Навігація
Головна
 
Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Теорія еластичності попиту і пропозиції

Під еластичність розуміється міра реакції однієї змінної на зміну іншої, виражена як відношення процентних змін. Наприклад, при зміні ціни еластичність попиту (ε) дорівнює:

Еластичність попиту за ціною є відношення процентної зміни величини попиту на товар до відсоткової зміни його ціни.

Вивчення еластичності попиту на окремі товари і в цілому ринкового попиту дозволяє передбачати зміни ринку в результаті проведення тієї чи іншої цінової політики. Важливо знати реакцію споживачів і для окремих виробників, так як від цього залежить отримується ними прибуток.

Попит вважається еластичним, коли величина попиту змінюється в більших розмірах, ніж змінюються ціни (рис. 5.10).

Еластичний попит

Рис. 5.10. Еластичний попит

У нашому прикладі при зниженні ціни менш ніж у 2 рази (була 50 руб., Стала 30 руб.) Попит збільшився в 3 рази (з 10 до 30 шт.), Значить, попит еластичний. При еластичному попиті дохід підприємця після зниження ціни зростає. У нас до зниження ціни він становив 500 крб. (50 руб. Х 10), після зниження - 900 руб. (30 руб. Х 30).

Якщо процентна зміна величини попиту менше, ніж зміна ціни, і загальний дохід падає - попит нееластичний (рис. 5.11).

Нееластичний попит

Рис. 5.11. Нееластичний попит

У даному випадку дохід впав з 500 до 450 руб. внаслідок зниження ціни з 50 до 30 руб.

Бувають випадки, коли відсоткова зміна ціни дорівнює процентній зміні попиту, в цьому випадку говорять про попиті з одиничною еластичністю (рис. 5.12). У даному випадку дохід залишається незмінним - 500 руб.

Проаналізувавши на графіку всі три варіанти еластичності і простеживши зміни кривої попиту, можна відзначити, що за зовнішнім виглядом кривої можна приблизно визначити вид еластичності попиту. Більш еластичний попит відбивається пологішій кривої і навпаки, нееластичний попит характеризує досить крутий нахил кривої. Але це відноситься скоріше до окремих ділянок кривої, ніж до кривої в цілому.

Одинична еластичність попиту

Рис. 5.12. Одинична еластичність попиту

Теоретично можливі ще два варіанти еластичності, але в житті вони практично не зустрічаються. Перший - це абсолютно нееластичний попит (рис. 5.13).

Абсолютно нееластичний попит

Рис. 5.13. Абсолютно нееластичний попит

У цьому випадку ми маємо попит на товар, який завжди купують у розмірі 20 од., Як би високо не піднялася ціна на нього. Прикладом такого попиту може бути ринок ліків, точніше попит на життєво важливі ліки, наприклад інсулін.

Другий варіант - абсолютно еластичний попит - виникає, коли кількість товару можна купити за максимальною ціною 30 од., Але якщо ціна підніметься, не вдасться продати жодної одиниці (рис. 5.14).

Абсолютно еластичний попит

Рис. 5.14. Абсолютно еластичний попит

Такий попит можливий на ринках сільськогосподарської продукції.

Для продавця дуже важливо визначити кількісне вираження еластичності. Для цього необхідно визначити коефіцієнт еластичності. Коефіцієнт еластичності показує, як змінюється одна величина (наприклад, попит) при зміні іншої (ціни) на 1%. Але при розрахунках виникають певні труднощі. Якщо, припустимо, попит був 20 од., А потім зменшився до 15, зміна попиту в процентному вираженні складе 25%, якщо ж попит знову зросте з 15 до 20 од., То збільшення попиту складе 33%, т. Е. Одні й ті ж абсолютні величини дають різний процентний результат. В якості простою і надійною методики розрахунку еластичності економіст і математик Р. Алеї запропонував використовувати правило середньої точки. Це не єдино можливий шлях підрахунку, але він застосовується частіше інших.

Для того щоб визначити середню точку, суму початкового і кінцевого значення ділять на 2, т. Е. В нашому випадку:

Процентне зміна величини попиту відповідно до цим правилом вимірюється за формулою

де Q 1 і Q 2 - величина попиту до і після його зміни.

Аналогічно розраховується і процентна зміна ціни:

Звідси еластичність попиту за ціною дорівнює:

Покажемо це на прикладі. Якщо, наприклад, при зростанні ціни на чоловічі костюми з 300 до 10 ТОВ руб. попит впав з 200 до 10 шт., то, підставивши ці значення в формулу, отримаємо:

Дана величина означає, що величина попиту буде зменшуватися на 0,91% на кожен відсоток підвищення ціни. Результат даних розрахунків може бути як позитивним, так і негативним, знак в цьому випадку не має значення, важлива лише абсолютна величина результату. При абсолютно нееластичним попиті результат розрахунків повинен бути рівний 0,

при нееластичним попиті - від 0 до 1, при попиті з одиничною еластичністю - 1, при еластичному попиті - більше 1. Існує загальне правило зміни еластичності: еластичність зменшується в міру руху вниз по кривій попиту.

Безліч товарів мають свої замінники на ринку. Чим більше таких замінників, тим еластичніший попит на товар. У цьому випадку виникає так звана перехресна еластичність, яку можна визначити наступним чином:

Взаємозамінні товари завжди мають позитивну перехресну еластичність попиту, т. Е. Зі зростанням ціни Т у попит на Τ χ зростає.

Аналогічно розраховується еластичність і на взаємодоповнюючі товари. Але вони мають негативною еластичністю, т. Е. Зі зростанням ціни Т у попит на Τ χ зменшується.

Розрахунки перехресної еластичності широко використовуються при проведенні антимонопольної політики. Довести, що фірма не є монополістом, можна, розрахувавши перехресну еластичність товарів фірми і товарів фірм-конкурентів: якщо вона позитивна, то фірма не є монополістом.

Еластичність залежить і від питомої ваги даного товару в бюджеті споживача. Попит на дешеві, малопотребляемие товари практично не змінюється в залежності від ціни, в той час як попит на дорогі, але необхідні товари і послуги вельми еластичний.

Ступінь потреби в даному товарі теж впливає на еластичність. Прикладом можуть служити ліки - як би не змінювалися ціни, попит залишається постійним.

Як правило, на коротких проміжках часу попит менш еластичний, ніж за довгий період. Викликано це тим, що за короткий період складно перебудувати попит, на це потрібен час, і, як правило, змінюється не тільки попит на даний товар, але й

вся споживчий кошик. Крім того, за тривалий період часу можна організувати виробництво нових товарів, які послужать замінниками наявних.

Еластичність попиту змінюється не тільки від ціни, а й від доходу. Еластичність попиту по доходу - це відношення процентної зміни величини попиту на товар до відсоткової зміни доходів споживачів.

В даний час в розвинених країнах із зростанням доходів зростають потреби в послугах, в країнах, що розвиваються - в товарах тривалого користування. Еластичність попиту по доходу залежить від того, чи є даний товар предметом розкоші чи предметом першої необхідності, в першому випадку - еластичність буде вище, у другому - нижче. Значимість товару в бюджеті сім'ї також впливає на його еластичність: чим він потрібніше, тим еластичність нижче. Стримуючим фактором еластичності служить консерватизм попиту: навіть при підвищенні доходів споживачеві важко переключитися на більш дорогі товари, і якийсь час його попит практично залишається незмінною.

Цінова еластичність застосовна також і до пропозиції. Еластичність пропозиції за ціною - це відношення процентної зміни: величини пропонованого товару до відсоткової зміни його ціни. Вона розраховується за тією ж методикою, що і еластичність попиту, в основі якої лежить правило середньої точки. Визначальним елементом еластичності пропозиції є мобільність факторів виробництва пропонованого товару, їх здатність швидко перебудуватися на виробництво іншого товару при зниженні ціни на перший. У цьому випадку пропозиція вважається еластичним. Але, як правило, в короткий період часу виробник не встигає організувати нове виробництво у відповідь на ситуацію, що змінилася на ринку. Це не означає, що при різкому збільшенні ціни кількість пропонованих товарів не збільшиться: навіть за короткий період часу виробники можуть краще використовувати виробничі потужності, збільшити тривалість робочого тижня, виплачувати понаднормові та ін., Що призведе до збільшення пропозиції і визначить високу еластичність. Але з ряду товарів і послуг пропозицію в короткий період часу абсолютно невідповідно (наприклад, здача в оренду приміщень та обладнання). Тому завжди на тривалому періоді часу еластичність пропозиції збільшується, оскільки збільшуються можливості реагування виробників. Залежить еластичність і від здатності товару до зберігання і, отже, вартості цього зберігання. Товар, який не може зберігатися тривалий час або зберігання якого коштує дуже дорого, має низьку еластичність пропозиції.

Поняття еластичності широко застосовується як в мікроекономіці, так і в макроекономічному аналізі. Воно використовується при аналізі поведінки споживача, визначає на основі прогнозів стратегію поведінки окремої фірми, використовується при проведенні антимонопольної політики, при аналізі безробіття, виробленні політики доходів і інш.

Питання для самоконтролю

Що таке попит і від яких чинників він залежить?

У чому сутність закону попиту?

У чому сутність пропозиції і від яких чинників воно залежить?

У чому сутність закону пропозиції?

Який стан ринку називається рівноважним?

У яких випадках рівновага ринку порушується і чим це загрожує?

Що розуміється під еластичністю попиту та пропозиції?

Які види еластичності попиту ви знаєте?

Від чого залежить еластичність пропозиції?

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук