Кільцевий маршрут

Схема маршруту представлена на рис. 11.10. Вихідні дані до розрахунку: відстань між вантажними пунктами:;;;. Нульові пробіги рівні, тобто. Обсяг перевезень на ділянках маршруту наступний:;;. Термін вивезення вантажу. Час у наряді. Вивезення здійснюється автомобілями вантажопідйомністю. Дорожні умови на окремих ділянках маршруту різні, тому швидкості руху встановлені на ділянці АБ і ГД -, на ділянках БВ і ВГ -, на ділянках ТАК і при виконанні нульового пробігу -

Кільцевий маршрут

Рис. 11.10. Кільцевий маршрут

Час на навантаження, на розвантаження

Порядок розрахунку.

1. Час роботи автомобіля на маршруті

2. Час одного обороту автомобіля

де - сумарний час відповідно руху і простою під навантаження і вивантаження за один оборот.

  • 3. Число оборотів автомобіля на маршруті за день роботи Приймаються число оборотів
  • 4. Час роботи автомобіля на маршруті і в наряді у зв'язку з округленням числа обертів:

5. Денна вироблення автомобіля і:

,

якщо, то, де i - число їздець в обороті.

При рівності

6. Кількість автомобілів для обслуговування цього маршруту

7. Добовий пробіг автомобіля

8. Коефіцієнт використання пробігу за день роботи

Розрахунок показників роботи автомобіля на развозочно маршруті

Развозочно маршрут - різновид кільцевого. На цьому маршруті автомобіль завантажується в одному пункті і розвозить продукцію декільком споживачам. Обслуживши споживачів, порожнім повертається в первісний пункт маршруту.

Схема маршруту наведена на рис. 11.11.

Схема развозочно маршруту

Рис. 11.11. Схема развозочно маршруту

Час n вбранні, нульові пробіги,. Технічна швидкість. Відстань між вантажними пунктами:;,;;. Вантажопідйомність автомобіля. Перевозиться вантаж першого класу. Коефіцієнт використання вантажопідйомності. Технологія роботи наступна: у пункті Б розвантажується 1 т, в, в і в. Час на навантаження, на розвантаження, час на один заїзд. Визначити техніко-експлуатаційні показники і число необхідних автомобілів для перевезення 112 т вантажу на добу.

Послідовність розрахунку.

1. Час роботи автомобіля на маршруті

2. Час одного обороту автомобіля

де - час на навантаження автомобіля в пункті - сумарний час руху автомобіля за один оборот; - сумарний час, витрачений на заїзди до споживачів;

де i - число заїздів; t, - час на один заїзд.

Сумарне рух автомобілів за оборот

де - технічна швидкість автомобіля (може бути різна на різних ділянках маршруту).

Сумарний час, витрачений на заїзди до споживачів,

Загальний час обороту

3. Число оборотів за день

Приймаємо

4. Час роботи автомобіля на маршруті і в наряді

5. Денна вироблення автомобіля і:

  • 6. Необхідне число автомобілів для виконання добового обсягу перевезень
  • 7. Добовий пробіг автомобіля

8. Коефіцієнт використання пробігу за день роботи

Розрахунок роботи автомобіля на збірному маршруті

Суть збірного маршруту полягає в тому, що автомобіль послідовно завантажується на вантажних пунктах, а потім в кінцевій точці повністю розвантажується. Схема маршруту наведена на рис. 11.12.

Схема збірного маршруту

Рис. 11.12. Схема збірного маршруту

Вихідні дані для розрахунку: час у наряді 12 год; нульовий пробіг; відстань:;,;;. Технічна швидкість. У пункті А автомобіль забирає, у пункті, у пункті В - і в пункті. У перевезенні бере участь автомобіль вантажопідйомністю. Вантаж першого класу. Необхідно перевезти за день 120 т вантажу. Час на навантаження автомобіля, на розвантаження, на один заїзд

Послідовність розрахунку.

1. Час роботи автомобіля на маршруті

2. Час одного обороту

3. Число оборотів автомобіля за день роботи

Приймаємо

4. Час на маршруті і в наряді

5. Денна продуктивність автомобіля і:

6. Необхідна кількість автомобілів для виконання добового обсягу перевезень:

7. Добовий пробіг автомобіля

8. Коефіцієнт використання пробігу за день роботи

Наведемо приклад розрахунку по групі маршрутів АТП, представленого на рис. 1.13. Скористаємося вихідними даними табл. 11.1.

Схема групи маршрутів

Рис. 11.13. Схема групи маршрутів:

- АТП (гараж); - вантажний пункт; навантажений пробіг; холостий і нульовий пробіг

Таблиця 11.1

Вихідні / дані для розрахунку

№ маршруту

Звідки взяти вантаж

Кому і куди дос тавить вантаж

Наймену

вання

вантажу

Кількість

тонн

Дані

Вантажопідйомність автомобіля

1

А

Б

Щебінь

18480

30

1

8

10

-

10,5

0,2

0,1

20

3,5

Б

А

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

20

2

У

Г

Товарно-

штучний

вантаж

15000

30

1

12

16

-

14

0,5

0,3

24

4,0

Г

Д

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

Д

Е

Товарно-

штучний

вантаж

12000

30

0,8

-

12

-

-

0,5

0,3

20

Е

Ж

+9000

30

0,6

-

14

-

-

0,5

0,3

22

Ж

У

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

18

3

З

І

Збірний

20000

30

1

5

15

-

12

0,4

0,3

25

2,5

І

З

20000

30

0,8

-

15

-

-

0,4

0,3

25

Розрахунки по кожному маршруту.

Маршрут АБ - маятниковий маршрут із зворотним холостим пробігом

1. Час роботи автомобіля на маршруті

2. Коефіцієнт використання пробігу на маршруті

3. Число поїздок автомобіля за день роботи

Приймаємо 8.

4. Час роботи автомобіля на маршруті і в наряді

5. Денна вироблення автомобіля і:

6. Потрібне кількість автомобілів на цьому маршруті для виконання обсягу перевезень Ах.

7. Добовий пробіг

8. Коефіцієнт використання пробігу за день роботи βсут

Маршрут ВГДЕЖВ - кільцевої (на ділянках ГД і Ж У автомобіль робить холостий пробіг)

1. Час роботи автомобіля на маршруті Тм

2. Час одного обороту автомобіля ί <) 6

3. Кількість оборотів автомобіля на маршруті за день роботи

Приймаємо 3.

4. Час роботи автомобіля на маршруті і в наряді:

5. Денна вироблення і:

6. Потрібне число автомобілів для виконання обсягу перевезень А х

У зв'язку з тим що на маршруті перевозяться вантажі різних класів, необхідно привести їх до одного класу, краще і зручніше до першого класу.

Це виконується за формулою

де Q K - число тонн вантажу даного класу; γκ - коефіцієнт використання вантажопідйомності, відповідний даному класу вантажу.

Так, наведене число тонн вантажу на маршруті ДЕ: на маршруті ЕЖ:

В даному випадку після приведення вантажу до першого класу на всіх навантажених ділянках маршруту кількість вантажу еквівалентно.

Тому число автомобілів для цього маршруту складе

Примітка. Якщо виявиться, що на якійсь ділянці кількість тонн вантажу після приведення більше або менше числа тони вантажу першого класу, то при маршрутизації перевезень слід розрахувати роботу додаткового числа автомобілів або зменшити їх кількість на даній ділянці. Наприклад, на ділянці ЕЖ число тонн вантажу після приведення склали 17000 т. Тоді 15000 наведених тонн необхідно включити в загальну схему маршруту, а для перевезення інших 2000 т виділити відособлений маршрут (див. Маршрут ЗІ).

7. Добовий пробіг автомобіля l сут

8. Коефіцієнт використання пробігу βсут

Маршрут ЗИ - маятниковий із зворотним навантаженим пробігом

1. Час роботи автомобіля на маршруті Тм

2. Коефіцієнт використання пробігу на маршруті

3. Число поїздок автомобіля

Приймаємо парне число їздець, бо інакше виникне холостий пробіг з пункту І в гараж. Тоді.

4. Час роботи автомобіля на маршруті і в наряді:

5. Денна вироблення і:

6. Кількість автомобілів для перевезення вантажу А х

На маршруті ЗИ перевозяться вантажі різних класів, тому наведемо їх до першого класу. За умовами розрахунку з пункту З в пункт І перевозиться 20000 т вантажу першого класу, а у зворотному напрямку (від І до З) - 20000 т другого класу. Якщо вантаж другого класу привести до першого, то кількість буде сто еквівалентно

Отже, на ділянці ЗИ туди можна перевозити 20000 т, а назад - 16000 т (20000 • 0,8). Решта 4000 т вантажу другого класу слід перевозити на маятниковому маршруті з зворотним холостим пробігом. Таким чином, на маршруті ЗИ необхідно наступне число автомобілів:

7. Добовий пробіг автомобіля / сут

8. Коефіцієнт використання пробігу за день роботи βcvт

Додатковий розрахунок рухомого складу на маятниковому маршруті з зворотним холостим пробігом - ІЗ

1. Час роботи автомобіля на маршруті Т м

2. Кількість їздець п е

Приймаємо

3. Час роботи автомобіля на маршруті і в наряді:

4. Денна вироблення і:

5. Кількість автомобілів для перевезення 4000 т вантажу Ах

6. Добовий пробіг автомобіля l сут

7. Коефіцієнт використання пробігу за день роботи βсут

Визначення зведених показників роботи рухомого складу по групі маршрутів

Зведені показники характеризують роботу рухомого складу на групі маршрутів і розраховуються середньозваженими величинам (табл. 11.2).

1. Середній час знаходження автомобіля в наряді встановлюється шляхом ділення суми автомобілі-ч знаходження автомобілів на окремих маршрутах до загального їх числа:

2. Середньодобовий пробіг автомобіля визначається діленням суми автомобілі-км на загальне число автомобілів:

Таблиця 11.2

Зведені показники роботи рухомого складу на групі маршрутів

Показник

Позначення

Результат

Середній час знаходження автомобіля в наряді, год

12,4

Середньодобовий пробіг автомобіля, км

151

Середній коефіцієнт використання пробігу

0,7

Середній коефіцієнт використання вантажопідйомності

0,89

3. Середній коефіцієнт використання пробігу підраховується діленням суми навантаженого пробігу на всіх маршрутах до загального пробігу:

4. Середній коефіцієнт використання вантажопідйомності γφ

встановлюється діленням суми твори обсягу перевезень Q на коефіцієнт використання вантажопідйомності на загальний обсяг перевезень:

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >