Оцінка конкурентоспроможності продукції

Це вихідний елемент для виробничо-господарської діяльності підприємств в умовах ринкової економіки. Вона повинна проводитися на всіх етапах руху продукції, починаючи з процесу проектування і закінчуючи процесом її експлуатації споживачем. Потенційно основні параметри конкурентоспроможності закладаються на стадії розробки продукції (технічні, естетичні, нормативні), але визнання продукції покупцем відбувається все ж на ринку в момент продажу.

Така оцінка дозволяє вишукувати резерви підвищення конкурентоспроможності продукції на всіх етапах се руху. Важливо швидко і точно визначити напрями підвищення конкурентоспроможності. Цьому сприяє постійний моніторинг.

Моніторинг конкурентного середовища дозволяє визначити напрями підвищення конкурентоспроможності. Практично дуже важливо оцінити конкурентів: наскільки вони агресивні, в чому переваги товаропровідних мереж конкурентів, як вони стимулюють реалізацію продукції. Високий рівень конкурентоспроможності продукції свідчить про доцільність її виробництва і можливості вигідного продажу.

При здійсненні покупок кожен споживач здійснює процес вибору необхідного йому виробу серед цілого ряду аналогічних, пропонованих на ринку, і набуває той з них, який найбільшою мірою задовольняє його потребу. Проводячи порівняння продукції, призначеної для задоволення однієї і тієї ж потреби, покупець враховує її конкретні споживчі властивості, з'ясовує ступінь відповідності власної потреби. При цьому він прагне домогтися оптимального співвідношення між рівнем споживчих властивостей виробу та витратами на його придбання та використання, тобто отримати максимум споживчого ефекту на одиницю витрат. По відношенню до конкретної потреби зазначене співвідношення може бути досягнуто поруч різної продукції завдяки наявності аналогічних властивостей. Тому різні види продукції будуть мати здатність задовольняти цю потребу і по відношенню до неї можуть розглядатися як взаємозамінні.

Для того щоб об'єктивно оцінити рівень конкурентоспроможності свого виробу, постачальник при аналізі повинен використовувати тс самі критерії, якими оперує споживач, обираючи продукцію. Тільки в такому випадку можна очікувати, що оцінка, дана виробу постачальником, співпаде з думкою покупця. Отже, на якому б етапі існування продукції ні проводилася оцінка рівня її конкурентоспроможності, необхідно вирішити задачу визначення переліку параметрів, що підлягають аналізу та суттєвих з точки зору споживача.

Існує кілька методів розрахунку показника конкурентоспроможності. Потрібно визначити цілі оцінки, які залежать від стадії життєвого циклу продукції, від стратегії та планів розвитку підприємства. Для кожного виду продукції необхідно оцінити рівень конкурентоспроможності, з тим щоб надалі провести аналіз і виробити успішну товарну політику. Дослідження поведінки покупців показують, що для них в процесі порівняння та відбору виграє та продукція, у якої відношення корисного ефекту Р до витрат на її споживання і придбання З максимально порівняно з іншою аналогічною продукцією. Тому умова переваги продукції підприємства всім іншим має вигляд

Це і є умова конкурентоспроможності. Але оцінка можлива тільки в порівнянні. Тому оцінка конкурентоспроможності продукції включає наступні етапи:

  • (а) аналіз ринку і вибір зразка продукції як найбільш конкурентноздатного в якості бази;
  • (б) визначення набору порівнюваних параметрів обох зразків;
  • (в) розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності оцінюваної продукції.

Формування параметрів для порівняння конкурентоспроможності продукції передбачає визначення чинників конкурентоспроможності продукції.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >