнтує на повну віддачу;
 • - Інформованість знижує потребу в отриманні інформації з інших джерел, задовольняє природну цікавість і перешкоджає появі неформальних груп і лідерів па грунті нестачі інформації;
 • - В організаціях з розвиненою системою інформування співробітників знижується дієвість такого неформального вигляду комунікацій, як чутки, які погіршують соціально-психологічний клімат у колективі.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук