Фактори конкурентоспроможності

Оскільки конкурентоспроможність продукції, визначається її здатністю витримувати конкуренцію, фактори конкурентоспроможності безпосередньо випливають із методів конкуренції. За методами здійснення конкуренцію поділяють на цінову і нецінову.

Цінова конкуренція

Така конкуренція передбачає продаж продукції за нижчими цінами, ніж конкуренти.

 • 1. Пропозиція продукції за нижчою ціною в порівнянні з конкурентами означає використання на підприємстві новітніх технології, що дозволяють виробляти більше продукції в одиницю часу і знижувати рівень витрачання ресурсів, що забезпечує більш низький рівень витрат виробництва продукції. Своєчасне оновлення активної частини основних фондів дозволяє не допустити настання морального зносу першого виду, це, в свою чергу, зберігає цінові конкурентні переваги, не допускаючи подорожчання продукції. Комплексна механізація і автоматизація виробництва сприяють вивільненню робочої сили і зменшують у структурі витрат на продукцію частку витрат на оплату праці.
 • 2. Ще один фактор, що сприяє зниженню витрат на продукцію, а значить, і можливого зниження цін на неї, - організація логістики на підприємстві. Успіх компаній, що не практикують побудова і управління добре налагодженої логістичної ланцюжком поставок, може бути поставлений під питання, адже конкуренція стає вага більш жорсткою. Ефективно побудована логістичний ланцюг забезпечує такий рух матеріалів і запасів, яке мінімізує утворення непотрібних буферів, таких як зайві запаси готової продукції на складі, у виробників або оптовиків, тобто уникнути грошей, "пов'язаних" на той час, поки продукція не продана.
 • 3. Говорячи про цінову конкуренцію, слід помститися, що покупця цікавлять повні витрати на придбання та експлуатацію продукції, тобто мова йде про ціну споживання, яка включає в себе продажну ціну і витрати на експлуатацію на весь термін служби цього виробу.

Нецінова конкуренція

Нецінова конкуренція базується на відмітною особливості продукції порівняно з конкурентами.

До нецінових факторів конкурентоспроможності відносяться: забезпечення якості продукції, торгова марка (впізнаваність продукції), організація каналів реалізації продукції, реклама, бренд, післяпродажне обслуговування, новизна продукції.

У сучасній ринковій економіці особливе значення в забезпеченні конкурентоспроможності продукції набувають параметри, пов'язані з процесом реалізації, логістикою і зниженням витрат товароруху, післяпродажним обслуговуванням. Конкурентоспроможність продукції проявляється через імідж фірми, тобто уявлення покупців про цю фірму, засноване на її ділової репутації як виробника і постачальника.

Говорячи про якість продукції, ми виділяємо такі параметри, як технічні, естетичні та нормативні.

1. До групи технічних параметрів, які використовуються при аналізі конкурентоспроможності, відносяться параметри призначення та ергономічні критерії.

Параметри призначення визначають технічні властивості виробу, області його застосування та функції, які воно призначене виконувати. Вони дозволяють судити про зміст корисного ефекту, що досягається за допомогою застосування даного виробу в конкретних умовах споживання. Оцінка технічного рівня товару особливо важлива для товарів виробничо-технічного призначення і товарів тривалого користування. Параметри призначення в цілому характеризують можливості експлуатації продукції в конкретній країні.

Ергономічні критерії характеризують виробу з точки зору відповідності властивостям людського організму в процесі виконання трудових операцій та взаємодії з машиною. Вони поділяються на гігієнічні, фізіологічні, психологічні.

 • 2. Естетичні критерії служать для моделювання зовнішнього сприйняття вироби; вони відображають саме такі його зовнішні властивості, які найбільш важливі для споживача.
 • 3. Крім вимог, висунутих кожним окремим споживачем, існують вимоги, загальні для всієї продукції, обов'язкові до виконання. Це нормативні параметри, які встановлюються чинними міжнародними (ІСО, МЕК і ін.) І регіональними стандартами, національними, зарубіжними і вітчизняними стандартами, діючими законодавствами, нормативними актами, технічними регламентами країни-експортера і країни-імпортера, що встановлюють вимоги до ввозиться в країну , стандартами фірм - виготовлювачів продукції, патентною документацією. Наприклад, електричні прилади повинні працювати при напрузі, яке подасться в мережу, і відповідати вимогам пожежної безпеки та вибухобезпеки, а їх конструкція визначається умовами проведеного процесу.

Патентно-правові показники визначають патентну чистоту продукції (ступінь втілення у виробі оригінальних технічних рішень, які не підпадають під дію патентів в конкретній країні). Якщо хоча б одна з вимог не буде виконано, то товар не може бути виведений на ринок. До числа нормативних показників відносяться: частка готових виробів, частин і деталей місцевого виробництва в установленому законодавством співвідношенні; ступінь уніфікації продукції та використання в ній стандартних деталей та ін. При позитивному результаті аналізу нормативних параметрів переходять до аналізу конкурентоспроможності на конкретних ринках.

 • 4. Величезне значення в забезпеченні конкурентоспроможності товарів купують комерційні критерії (організаційно-комерційні умови реалізації), які умовно можна поділити на способи просування товарів і фактори товароруху: розміри знижок з ціни, терміни поставки, обсяг послуг, що надається покупцям у зв'язку з поставкою товарів, форми і методи торгівлі на конкретних ринках.
 • 5. Імідж - це сприйняття компанії або її продукції суспільством. Ефективний імідж має великий вплив на сприйняття продукту споживачем: (I) він несе в собі виняткове "послання", яке лежить в основі пропозицій споживача про якість і переваги продукту; (2) він передасть це послання специфічним чином, так, що на нього не впливають аналогічні послання конкурентів; (3) він несе емоційне навантаження і тому впливає не тільки на розум, а й на серце споживача.

Розробка сильного іміджу вимагає творчого підходу і старанної роботи. Імідж не можна ввести у свідомість людей тільки за одну ніч, одним переглядом рекламного ролика. Він повинен постійно розповсюджуватися через всіх доступних каналів зв'язків зі споживачами. Компанії, які непослідовні у підтримці іміджу, залишають споживача в замішанні і тим самим можуть привернути його увагу до звернень конкурентів. Імідж продукції залежить від іміджу організації, яка се виробляє, корпоративний імідж простежується в ділової репутації, у фірмовій назві, в емблемі, символах, уніформі співробітників і багато іншого.

У позиціюванні організації та продукції, створенні їх іміджу велика робота відводиться; рекламі, яка націлена на:

 • (1) інформування потенційних клієнтів про фірму і її продуктах;
 • (2) переконання потенційних клієнтів у тому, що пропоновані фірмою продукти являють найкраще рішення запитів покупців;
 • (3) нагадування споживачам про наявні можливості задоволення їхніх потреб.

Найбільш цінною якістю сучасних маркетологів називають вміння створювати торгову марку. Відомий вчений-маркетолог Ф. Котлер визначає марку наступним чином: назва, поняття, знак, символ, дизайн або їх комбінація, призначені для ідентифікації пропонованих продавцем товарів. Торгова марка несе покупцю інформацію про товар, наприклад торгова марка "Мерседес" говорить про такі властивості товару, як "добре сконструйований", "надійний", "престижний", "дорогий". Найкращі торгові марки несуть в собі гарантію якості. Споживач сприймає марку як важливу частину товару, так що застосування марки може підвищити його цінність, наприклад, флакон духів Opium більшість споживачів сприймуть як високоякісний дорогий товар, але ті ж парфуми у флаконі без назви вони вважатимуть менш якісними, навіть якщо аромат парфумів буде зовсім однаковий .

Знамениті торгові марки володіють купівельними привілеями. Їх можуть віддати перевагу, відмовляючись від продуктів-замінників, навіть якщо вони пропонуються за більш низькими цінами. Важливо, що споживач зберігає вірність торговій марці, а не виробнику. В області електроніки можна назвати такі успішні торгові марки, як Panasonic, JVC, Hyundai, Goldstar, Samsung.

Компанії, які створюють марочну продукцію, надійніше захищені від конкурентів по просуванню її на ринок. Але навіть якщо у вашої фірми і продукції прекрасний імідж, рекламна програма, яка дає дуже великий приплив покупців, важливо визначитися з факторами товароруху, створити і реалізований, тут конкурентні переваги. Йдеться про канали збуту, формах і терміни поставок і сервісному обслуговуванні. Кожен посередник, що наближує продукт до кінцевого споживача, представляє один з рівнів каналу збуту продукції. Розрізняють канал нульового рівня, однорівневий, дворівневий, трирівневий канали розподілу.

Канал нульового рівня складається з виробника, безпосередньо реалізує свою продукцію кінцевому споживачеві. Прикладами можуть служити торгівля рознос, посилкової торгівля.

Однорівневий канал включає в себе одного посередника, наприклад роздрібного торговця. У дворівневому каналі збуту посередників двоє. На ринку продукції широкого вжитку в їхній якості зазвичай виступають оптові та роздрібні торговці. Трирівневий канал включає в себе трьох посередників. Наприклад, у м'ясопереробній промисловості між оптовими і роздрібними торговцями з'являється ланка дрібнооптової торгівлі. Дрібні оптовики купують продукцію у дистриб'юторів і продають її невеликими партіями підприємствам роздрібної торгівлі. Існують і більш протяжні канали збуту продукції.

Відсутність у конкурента роздрібної мережі розглядається як його слабке місце. Роздрібна мережа є місцем безпосереднього контакту і з споживачами, і з продаваної продукцією. Організація роздрібної торгівлі, особливо на початковій стадії, пов'язана з великими витратами, але існують певні ринкові умови, які змушують відкривати роздрібні магазини (дилерські центри):

 • (1) ринок погано вивчений, і у фірми виробника немає фінансових коштів для вивчення і роботи по збуту;
 • (2) обсяг передпродажного і післяпродажного сервісу незначний;
 • (3) кількість сегментів ринку невелика;
 • (4) асортимент продукції широкий;
 • (5) особливості продукції визначають невелику кратність разових покупок.

У разі великих масштабів виробництва і перспективного бізнесу доцільно наявність дворівневих каналів розподілу - оптової та роздрібної торгівлі товарами.

Серйозним критерієм конкурентоспроможності є швидкість виконання замовлень, можливості термінової доставки продукції та ефективність служби сервісу. Вигідні пропозиції по поставках продукції підвищують се конкурентоспроможність. Західні маркетологи вважають, що найголовніша причина відходу покупця - незадовільний сервіс і те, що більшість людей готові платити більше (до 10% і більше) за хороший сервіс. У деяких випадках гарне сервісне обслуговування дозволяє знизити ціну споживання (вага витрати, пов'язані як з придбанням продукції, так і з її використанням протягом життєвого циклу). Деякі виробники пропонують кредитування покупок під невеликий відсоток, дають більш тривалу гарантію або забезпечують безкоштовне обслуговування та поточний ремонт в процесі експлуатації. Останнім часом така практика напівпр широке поширення в індустрії автомобілебудування, у виробників продукції тривалого користування і малогабаритних електроприладів. На конкуренції в області сервісних послуг і надання додаткових послуг намагаються забезпечити собі конкурентні переваги компанії, що виробляють стільникові телефони.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >