Розподіл трудових ресурсів на підприємстві

Основне завдання розподілу і перерозподілу працівників на підприємстві - розстановка кадрів і призначення на посаду, що забезпечують виконання необхідних видів робіт. Задачі розподілу працівників - це як би дзеркальне відображення завдань їх використання. Якщо в задачах розподілу працівників структура робіт вважається заданою і потрібно призначити їх виконавців, то в задачах використання трудових ресурсів заданими є виконавці, їхні можливості та індивідуальні характеристики і потрібно визначити структуру робіт, яка дозволила б найкращим чином використовувати ці можливості.

Розподіл працівників всередині підприємства сприяє задоволенню потреб підприємства в робочій силі певної якості, з одного боку, а з іншого - реалізації особистих амбіцій працівників.

Наймання працівника не говорить про його вихід з системи ринку праці, оскільки на підприємстві існує свій власний ринок праці (внутрішній ринок). У конкуренції за право зайняти те чи інше робоче місце (розрізняються по престижності, умовами оплати праці, змістовності праці і т.д.) можуть брати участь як особи з боку, так і працівники підприємства. Внутрішній ринок праці більш керований в порівнянні з регіональним, він не схильний до серйозних спонтанним коливанням. Тому регулювання співвідношення попиту і пропозиції робочої сили тут здійснюється більш цілеспрямовано, а не під впливом вільної конкуренції.

У сучасних умовах функціонування складаються різні умови в розподілі і перерозподілі працівників (табл. 8.2.)

Таблиця 8.2. Ситуація і дії підприємства при розподілі і перерозподілі працівників

Ситуація

Дії підприємства

1. Потреба у працівниках на одних ділянках виробництва знижується, а на інших залишається колишньою

 • 1. Звільнення працівників.
 • 2. Переклад на режим неповного робочого дня

2. Потреба у працівниках на одних ділянках виробництва знижується, а на інших зростає

1. Вивільнення з одних ділянок

і набір нових працівників з боку

2. Перепідготовка та перерозподіл вивільнюваних працівників

При наявності зайвої чисельності - звільнення

3. Регулювання режимами найму або робочого часу

3. Потреба на одних ділянках зростає, а на інших не змінюється

 • 1. Набір працівників на ту ділянку
 • (з боку), попелиці потреба зростає
 • 2. Поєднання пересування з інших ділянок з набором нових працівників
 • 3. Застосування надурочних робіт

4. Потреба у працівниках зростає на всіх ділянках

 • 1. Набір з боку
 • 2. Застосування надурочних робіт

5. Потреба в робочій силі знижується на всіх ділянках

 • 1. Звільнення працівників
 • 2. Переклад на режим неповного робочого дня

На підставі застосовуваної фірмами стратегії гнучкої зайнятості західні економісти виділяють увнутрішньофірмової ринку праці дві складові частини:

 • (1) первинний ринок - робочі місця, що забезпечують працівникові високу заробітну плату, гарні умови праці, стабільну зайнятість, можливості просування;
 • (2) вторинний ринок - робочі місця з низькою заробітною платою та відповідними пільгами, поганими умовами праці, з більш високою плинністю, з меншими шансами на просування.

Переміщення працівників між первинним і вторинним ринками праці здійснюють з урахуванням результатів праці претендентів, їх ставлення до праці, обов'язково через професійну освіту або підвищення кваліфікації.

Раціональний розподіл працівників підприємства за структурними підрозділами, ділянок, робочих місць відповідно до прийнятої на підприємстві системою розподілу і кооперації праці, з одного боку, і здібностями, психофізіологічними і діловими якостями працівників, що відповідають вимогам змісту виконуваної роботи, - з іншого, здійснюється, через підбір і розстановку (розподіл) працівників. При цьому прагнуть до формування активно діючих трудових колективів і створенню умов для професійного зростання кожного працівника.

Підбір і розподіл працівників грунтуються на принципах відповідності, перспективності, змінюваності.

Принцип відповідності означає відповідність професійних і моральних якостей кандидата вимогам заміщаються посад.

Принцип перспективності грунтується на обліку наступних умов: (1) встановлення вікового цензу для різних категорій посад; (2) визначення тривалості періоду роботи в одній посаді і на одному робочому місці; (3) організація періодичного підвищення кваліфікації.

Принцип змінюваності полягає в тому, що кращому використанню персоналу повинні сприяти внутрішньоорганізаційні трудові переміщення, так як застій кадрів, пов'язаний з тривалим перебуванням в одній і тій же посаді, часто несе негативні наслідки для діяльності підприємства.

Вихідні дані для підбору і розподілу працівників: кадрова політика підприємства; Положення про підбір і розподілі (розстановці) кадрів; Положення про оплоті і стимулюванні праці; матеріали атестації працівників; трудові договори працівників; посадові інструкції; штатний розклад; Трудовий кодекс РФ та інші нормативні документи.

Основне завдання підбору і розстановки персоналу полягає у вирішенні проблеми оптимального розміщення персоналу залежно від виконуваної роботи. При вирішенні цього завдання слід враховувати придатність працівника до виконання певних видів робіт, а для встановлення придатності необхідно, з одного боку, сформулювати вимоги, що пред'являються до конкретної роботи, а з іншого - взяти до уваги особисті якості працівників.

Мета раціональної розстановки кадрів - розподіл працівників по робочих місцях, при якому невідповідність між особистісними якостями людини і пропонованими вимогами виконуваної ним роботи є мінімальним без надмірної або недостатньої завантаженості.

Порівняння рівня вимог, обумовлених конкретною роботою, і рівня якостей працівника, який виконує цю роботу, дозволяє зробити висновок про придатність тієї чи іншої людини до даної роботи або про необхідність привести їх у відповідність один з одним.

У результаті аналізу даних відбираються основні показники, що впливають на підбір і розстановку працівників. Для підбору і розстановки управлінського персоналу розглядають наступні показники: (1) рівень кваліфікації; (2) ділові якості; (3) працездатність; (4) якість виконуваної роботи; (5) стиль і методи роботи; (6) аналітичні здібності; (7) здатність до навчання; (8) участь в інноваційній діяльності; (9) дисциплінованість; (10) психологічна сумісність.

Для розстановки кадрового складу підприємства враховуються такі показники: (1) рівень кваліфікації; (2) досвід роботи; (3) якість виконуваної робота; (4) здатність до навчання; (5) дисциплінованість.

Важлива умова розподілу працівників і формування трудового колективу - дотримання співвідношення кадрових і молодих працівників. При формування колективу з людей одного віку існує тенденція до замикання його в інтересах свого віку. Колектив же, що складається з працівників різних віків, представляє різні види захоплень, більш життєздатний. Старші працівники допомагають молодому поколінню в оволодінні професійною майстерністю.

Правильні підбір і розстановка кадрів припускають, щоб кожному працівнику доручалася робота, відповідна рівню його знань і практичного досвіду. Тому, розподіляючи працівників по робочих місцях, необхідно прагнути до того, щоб складність виконуваних робіт мала мінімальні відхилення і відповідала кваліфікації виконавця. Результати діяльності організації залежать від того, наскільки працівники відповідають займаним робочим місцям, а робочі місця - працівникам.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >