Раціональне використання і показники оборотних фондів

Ефективна робота підприємства - це досягнення максимальних результатів при мінімальних витратах, а мінімізація витрат досягається в першу чергу оптимізацією структури джерел формування оборотних коштів, тобто розумним поєднанням власних, залучених і позикових коштів.

Одне з головних завдань підприємства в сучасних умовах - інтенсифікація виробництва при неухильному дотриманні принципу ресурсозбереження.

У загальній системі заходів щодо забезпечення режиму економії основне місце займає економія предметів праці, під якою прийнято розуміти зменшення витрат сировини, матеріалів, палива на одиницю продукції, зрозуміло, без якого б то не було шкоди для якості, надійності та довговічності виробу.

Економічне значення раціонального використання оборотних фондів виражається в наступному:

  • (1) зниження питомих витрат сировини, матеріалів, палива забезпечує виробництву великі економічні вигоди. Перш за все, дасть можливість з даної кількості матеріальних ресурсів виробити більше готової продукції і тому служить однією з серйозних передумов збільшення масштабів виробництва;
  • (2) економія матеріальних ресурсів, впровадження у виробництво нових, більш економічних матеріалів сприяють встановленню в процесі відтворення більш прогресивних пропорцій між окремими галузями, досягненню більш досконалої галузевої структури промислового виробництва;
  • (3) прагнення до економії матеріальних ресурсів спонукає до впровадження нової техніки і вдосконалення технологічних процесів;
  • (4) економія в споживанні матеріальних ресурсів сприяє поліпшенню використання виробничих потужностей і підвищенню суспільної продуктивності праці. Вже сама по собі зменшення питомих витрат минулого, уречевленої праці означає зростання продуктивності суспільної праці. Але справа не тільки в цьому - економія матеріальних ресурсів тягне за собою економію витрат також і живої праці: скорочується відносний витрата робочої сили на транспортування матеріалів, їх відвантаження і вивантаження, на їх зберігання;
  • (5) економія матеріальних ресурсів у величезній мірі сприяє зниженню собівартості промислової продукції. Вже в даний час на частку матеріальних витрат припадає 3/4 всіх витрат виробництва. Надалі, зі зростанням технічного рівня виробництва, частка уречевленої праці в загальних витратах з виробництва продукції буде продовжувати підвищуватися, і, отже, поліпшення використання предметів праці і засобів праці буде основним напрямком економії суспільних витрат виробництва;
  • (6) істотно впливаючи на зниження собівартості продукції, економія матеріальних ресурсів надає позитивний вплив і на фінансовий стан підприємства (фірми).

Таким чином, економічна ефективність, що поліпшує використання і що сприяє економії оборотних фондів, робить позитивний вплив на всі сторони виробничої і господарської діяльності підприємства.

Всемірне поліпшення використання оборотних фондів - одне з найважливіших завдань підприємства, фірми. Чим краще використовується сировина, паливо, основні і допоміжні матеріали, тим менше їх витрачається для вироблення певної кількості продукції, тим самим створиться можливість збільшити обсяг виробництва продукції.

Розрізняють показники витрат матеріальних ресурсів і показники рівня корисного використання матеріальних ресурсів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >