РОЗДІЛ II. Виробничі ресурси підприємства

Глава 6. Основні фонди та виробничі потужності підприємства

Глава 7. Оборотні фонди та оборотні кошти підприємства

Глава 8. Трудові ресурси підприємства

Глава 9. Організація, нормування і оплата праці на підприємстві

Основні фонди та виробничі потужності підприємства

Основні виробничі фонди підприємства: поняття, склад і структура

Основні поняття. Основними чинниками процесу виробництва служать робоча сила і засоби виробництва. Засоби праці становлять матеріально-речову основу основних виробничих фондів.

Основні виробничі фонди - це та частина коштів виробництва, яка повністю бере участь у ряді виробничих циклів, зберігаючи при цьому повністю свою натуральну форму, має вартістю і поступово переносить її на знову створюваний продукт.

Основні фонди мають наступну структуру (рис. 6.1).

Структура основних фондів підприємства

Рис. 6.1. Структура основних фондів підприємства

До активної частини основних виробничих фондів можуть відноситися основні виробничі фонди, які безпосередньо беруть участь у процесі виробництва, вони впливають на предмет праці, перемешают його в просторі і здійснюють над ним контроль. Це можуть бути верстати, обладнання, вимірювальні прилади і т.д.

Пасивна частина основних фондів - це та частина, яка бере участь у процесі виробництва, але не впливає безпосередньо на предмет праці. Пасивна частина основних фондів створює умови для функціонування активної частини основних фондів. Це будівлі, споруди, виробничі площі. Такий поділ на активну і пасивну частини в значній мірі умовно, оскільки у ряді виробництв в силу технологічних особливостей до активної частини основних виробничих фондів відносяться і деякі види споруд, як, наприклад, доменні печі в металургії.

Основні невиробничі фонди - це основні фонди, не беруть участь у процесі виробництва, але знаходяться на балансі підприємства. Їх основне призначення - обслуговування працівників підприємства (їдальні, кафе, пансіонати, дитячі садки, житлові об'єкт, спортивні майданчики, що належать підприємству і т.д.).

Матеріальний склад і структура фондів

Основні виробничі фонди складаються з величезної кількості засобів праці, які, незважаючи на свою економічну однорідність, відрізняються за цільовим призначенням, термінами служби. Відомо, що різні засоби праці відіграють неоднакову роль у процесі виробництва.

Найбільше значення в процесі виробництва мають машини й устаткування, за допомогою яких здійснюється безпосереднє виготовлення продукції. Тому виникає необхідність класифікації основних фондів по певним групам, враховує специфіку виробничого призначення різних видів фондів.

Відповідно до Класифікація основних фондів за складом і призначенням основні фонди поділяються на такі групи (див. Табл. 6.1).

Класифікація основних фондів необхідна для визначення ролі окремих груп у процесі виробництва, визначення оптимальних напрямів капітальних вкладень з метою підвищення ефективності їх використання. Так як на базі видової класифікації основних фондів розробляється їх класифікація для нарахування амортизаційних відрахувань, то вона необхідна і для планування амортизаційного фонду, аналізу динаміки зміни норм амортизації.

Таблиця 6.1. класифікація основних фондів

Земельні ділянки

Передані в відповідно до чинного законодавства підприємству у власність ділянки землі

Об'єкти

природокористування

Лісові та водні угіддя, родовища корисних копалин, передані підприємству у власність відповідно до чинного законодавства

Будівлі

Виробничі корпуси, склади, гаражі та інше

Споруди

Нафтові свердловини, греблі, естакади, мости, автомобільні дороги, лінії електропередачі, теплоцентралі, трубопроводи, кабельні лінії зв'язку та ін.

Машини та обладнання: енергетичне (силове) обладнання

Пристрої, що перетворюють енергію, матеріали та інформацію.

Машини-генератори, що виробляють теплову та електричну енергію; машини-двигуни, що перетворюють енергію будь-якого виду в механічну. Парові котли, двигуни, турбіни, генератори та ін.

робочі машини

Всі види технологічного обладнання для виробництва продукції, обладнання сільськогосподарське, транспортне, будівельне, торгове та ін.

інформаційне

обладнання

Устаткування телефонного, телеграфного, факсимільного зв'язку; вимірювальні прилади, регулюючі пристрої, пристрої сигналізації; засоби обчислювальної техніки, оргтехніки

Транспортні

кошти

Легкові та вантажні автомобілі, автобуси, причепи та напівпричепи; суду транспортні всіх типів, літаки, вертольоти та ін.

Виробничий і господарський інвентар

Чани, бочки, баки для зберігання рідин; робочі столи, стелажі та ін.

Робочий, продуктивний інвентар

Продуктивну худобу, буйволи, вати, олені

Багаторічні насадження

Капітальні вкладення в багаторічні насадження

Інші види основних фондів

Фонди бібліотек, архівів, музеїв, тварини цирків, зоопарків та ін.

Співвідношення окремих груп основних фондів у загальному обсязі представляє їх видову структуру. Важливо розуміти, в яку з груп основних фондів вкладаються кошти, щоб оптимально підвищувати питома вага машин і устаткування - активної частини основних фондів, які обслуговують виробництво і характеризують виробничі можливості підприємства з випуску продукції.

Чим вище частка устаткування у вартості основних виробничих фондів, тим за інших рівних умов більше випуск продукції, вище фондовіддача. Тому поліпшення структури основних виробничих фондів розглядається як умова зростання виробництва і фондовіддачі, збільшення грошових накопичень підприємств.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >