Відбір ідей (селекція ідей)

Мета реалізації даного підетапи полягає в можливо ранньому виділенні непридатних рішень. Слід звернути увагу, що тут оцінюються не майбутні товари, а ідеї в їхній первісній формі.

Для професійного відбору розглянутих ідей необхідно по можливості проаналізувати опис майбутнього товару, оцінити цільові ринки, можливості конкурентів, зробити прикидки щодо ціни товару, тривалості і вартості робіт зі створення новинки, вартість її виробництва і намітити передбачувану норму прибутку.

У загальному випадку відбір ідей може означати перевірку їх на відповідність вимогам виробника. Для цього необхідно провести експертні та многокритериальную оцінки, розробити відповідну матрицю. Критерії оцінки залежать від характеру виробництва.

Матриця оцінки будується наступним чином. Визначаються найважливіші сфери діяльності виробника (їх, як правило, представляють функціональні відділи), їм присвоюється числове значення, що відображає їх відносна вага і роль для успіху підприємства. Ідея отримує ряд оцінок, кожна з яких виражає, наскільки ідея відповідає вимогам того чи іншого відділу. Множення коефіцієнтів по відділах і складання отриманих результатів дають кінцеву оцінку корисності ідеї для даного виробника.

При багатокритеріальної оцінці спочатку затверджуються критерії, які зважуються залежно від їх ролі в процесі вибору. Потім оцінюється, наскільки ідеї відповідають поставленим умовам, за допомогою простої рейтинг-шкали. Результат обчислюється підсумовуванням творів критеріїв оцінки на їх вагові коефіцієнти.

Бальна оцінка конкретної ідеї дозволяє зробити висновки лише в порівнянні з бальними оцінками інших ідей.

Розробка концепції товару

Концепція товару - це ідея товару, розроблена і сформульована на базі значущих для споживача характеристик. Іноді користуються терміном "задум товару", розглядаючи його як опрацьоване варіант ідеї, виражений значимими для споживача поняттями. Слід відрізняти концепцію товару (задум товару) від іміджу (образу) товару.

Імідж (образ) товару - конкретне уявлення, що склалося у споживача про реально існуючий або новий товар.

Концепція товару вивчається за наступними напрямками:

  • • основні функції нового товару;
  • • його допоміжні функції;
  • • витрати, пов'язані з виготовленням і реалізацією цього товару;
  • • чи можуть функції даного товару бути виконані іншими, більш дешевими виробами і яка в цьому випадку передбачається економія.

Перевірка спроможності концепції нового товару (задуму) також передбачає випробування його на відповідній групі цільових споживачів. Опитування споживачів допомагають визначити, який варіант задуму володіє для них найбільшою притягальною силою.

Розробка стратегії маркетингу нового товару

Стратегія маркетингу нового товару - це сукупність маркетингових заходів, за допомогою яких виробник товару має намір досягти запланованих їм величин обсягу збуту і прибутку.

Базові розрахунки для розробки стратегії маркетингу стосуються величини, структури та поведінки цільового ринку, передбачуваного позиціонування товару, а також показників обсягу продажів, частки ринку і прибутку на кілька найближчих років.

Визначається передбачувана ціна товару, кошторис витрат на маркетинг протягом першого року.

Стратегічний підхід до формування комплексу маркетингу дозволяє поставити перед організацією перспективні цілі по збуту і прибутку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >