Правова підтримка малого підприємництва

З метою розвитку малого бізнесу та забезпечення державної підтримки малого підприємництва Урядом РФ прийнятий радий спеціальних постанов. У постанові "Про першочергові заходи щодо розвитку малого підприємництва в Російській Федерації" від 11 травня 1993 № 446 зазначається, що державна підтримка малого підприємництва є одним з найважливіших напрямів економічної реформи. Цією постановою також визначено пріоритети розвитку малого підприємництва. До них віднесені виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, виробництво промислових товарів і товарів широкого вжитку, включаючи товари, що мають експортний потенціал, надання виробничих, комунальних і побутових послуг, будівництво об'єктів житлового та виробничого призначення. Такі пріоритети залишаються в силі і на сьогоднішній день.

 • 14 червня 1995 був прийнятий Федеральний закон "Про державну підтримку малого підприємництва в Російській Федерації". Законом визначені форми і методи державного регулювання та стимулювання суб'єктів малого підприємництва, розмежовані повноваження між Російською Федерацією та її суб'єктами. У Законі названі найважливіші напрями державної підтримки малого підприємництва:
  • (1) формування інфраструктури підтримки і розвитку малого підприємництва;
  • (2) створення пільгових умов використання суб'єктами малого підприємництва державних фінансових, матеріально-технічних та інформаційних ресурсів, а також науково-технічних розробок і технологій;
  • (3) встановлення спрощеного порядку реєстрації суб'єктів малого підприємництва, ліцензування їх діяльності, сертифікації продукції, надання державної статистичної та бухгалтерської звітності;
  • (4) підтримка зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів малого підприємництва, включаючи сприяння їх торговим, науково-технічним, інформаційним і виробничим зв'язкам із зарубіжними державами;
  • (5) організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для малих підприємств.

Прийнятий у грудні 1995 Федеральний закон "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малого підприємництва" мав важливе значення для підтримки малого підприємництва в нашій країні. До теперішнього часу в Росії склалися і функціонують три системи оподаткування малих підприємств:

 • (1) общеустановленная система, при якій малі підприємства та індивідуальні підприємці платять тс ж податки, що й інші платники податків: податок на додану вартість (ПДВ), акцизи, податок на прибуток та ін. Малі підприємства отримують крім загальних спеціальні пільги. Так, з податку на прибуток за певних умов вони користуються "податковими канікулами", а з ПДВ з 1 січня 2001 г. - неоподатковуваним мінімумом;
 • (2) спрощена система оподаткування у формі єдиного податку на дохід або виручку малих підприємств (ФЗ 1995 г.);
 • (3) єдиний податок на поставлений дохід для певних видів діяльності (ФЗ 1998 г.). Об'єктом податку тут визнається потенційно можливий дохід (поставлений дохід), обчислений на одиницю фізичного показника, який коригується підвищують (знижувальних) коефіцієнтами.

Були також прийнято дві федеральні програми підтримки малого підприємництва: "Федеральна програма підтримки малого підприємництва на 1994-1995 роки" та "Федеральна програма державної підтримки малого підприємництва на 1996-1997 роки". Відповідно до програми Федеральному фонду підтримки малого підприємництва були виділені асигнування з федерального бюджету на фінансування пріоритетних заходів даної програми в сумі 386 600 000 руб. Однак через відсутність належного фінансування, а також неузгодженості дій виконавців наміченого заходу ця програма не була виконана. З 81 наміченого заходу повністю виконано лише трохи більше половини (53%), частково - одна чверть (25%) і не виконано 22% намічених заходів. Ще гірше було з третьої програмою. Вона не була своєчасно прийнята Державною Думою через відсутність коштів у федерального центру (адже ці витрати могли багаторазово окупитися).

Певну увагу приділяється розвитку малого підприємництва в регіонах Росії. Майже у всіх регіонах розроблені власні програми розвитку малого бізнесу, більш ніж у половині з них створені спеціальні органи та фонди підтримки малого підприємництва. Найбільш великий регіон Росії, де зосереджена чверть всіх малих підприємств, - Москва. Москва посідає перше місце в числі регіонів з розвитку малого бізнесу - 207,9 тис. Підприємств. Далі йдуть: Санкт-Петербург - 168,2%, Московська область - 54,7%, Свердловська область - 64,0%, Самарська область - 46,4%, Ростовська область - 46,6%.

Уряд Москви приділяє певну увагу розвитку малих підприємств. Для цього у складі Уряду Москви був створений Департамент розвитку та підтримки малого підприємництва, функціонує Московський фонд підтримки малого підприємництва. Сприяють розвитку малого бізнесу в Москві Московська торгово-промислова палата, Московська лізингова компанія, Московське агентство розвитку підприємництва та ін. При мері Москви існує суспільно-експертна рада з малого підприємництва.

Москва намагається створити свої, специфічні, умови для розвитку малого підприємництва. Прийнятий і діє Закон м Москви "Про основи малого підприємництва в місті Москві". Відповідно до цього закону в столиці діють свої правила створення, реєстрації, ліцензування та оподаткування суб'єктів малого підприємництва, що сприяє розвитку малих підприємств. Прийняті три комплексні програми розвитку та підтримки малого підприємництва в Москві.

Незважаючи на таку велику увагу до питань розвитку малого підприємництва, мати з підприємства в столиці стикаються з тими ж проблемами, що і по країні в цілому. У їх числі:

 • (1) недосконала система оподаткування;
 • (2) відсутність надійних правових гарантій, явна суперечливість окремих нормативних правових актів;
 • (3) фінансові труднощі в отриманні банківського кредиту для відкриття підприємств та їх функціонування;
 • (4) нерівноправність у доступі до різних матеріальних ресурсів, їх дорожнеча;
 • (5) складності з орендою і придбанням приміщень, їх висока, нерідко недоступна ціна;
 • (6) низька культура взаємодії державних служб в роботі з підприємцями;
 • (7) триваючі кримінальні загрози.

Крім федеральних і регіональних програм підтримки малого підприємництва існує велике число недержавних організацій, провідних роботу в цьому напрямку. У їх числі різні фонди і агентства, банки, кредитні та страхові компанії, громадські організації, освітні структури та ін. Однак істотної допомоги від них малі підприємства не отримують або отримують дуже незначну.

Крім того, з метою створення режиму максимального сприяння розвитку підприємництва передбачається обмежити повноваження і функції контролюючих органів, і в першу чергу для суб'єктів малого бізнесу, впорядкувати і спростити порядок ліцензування видів діяльності. Необхідно спростити процедури узгодження та отримання дозвільної документації на реалізацію інвестиційних проектів з введенням "єдиного вікна", обмеження термінів проведення експертизи, скорочення переліку необхідних документів.

При Уряді РФ створено Рада з підприємництва. Він покликаний забезпечити взаємодію виконавчої влади з малим, середнім і великим бізнесом. А проблем у малого бізнесу в нашій країні чимало. Число малих підприємств за останні роки по суті не росте. Якщо в країнах Євросоюзу і Японії число малих підприємств на 1000 жителів досягає 45-50, то в Росії на 1000 жителів припадає лише 11 підприємств. Для того щоб наблизитися до стандартів Євросоюзу, малих підприємств в нашій країні має бути не менше 5 млн. У європейських країнах на малих підприємствах зайнято близько 70% загального числа працюючих, а частка малого бізнесу у ВВП становить понад 50%. У Росії кожен з цих показників не перевищує 12-15%.

Причини такого становища - складність отримання банківського кредиту і його висока облікова ставка, непідйомна орендна плата, складна і довга процедура реєстрації малих підприємств, труднощі в отриманні юридичної адреси, нерозвиненість структури збуту і непосильний податковий тягар. Подолання названих проблем розкриє можливості подальшого розвитку малого підприємництва в Росії.

Разом з тим треба помститися, що в країні змінюється в позитивний бік ставлення населення до підприємців. Для цього підприємництво повинно стати більш соціально орієнтованим.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >