Досвід функціонування малих підприємств за кордоном

В останні роки у всіх індустріально розвинених країнах широкий розвиток отримують промислові кластери, які є однією з форм взаємодії великих і малих підприємств. У США одним з перших розробляти кластерні моделі почав відомий економіст М. Портер. Він визначив кластер як групу географічно сусідніх та співпрацюючих компаній і організацій, що діють у певній сфері, що характеризуються спільністю діяльності та взаємодоповнюють один одного. Географічно масштаби кластера можуть варіюватися від одного міста або штату до країни або навіть сусідніх країн.

Розрізняють також поняття кластерна мережу - група фірм з обмеженим членством і специфічними (часто договірними) діловими цілями, які мають на увазі взаємні фінансові прибутки. Мережі легко формуються в межах тих кластерів, де внаслідок численних ділових угод з'явилися довіру і хороша обізнаність.

На відміну від звичайних форм взаємодії бізнесу кластерні системи характеризуються:

  • (1) стійкістю господарських зв'язків суб'єктів - учасників кластерної системи;
  • (2) довготривалої координацією взаємодії учасників системи в рамках її виробничих програм, інноваційних процесів, систем управління та контролю якості.

Як класичний приклад кластера нерідко наводяться підприємства в Кремнієвій долині. Тут зайнято 2500000 чол., Середня заробітна плата спеціаліста становить 125 тис. Дол. На рік. Венчурні вкладення збільшилися тут за період з 1991 по 2001 р в 34 рази: з 2 млрд до 68,8 млрд дол. За даними на жовтень 2003 року, в різних промислових секторах 52 країн світу налічується 845 діючих кластерів.

Найбільша їх кількість в Англії - 168 (24% загальної кількості), в США - 152 (20%), в Індії - 106 (14), у Франції - 96 (13), в Італії - 72 (10%).

За даними Інституту стратегії та конкуренції при Гарвардській школі бізнесу, в Росії нараховується вісім кластерів (1%) і країна за рейтингом перебуває на 15-му місці у світі.

Яскравим прикладом кластера в США, крім Кремнієвої долини, - виробництво автомобілів і їх вузлів в центрі автомобілебудування - Детройті. Тут провідні автомобілебудівники, залишаючись в принципі конкурентами, здійснюють спільні проекти, в тому числі спрямовані на вдосконалення ланцюгів поставок, в загальних інтересах і до вигоди американської економіки. Конкуруючи між підприємствами, вони кооперуються на рівні галузі.

Кластерний підхід створить хорошу основу для появи нових форм об'єднання знань. При такому підході промислова політика стимулює виникнення нових комбінацій і непрямим чином підтримує їх, особливо у сфері освіти та науково-дослідних робіт.

Малі підприємства під віємо світі відіграють важливу роль. В останні кілька років у Західній Європі, США та Японії велике значення придбав малий бізнес, де він представлений сукупністю численних малих і середніх підприємств. Основна маса їх - найдрібніші підприємства, в яких працюють не більше 20 чоловік. Малі підприємства забезпечують 2/3 приросту нових робочих місць, що дозволило значно скоротити безробіття в цих країнах.

Малі підприємства ефективні не тільки в споживчій сфері, але і як виробники окремих вузлів і малих механізмів, напівфабрикатів та інших елементів, необхідних для виробництва кінцевої продукції, випуск якої невигідний великим підприємствам. Все це обгрунтовує необхідність комплексного підходу до визначення місця і ролі малих підприємств в економіці суспільства. У малому підприємництві криються великі резерви, які можна поставити і на службу Росії.

Малі та середні фірми США, за даними за 2008 р, виробляють 40% ВНП і половину валового продукту приватного сектору, в тому числі: в обробній промисловості - 21%, у будівництві - 80, в оптовій торгівлі - 86, сфері обслуговування - 81 %. На цих підприємствах зосереджена половина всіх зайнятих у приватному секторі працівників. Вони забезпечують створення та освоєння близько половини всіх нововведень в економіці США, що належать до сфери науково-технічного прогресу. При цьому в середньому на один долар витрат вони впроваджують нововведень в 17 разів більше, ніж великі фірми.

В останні роки прискорилися концентрація і централізація капіталу в країнах Європи, наприклад в сталевої промисловості Бельгії, нафтових концернах Іспанії, в АПК Данії та Нідерландів, а також в концернах стали, фармацевтики, деревообробки Швеції, в часовий промисловості Швейцарії та в автомобільній промисловості Німеччини. Найважливіша риса концентрації і централізації капіталу полягає в тому, що розорення багатьох дрібних і середніх фірм не призвело до зникнення малого бізнесу. Він проявив живучість, здатність до відтворення і одночасно викликав інтерес до себе з боку великих концернів. Дрібні і середні фірми відшукують спеціалізовані ніші, де виступають субпідрядниками концернів у великосерійному виробництві.

У Західній Європі приблизно половина продукції обробної промисловості виготовляється на дрібних і середніх підприємствах. Не будучи монопольними, вони всі свої зусилля направляють на пристосування до внутрішніх умов виробництва і збуту. Транснаціональні корпорації надають їм можливість першими апробувати нову продукцію, щоб самим перейти до масового виробництва. Місце разоряющихся дрібних фірм займають нові, так що відбувається їхнє відтворення. Примітно, що в кризові роки зайнятість у малому бізнесі не скорочувалася.

Таблиця 5.4. Угруповання підприємств видобувних виробництв по чисельності зайнятих у окремих зарубіжних країнах в 2007 р

Країна

Всього

підприємств

У тому числі з чисельністю зайнятих, людина

менше 20

20-49

50-249

250 і більше

Австрія

345

276

45

19

5

Болгарія

307

199

47

37

24

Угорщина

453

392

21

Німеччина

1 973

1594

225

130

24

Данія

179

154

14

8

3

Іспанія

+2816

2383

318

105

10

Італія

+3380

3041

278

58

3

Литва

75

37

16

22

-

Нідерланди

360

305

Португалія

1501

Тисячу триста п'ятьдесят одна

110

38

2

Словаччина

105

63

20

18

4

Фінляндія

984

954

20

9

1

Франція

+2764

2412

266

71

15

Швеція

624

591

18

11

4

Малі підприємства користуються підтримкою держави у всіх розвинених країнах. Це підтверджує, що мале підприємництво як нова форма організації суспільно необхідної праці відповідає соціально-економічним інтересам Росії. Така діяльність в рівній мірі корисна як для економіки країни в цілому, так і для кожного громадянина окремо, а тому заслужено отримала державне визнання і підтримку. Малі підприємства включають в процес суспільного виробництва додатковий праця, що створює нові цінності, примножує національний дохід і національне багатство.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >