Знос основних фондів

Засоби праці багаторазово беруть участь у виробничих процесах. Однак час їх функціонування має певні межі: рано чи пізно вони зношуються, втрачають свої властивості і вибувають з процесу виробництва.

Розрізняють фізичний (матеріальний) і моральний знос основних фондів. Фізичний знос означає поступову втрату знаряддями праці своїх споживчих властивостей, тобто кількісних і якісних характеристик. Фізичній зносу піддаються всі елементи фондів, але найбільшою мірою він характерний для обладнання та транспорту; значно пізніше настає фізичний знос будівель і споруд. Фізичний знос відбувається з двох причин: внаслідок роботи машин і від бездіяльності, а також внаслідок стихійних лих. Тому, щоб зменшити фізичний знос, необхідно зменшувати частку недіючого устаткування, зменшувати терміни заміни устаткування.

Станом на 1 січня 2010 року, знос основних фондів становив 45,7%. На 1 січня 2010 року в Росії, за даними Російського статистичного щорічника станом на 1 січня 2010 року, повністю зношені основні фонди становили 13%. В обробних виробництвах повністю зношені машини й устаткування становили 17,3%.

На фізичний знос основних фондів впливають дві групи факторів: (1) залежні від якості самих фондів; (2) пов'язані з організацією їх обслуговування та експлуатації.

Перша група чинників визначається умовами, в яких створювалися самі фонди, тобто якістю роботи будівельно-монтажних організацій і машинобудівних заводів, постачальників обладнання. Якість виготовлення основних фондів залежить насамперед від ступеня досконалості конструктивних рішень, від дотримання технологічної дисципліни, якості отримуваних матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів.

Друга група факторів пов'язана з умовами експлуатації самих фондів. Це якість догляду, нагляду та ремонту фондів, ступінь їх завантаження, кваліфікація обслуговуючого персоналу, дотримання режиму роботи обладнання згідно з технічними умовами та недопущення підвищених навантажень, швидкостей і зусиль, захищеність від несприятливих впливів зовнішнього середовища.

Навіть за однаковими елементам основних фондів фізичний знос відбувається нерівномірно. Розрізняють повний і частковий знос. При повному зносі діючі фонди ліквідуються та замінюються новими (капітальне будівництво або поточна заміна зношених фондів). Частковий знос відшкодовується шляхом ремонту.

Ступінь фізичного (матеріального) зносу (зміна природних властивостей машини або апарату), можна визначити за формулою

де І ф - ступінь фізичного зносу,%;

Т ф - фактичний термін служби основних фондів, років;

Т н - нормативний термін служби, років.

Засоби праці піддаються також моральному зносу (зміна їх економічних характеристик). Моральний знос означає втрату частини вартості основних фондів без відповідного матеріального зносу, тобто частина вартості основних фондів втрачається внаслідок здешевлення їх виробництва і появи більш ефективних машин і устаткування (науково-технічний процес).

При моральній зношеності внаслідок появи більш ефективної техніки втрата вартості є показником втрати економічної ефективності старих засобів праці, і тому може виникнути необхідність дострокової заміни застарілих машин новими. Крім того, при використанні морально застарілого обладнання у виробництві суспільство несе втрати через великих витрат живої і минулої праці. Моральний знос основних фондів є наслідком технічного прогресу, що робить його об'єктивно закономірним. Рішення проблеми морального зносу полягає в максимальному використанні машин, апаратів та обладнання до настання їх морального старіння, а також в заміні морально застарілого обладнання новим і його модернізації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >