Форми і методи організації виробництва

Форми організації виробництва

Це певне поєднання в часі і в просторі елементів цього процесу - предметів праці. Нагадаємо, що одиничного виробництва відповідає технологічна форма організації з послідовною передачею предметів праці з операції на операцію; серійного виробництва - предметна, групова або гнучка предметна форма з паралельно-послідовним методом руху предметів праці; і нарешті, масовому типу виробництва властива прямолінійна форма з паралельною передачею деталей з операції на операцію.

Організація виробництва з послідовною передачею предметів праці являє собою процес, в ході якого предмети праці передаються на кожну наступну операцію лише після закінчення обробки всієї партії деталей на попередньої операції. Ця форма найменш продуктивна, виробничий цикл тут затягується, оскільки деталі, що пройшли обробку, пролежівают в очікуванні закінчення обробки всієї партії. Разом з тим перевагою даної форми служить се гнучкість по відношенню до змін виробничої програми, що нерідко об'єктивно необхідно.

Паралельна організація виробництва дозволяє запускати в обробку і передавати на наступну операцію предмети праці без будь-якої затримки, поштучно, у міру закінчення обробки даної деталі на донному верстаті. Таким чином, деталі не пролежівают в очікуванні обробки всієї партії, що скорочує тривалість виробничого циклу, зменшує обсяг незавершеного виробництва. Проте розбіжності у тривалості окремих операцій можуть призводити до простою устаткування і робітників.

Найбільш прогресивна, оптимальна форма організації виробництва - паралельно-послідовна. Вона дає переваги і паралельної і послідовної форм. Так, предмети праці з операції на операцію передаються так званими транспортними партіями. Партії деталей проходять за операціями паралельно. Устаткування тут розташовано за напрямком руху оброблюваних деталей, його кількість визначає величину необхідної виробничої площі. В результаті забезпечується максимальна безперервність використання обладнання і робочої сили, що дозволяє досягти відносно високого рівня продуктивності праці і низького рівня собівартості виготовленої продукції.

У сучасних умовах на машинобудівних підприємствах все більшого поширення набувають такі форми організації виробництва, як гнучкі і блочно-модульні. Гнучкі форми дозволяють швидко переналагоджувати виробництво на виготовлення інших деталей і виробів. Блочно-модульна форма дозволяє сконцентрувати на окремому виробничому ділянці весь комплекс технологічного обладнання, необхідного для безперервного виробництва обмеженої номенклатури деталей і виробів.

На основі розрахунків раціональної потреби в ресурсах з поставкою їх у визначені терміни досягається безперервність процесу виробництва. Розраховується і забезпечується спряженість по потужності і завантаженні між заготівельними, металообробними і складальними виробництвами. В умовах блочно-модульної форми організації виробництва зростають роль і відповідальність колективу працівників за результати своєї праці, комплексно реалізуються питання організації виробництва, праці та управління. При цьому досягається найвищий рівень продуктивності праці, ефективності всього виробництва.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >