Регламентування загальних питань діяльності малого підприємства

Законодавство про мале підприємництво має регулювати загальні питання діяльності малого підприємства незалежно від його організаційно-правової форми. Сюди входять критерії визначення малих та середніх підприємств, питання державної підтримки малого бізнесу, оподаткування та ін.

  • 1. З 2008 р відповідно до Федеральним законом від 24 липня 2007 р № 209-ФЗ "Про розвиток малого і середнього підприємництва в Російській Федерації" (ст. 4) до суб'єктів малого та середнього підприємництва відносяться внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб споживчі кооперативи та комерційні організації (за винятком державних і муніципальних унітарних підприємств), а також фізичні особи, внесені до Єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців і здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи (далі - індивідуальні підприємці), селянські (фермерські) господарства, відповідні наступним умовам.
  • 2. Для юридичних осіб сумарна частка участі Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень, іноземних юридичних осіб, іноземних громадян, громадських і релігійних організацій (об'єднань), благодійних та інших фондів у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) зазначених юридичних осіб не повинна перевищувати 25% (за винятком активів акціонерних інвестиційних фондів і закритих пайових інвестиційних фондів), частка участі, що належить одному або декільком юридичним особам, які не є суб'єктами малого та середнього підприємництва, не повинна перевищувати 25%.
  • 3. Середня чисельність працівників за попередній календарний рік не повинна перевищувати такі граничні значення середньої чисельності працівників для кожної категорії суб'єктів малого та середнього підприємництва:
    • (1) від ста одного до двохсот п'ятдесяти осіб включно для середніх підприємств;
    • (2) до ста осіб включно для малих підприємств; серед малих підприємств виділяються мікропідприємства - до п'ятнадцяти чоловік включно.

Середня чисельність працівників мікропідприємства, малого підприємства або середнього підприємства за календарний рік визначається з урахуванням усіх його працівників, у тому числі працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами або за сумісництвом з урахуванням реально відпрацьованого часу, працівників представництв, філій та інших відокремлених підрозділів зазначених підприємств .

4. Граничні значення виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) для кожної категорії суб'єктів малого та середнього підприємництва не перевищують порогових значень, встановлених постановою Уряду Російської Федерації від 22 липня 2008 року № 556.

В даний час питання розвитку мережі середніх і малих підприємств включений як один з найважливіших в програму модернізації економіки країни.

Розвиток будь-якої форми підприємництва залежить від двох умов: (1) внутрішньої економічної обстановки в країні в цілому та її регіонах і (2) здатності конкретного підприємця використовувати дані йому права для реалізації своїх господарських цілей. Більшою мірою ці фактори впливають на розвиток малої економіки, яка найбільш чутлива до конкретних умов господарської кон'юнктури і для якої особисті риси конкретного керівника підприємства багато в чому зумовлюють кінцевий результат економічних рішень.

Число малих і середніх підприємств за видами економічної діяльності на кінець 2009 р ілюструє рис. 5.1. Як видно, в структурі малих підприємств за раніше переважають оптова та роздрібна торгівля, різні послуги (41,1%); обробні виробництва займають лише 10,3%.

Число малих і середніх підприємств за видами економічної діяльності у 2009 р (на кінець року,%)

Рис. 5.1. Число малих і середніх підприємств за видами економічної діяльності у 2009 р
(на кінець року,%)

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >