Система маркетингової інформації

Загальне уявлення про систему, її складу

Система маркетингової інформації, або маркетингова інформаційна система, включає фахівців, що використовують певні методичні прийоми та обладнання. Завдання системи - збір, класифікація, аналіз, оцінка та своєчасне надання організації точної інформації, необхідної для планування маркетингових заходів, втілення їх у життя і контролю за їх виконанням.

Маркетингову інформацію прийнято ділити на кількісну, наприклад такі параметри, як обсяг продукції, її структура, кількість продажів, їх динаміка, чисельні дані про конкурентів, ціни, асортимент і технічні характеристики продукції, і якісну - це насамперед відомості про наміри конкурентів, постачальників і споживачів.

У сучасних умовах система маркетингової інформації організації є частиною автоматизованої інформаційної системи керування.

В організаціях системи маркетингової інформації мають ряд специфічних особливостей як внутрішнього характеру (продукція, традиції, дистриб'юторська мережа і т.п.), так і зовнішнього (ринки, конкуренти і т.п.), що впливають на прийняття маркетингових рішень.

У найзагальнішому вигляді система маркетингової інформації включає чотири основні блоки, або підсистеми (див. Схему 9):

  • • внутрішньої звітності;
  • • зовнішньої поточної маркетингової інформації;
  • • маркетингових досліджень;
  • • аналізу маркетингової інформації.

Підсистема внутрішньої звітності

Підсистема внутрішньої звітності містить, наприклад, дані про замовників, поточному збуті, величині витрат, обсягах матеріальних запасів, рух готівки, відомості про кредиторської та дебіторської заборгованості. У впорядкованому вигляді зберігаються бізнес-плани, ділова кореспонденція, протоколи засідань ради директорів, звіти про відрядження тощо

У сучасних організаціях, як правило, створюють локальну обчислювальну мережу (ЛОМ) з базами даних, в яких зберігається значна частина внутрішньої звітності. ЛВС можуть бути так організовані, що до більшості баз даних матимуть доступ усі зацікавлені співробітники організації. При цьому вводити та змінювати інформацію у відповідні бази даних будуть тільки уповноважені на це працівники.

Структура системи маркетингової інформації

Схема 9. Структура системи маркетингової інформації

На основі даних, що містяться в підсистемі внутрішньої звітності, фахівці з маркетингу приймають рішення, що стосуються оперативного планування і контролю, порівнюють результати різних заходів.

Проте слід мати на увазі, що внутрішня інформація може надаватись у формі, незручною для прийняття маркетингових рішень, оскільки в основному збирається для інших цілей.

Підсистема зовнішньої поточної маркетингової інформації

Підсистема зовнішньої поточної маркетингової інформації містить оперативну інформацію про ключові події у зовнішній маркетинговому середовищі.

У сучасній практиці використовуються наступні методи збору зовнішньої поточної маркетингової інформації: регулярний аналіз газет та інших періодичних спеціальних видань (включаючи електронні), бесіди з особами, що володіють відповідними відомостями в організації і поза нею, опитування продавців, які працюють з товарами організації та товарами конкурентів, придбання матеріалів у постачальників зовнішньої поточної інформації.

Говорячи про джерела для збору зовнішньої поточної інформації в Росії, слід згадати різні видання Держкомстату, повідомлення бірж, вітчизняні та зарубіжні періодичні видання з маркетингу.

У зв'язку з потребами ринку в Росії створюються комерційні інформаційні продукти, зокрема бази даних. Їх можна розділити на три типи.

Перший тип - бази даних найпростішого виду. Вони найбільш численні. Застосовуються для формування списку розсилки. У них містяться найменування підприємств, їх поштові та зв'язкові реквізити.

Другий тип - бази даних, які містять також інформацію про продукцію, що постачається та споживаної підприємствами. Дані відомості можуть бути використані для сегментації ринку, аналізу конкурентної обстановки, пошуку партнерів, позиціонування товарів.

Третій тип - бази даних, що містять блоки інформації: адресно-телефонні відомості, техніко-економічні показники, комерційні пропозиції підприємств. Типовими прикладами баз даних цього типу є ділові довідники та програми, поширювані Агентством ділової інформації "Бізнес-карта". Відома також система "Маркетинг-Гео", де на цифровий комп'ютерної карті Російської Федерації представлена інформація про розташування підприємств, обсязі продукції, фінансова і статистична звітність, демографічні дані по населеним пунктам і т.п.

Особливе значення для отримання зовнішньої поточної маркетингової інформації має Інтернет, який є ефективним засобом поширення і пошуку найрізноманітніших відомостей. Входить в обіг поняття "маркетингова розвідка".

Маркетингова розвідка - постійна діяльність по збору поточної інформації про зміну зовнішнього середовища маркетингу. Вона необхідна для розробки і коректування маркетингових планів, для прогнозування змін.

Маркетингова розвідка часом використовує засоби і методи промислового та комерційного шпигунства, що, природно, породжує велике число правових та етичних проблем.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >