Соціальна модель в рамках Європейського союзу

На сьогоднішній день правомірно говорити про створення і розвиток нової моделі соціальної політики загальноєвропейської, відповідно до якої розгортаються інтеграційні процеси у соціальній сфері в рамках держав - членів ЄС. Вироблювана модель зближує концепції соціальної політики в різних країнах. Домінуючою є думка, що державний контроль перешкоджає не тільки економічному, але й соціальному розвитку. Це призводить до перегляду ролі держави в соціальній сфері в тих країнах, де воно було традиційно сильним, наприклад, у скандинавській моделі. Відбувається процес переорієнтації соціальних програм з універсального рівня на індивідуальний, що значно дешевше і ефективніше, так як адресна допомога надається тільки справді її потребують.

В основу загальноєвропейської соціальної політики покладено принцип суміщення економічної ефективності та соціальної солідарності. Наголос робиться на збалансований розвиток соціальної політики Європи, транспарентність і дотримання інтересів усіх країн - членів ЄС. Регулярні зустрічі міністрів з соціальної політики дозволяють обмінюватися досвідом і виробляти загальну концепцію. Єврокомісія сприяє в підготовці звітів і проведенні досліджень. Всі уряди європейських держав сходяться в тому, що соціальна політика - це насамперед відповідальність кожної з країн, що входять в ЄС.

Російська модель соціальної політики та її основні пріоритети

Радянська соціальна модель характеризувалася чільної роллю держави в соціальній сфері. У країні існувала система державного безкоштовного охорони здоров'я, освіти і соціального обслуговування. У системі виробничих відносин партійно-державний апарат здійснював централізований контроль над роботодавцями та профспілками. Соціальний захист грунтувалася не так на інституті соціального страхування, як у більшості розвинених країн, а па державному соціальному забезпеченні. Вважалося, що в плановій економіці соціальні ризики відсутні, а соціальне страхування відноситься до атрибутів виключно ринкової економіки. Деякі послуги недофінансовувалася (наприклад, охорона здоров'я), а деякі, навпаки, мали сверхсубсідірованіе (наприклад, житло).

Зміни в економіці, що відбулися після розпаду СРСР, проявилися і в соціальній політиці. Головне -системи державних безплатних соціальних послуг розпалися, а умови для створення нової системи, на жаль, не створені. Це пояснюється тим, що соціальна сфера в Росії в минулий період реформ, не була пріоритетною в плані перетворень. При відсутності цілеспрямованого впливу об'єктами соціальної політики ставала то одна соціальна група, то інша. Однак вжиті заходи (виплати допомоги по безробіттю і компенсації зростання цін, а також інші) до бажаних результатів не привели. Сьогодні цілком очевидно, що соціальні ресурси в суспільстві поступово виснажилися. Незначне збільшення трудової активності населення на початковому етапі реформ за рахунок виникнення нових сфер та видів діяльності, а також появи нових джерел доходу, до передбачуваного зростання рівня життя в Росії не привело. Навпаки, в суспільстві загострився соціальна криза огляду на різке зниження якості життя населення, що змусило уряд розпочати коригування курсу реформ і розглядати соціальну політику як істотне і пріоритетний напрямок діяльності держави.

Перехід до нової соціальної політики сьогодні припускає відмову від патерналізму, де держава жорстко детермінує поведінку людини в соціальній сфері. Замість цього передбачається:

 • - Формування ринку соціальних послуг з реально виникає конкуренцією їх виробників;
 • - Підвищення якості даних послуг;
 • - Зниження витрат на їх виробництво;
 • - Зміна моделі соціального захисту від превалюючою соціальної підтримки до переважно соціальному страхуванню з диференціацією ризиків і залежністю розмірів страхових виплат від страхових внесків.

Необхідною умовою системної зміни моделі соціальної політики є також перерозподіл ролі держави та місцевого самоврядування.

Держава визначає пріоритетні напрямки соціальної політики.

Пріоритетно такий напрямок соціальної політики, яке в певний час має переважне, першорядне значення в її реалізації. Інноваційний розвиток російської економіки проходить у два етану. Перший етап - 2008-2012 рр., Другий - 2013-2020 рр. Основні пріоритети соціальної політики на першому етапі включали:

 • - Вихід мінімальної заробітної плати на рівень прожиткового мінімуму, впровадження нових систем оплати праці працівників бюджетних установ, орієнтованих на підвищення ефективності та якості надаваних послуг і враховують труднощі й обсягу виконуваної роботи;
 • - Вирішення основних соціальних проблем військовослужбовців;
 • - Подолання проблеми бідності пенсіонерів (мінімальний рівень пенсії встановлюється з 2010 р на рівні не нижче величини прожиткового мінімуму пенсіонера, середній розмір трудової пенсії підвищується до 2,5-3 прожиткових мінімумів пенсіонера до 2016-2020 рр.);
 • - Структурна і технологічна модернізація охорони здоров'я, освіти та інших галузей соціальної сфери, що забезпечує доступність якісних соціальних послуг для населення;
 • - Створення механізмів доступності якісного житла, вирішення проблеми старого та аварійного житла, модернізація житлово-комунального господарства;
 • - Відродження масової фізичної культури і залучення населення до систематичних занять фізичною культурою і спортом;
 • - Створення основ сучасної індустрії туристсько-рекреаційних послуг і підвищення її конкурентоспроможності на міжнародному ринку.

Основні пріоритети соціальної політики на другому етапі включають:

 • - Поширення стандартів здорового способу життя;
 • - Перехід до індивідуалізованого безперервної освіти, доступному всім громадянам;
 • - Впровадження інноваційних технологій в охороні здоров'я та освіті, вирішення проблеми їх кадрового забезпечення;
 • - Вихід на сучасні стандарти житлових умов, реалізація нових технологій будівництва житла;
 • - Поширення механізмів соціального партнерства, забезпечення збалансованості заробітної плати та продуктивності праці;
 • - Створення ефективної пенсійної системи на принципах страхування і накопичення;
 • - Встановлення мінімального розміру оплати праці на рівні відновного споживчого бюджету (перевищує прожиткового мінімуму працездатної населення в 2-2,2 рази).

Пріоритети соціальної політики в період ниєте 2020 включають:

 • - Поліпшення якості соціального середовища і здоров'я нації, вихід на стабільні демографічні показники та підвищення тривалості життя;
 • - Прискорений розвиток людського потенціалу, вихід на стандарти забезпечення послугами освіти та охорони здоров'я, характерні для розвинених країн;
 • - Перехід до комфортного типом розселення, доступному для основної маси населення;
 • - Зниження бідності до рівня, характерного для розвинених країн.

До найважливіших напрямках модернізаційної політики Уряду РФ па найближчі роки відносяться два напрямки, безпосередньо пов'язані з соціальною політикою і соціальною сферою. Це скорочення диференціації за рівнем доходів, включаючи зменшення розриву між рівнем життя працюючого і непрацездатного населення, послідовна політика адресної соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, боротьби з бідністю, формування та реалізації ефективної політики зайнятості. Іншим напрямком є розвиток державної системи охорони здоров'я. Передбачається не допустити в кризовий період погіршення показників здоров'я населення, у тому числі через зростання вартості медичних та лікарських препаратів, зниження доступності якісної медичної допомоги. Повністю повинні бути забезпечені державні гарантії безкоштовної медичної допомоги та вжиті заходи щодо підвищення ефективності використання ресурсів, включаючи структурні перетворення в охороні здоров'я. Система обов'язкового медичного страхування повинна стати основним джерелом коштів з оплати медичної допомоги.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >