Конкурентоспроможність і комерційний успіх в сучасних умовах

На сучасному етапі розвитку на зміну товарам як об'єктам конкуренції приходять технології. Країни-лідери вже сьогодні конкурують за технології, решта країн беруть участь у товарній конкуренції, і тільки в країнах-аутсайдерах переважає конкуренція за сприятливі умови продажу природних і трудових ресурсів. Сьогодні конкурентоспроможність країни й фірм визначається головним чином інтенсивністю застосування інновацій.

Інноваційна хвиля в світі почалася в таких галузях, як електроніка, розробка програмного забезпечення, телекомунікації, хімія, біологія. Зараз вона захопила багато галузей у всьому світі. Якщо раніше дня підприємств побутувало правило "не здійснює інновацій доти, поки не будеш змушений це зробити", то зараз все виразніше звучить нове правило - "інновації або загибель". Провідні компанії на Заході витрачають на дослідження і розробки, які є джерелами інновацій, від 5% прибутку і більше.

Мета компанії, що випускає інноваційну продукцію, - відхід від конкуренції і завоювання монопольного становища на ринку, яке буде гарантувати отримання прибутку. При цьому існує високий ступінь невизначеності результату, викликана відомої непередбачуваністю реакції покупців. Існують широке і вузьке поняття інноваційної продукції.

Інновація в широкому плані - це результат творчої діяльності у вигляді нової або вдосконаленої продукції, реалізованої на ринку. З цієї точки зору інноваційної для підприємства є будь-яка продукція, яка раніше не була освоєна на підприємстві і характеризується ринковою новизною. Під інноваціями у вузькому сенсі розуміються такі результати наукових досліджень і розробок, які здатні поліпшити вартісні і споживчі характеристики існуючої продукції, робіт, послуг і стати основою збільшення прибутку для господарюючих суб'єктів, їх використовують. Інновації здатні задовольняти мінливі суспільні потреби і формувати принципово нові об'єкти попиту.

Під інноваційною продукцією у вузькому розумінні значиться продукція, що володіє наукову і науково-технічною новизною, насамперед наукомістка і науково-технічна продукція підприємств. Наукомістка продукція - це продукція, у вартості якої значну частку становлять витрати інтелектуальної наукової праці. Науково-технічну продукцію визначають як сукупність науково-технічної інформації, що має комерційне значення і реалізованої споживачеві переважно в нематеріальній формі (у вигляді ліцензій та науково-технічних послуг).

Розрізняють інноваційну продукцию потребительского и производственного назначения.

Інноваційна продукція має ряд особливостей: (I) це унікальна продукція, властивості якої необхідно роз'яснювати "споживачам; (2) вона характеризується складністю виготовлення і вимагає при своєму створенні витрат особливого кваліфікованої праці. Технічна складність інноваційної продукції, як правило, вимагає обов'язкового здійснення післяпродажного обслуговування фірмою-виробником; (3) інноваційна продукція сучасних підприємств, як правило, має короткий життєвий цикл; (4) найчастіше це дорога продукція, за своєю номінальною вартістю перевершує замінний аналог, хоча і дешевша на одиницю корисного ефекту.

Сучасні дослідження показують високі інноватівниє характеристики покупців на внутрішніх і зовнішніх ринках.

Серед факторів конкурентоспроможності та споживчої та виробничої продукції зростає значення інноваційних параметрів - показників новизни технології, дизайну, нових експлуатаційних характеристик. Слід зазначити, що ряд вітчизняних підприємств потребують кардинальної заміні використовуваних технологій, обладнання, перегляді системи організації та управління виробництвом і т.д. Це дозволяє говорити про появу внутрішнього попиту на інноваційну продукцію виробничого призначення. Одночасно з кількісними змінами у виробничих системах необхідні і якісні їх перетворення, що можливо тільки при впровадженні інновацій вищих порядків.

Знову розроблені товари утворюють специфічний ринок наукомісткої та науково-технічної продукції. Цей ринок має ряд особливостей в порівнянні з ринком "традиційних" товарів, які зачіпають вага боку ринкових відносин, що складаються між продавцем і покупцем. Досвід ринку показує виняткову ступінь ризику саме в нововведеннях - в середньому чотири з п'яти нових товарів і послуг не приносять своїм творцям нічого, крім збитків.

Важливо мати на увазі, що технологічні інновації потребують великих інвестиційних вкладень, які не завжди окупаються.

Досвід конкуренції показує, що компанії з подібними за технологічними параметрами продуктами і послугами можуть значно відрізнятися за конкурентоспроможності. Так, компанії Southwest Air і United Airlines користуються схожим обладнанням для надання транспортних послуг, але з конкурентоспроможності вони істотно відрізняються. Процесори Intel нічим не краще процесорів AMD, але ринкова вартість Intel з 1984 р зросла в шість разів і склала понад 25 млрд дол. (У AMD - тільки 2.4 млрд). І Nucor і Bethlehem виробляють сталь, але капіталізація Nucor з 1989 р збільшилася більш ніж удвічі, в той час як у Bethlehem вона впала.

Можна також згадати численні випадки, коли чисто технологічну перевагу не змогло забезпечити зростання конкурентоспроможності. Німецький виробник фотоапаратів Leica пропонує фотоапаратуру з безсумнівно найвищими технічними характеристиками, але компанія опинилася загнаної в крихітну нішу продуктів високих цінових категорій технологічно поступливими їй Nicon і Canon. Відеомагнітофон Betamax компанії Sony, персональний комп'ютер компанії Xerox і електронні таблиці компанії Visicalc, будучи явними технологічними проривами, не змогли принести творцям значного прибутку. Всі перераховані приклади дозволяють зробити важливе спостереження: конкурентоспроможність інноваційної продукції повинна підтримуватися постійним відповідністю найважливішим пріоритетам споживачів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >