Форми оплати праці

Як уже зазначалося, в організації заробітної плати прийнято виділяти дві форми оплоти праці: (1) відрядну - оплату за кожну одиницю продукції або виконаний обсяг робіт і (2) погодинну - оплату за відпрацьований час, але не календарне, а робоче, нормативне, яке регулюється законом.

Існує ряд умов, при яких доцільно застосовувати ту чи іншу форму оплати праці. Умови застосування відрядної оплати праці:

  • (1) наявність кількісних показників роботи, що безпосередньо залежать від конкретного працівника;
  • (2) можливість точного обліку обсягів виконуваних робіт;
  • (3) можливість у робітників конкретної ділянки збільшити вироблення або обсяг виконуваних робіт;
  • (4) необхідність на конкретному виробничому ділянці стимулювати робітників надалі збільшенні вироблення продукції або обсягів виконуваних робіт;
  • (5) можливість технічного нормування праці.

Умови застосування погодинної оплати праці:

  • (1) облік і контроль за фактично відпрацьованим кожним працівником часом із зазначенням часу простою;
  • (2) обгрунтоване привласнення робочим-повременщикам тарифних розрядів (тарифних ставок і окладів), а спеціалістам та іншим службовцям - ставок (посадових окладів) у відповідності з виконуваними посадовими обов'язками з урахуванням ділових якостей працівників;
  • (3) розробка і застосування обгрунтованих норм обслуговування, нормування завдань і нормативів чисельності по кожній категорії працівників.

Відрядна форма заробітної плати підрозділяється на наступні системи: пряма відрядна, відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна, непряма відрядна, акордна.

Пряма відрядна система оплати полягає в тому, що заробіток нараховується працівнику за заздалегідь встановленими розцінками за одиницю якісно виготовленої продукції. Основним елементом цієї системи є відрядна розцінка, яка встановлюється виходячи з тарифної ставки (окладу) відповідає розряду роботи, норми виробітку чи норми часу на дану роботу.

де Т ст - годинна тарифна ставка виконуваної роботи;

- Норма годинниковий вироблення одиниці продукції.

При відрядно-преміальною системі працівник отримує оплату своєї праці за прямими відрядними розцінками і додатково отримує премію за кількісний і якісний показники роботи.

Відрядно-прогресивна система - оплата праці працівника здійснюється за прямими відрядними розцінками в межах виконання норм, а при виробленні сверхнорм - за підвищеними розцінками.

При непрямої відрядної системі рівень заробітку працівника стає у пряму залежність від результатів праці (роботи) обслуговуваних їм робочих-відрядників.

При аккордной системі розцінка встановлюється на весь обсяг роботи (а не на окрему операцію) на основі діючих норм часу або норм виробітку і розцінок. При даній системі оплати праці робочі преміюються за скорочення термінів виконання робіт, що підсилює стимулюючу роль цієї системи у зростанні продуктивності праці.

Погодинна заробітна плата має дві системи: просту ю погодинну і почасово-преміальну. При простій почасовій системі працівник отримує грошову винагороду в залежності від кількості відпрацьованого часу, проте в силу того, що праця може бути простим і складним, низько-і висококваліфікованим, необхідна диференціація оплати праці, яка здійснюється за допомогою тарифних систем.

Заробіток робітника при простій почасовій системі 3 п розраховується як добуток годинної (денної) тарифної ставки робітника даного розряду З ч (в крб.) На відпрацьований час у даному періоді t раб (відповідно в годинах або робочих днях), тобто

При помісячною оплаті погодинний заробіток робітника визначається за формулою

де З м - місячна погодинна заробітна плата працівника, руб .;

t раб - число робочих годин за графіком у даному місяці;

t 'раб - кількість годин, фактично відпрацьованих робітником.

При почасово-преміальної системі оплата праці проводиться так само, як і при простій погодинній системі з додаванням премії за досягнення певних кількісних і якісних показників.

Однією з найважливіших проблем для організацій в сучасних умовах є пошук механізму матеріальної зацікавленості працівника, здатного забезпечити взаємозв'язок їх заробітної плати з фактичним трудовим внеском.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >