Методи інтуїтивного пошуку в дослідженні систем управління

Корисно задуматися

Що таке інтуїція і в чому вона проявляється? Де і коли необхідний інтуїтивний пошук? Чи існують методи інтуїтивного пошуку? У чому вони проявляються і як реалізуються? Яку роль відіграє інтуїція в проведенні дослідження? Як розвиваються і використовуються в дослідницькій діяльності здібності людини до інтуїції? Чи можна свідомо використовувати інтуїтивні здібності людини? Чи може інтуїція розглядатися як метод дослідження? Як реалізується інтуїція в дослідженні проблем управління?

Різноманітність методів творчого пошуку рішень в дослідженні проблем

Дослідження - це завжди пошук нового, досконалого, ефективного, найкращого, це не просто дозвіл виникаючих проблем, а й пошук проблем, вирішення яких веде до досконалості.

Цей пошук може бути організований різним чином і припускає використання різних методів, їх поєднання. Можна виділити методи випадкового, інтуїтивного пошуку, методи систематичного пошуку і методи логічного пошуку (рис. 4.3).

Поєднання інтуїції і логіки в дослідницькій діяльності

Рис. 4.3. Поєднання інтуїції і логіки в дослідницькій діяльності

Методи випадкового, інтуїтивного пошуку полягають у знаходженні або акумулюванні нових ідей незалежно від практичної діяльності і конкретних проблем, які виникають в процесі цієї діяльності. Часто ідеї виникають навіть при невизначеності мети дослідження, іноді на стадії усвідомлення його необхідності. Це методи, які виникають з потреби у творчості, неординарного мислення, розвиненою інтуїції, інтелектуальних здібностей.

Колективною формою використання таких методів пошуку виступає метод мозкового штурму і всі його різновиди (докладніше про це методі см. Параграф 4.4 підручника).

Методи систематичного пошуку характеризуються впорядкованістю всіх процедур пошуку, їх цілеспрямованістю, точної критеріальною основою оцінок, послідовністю. Тут широко використовуються матричні методи аналізу, методи класифікації, декомпозиції.

Методи логічного пошуку відрізняються більш жорсткою впорядкованістю, яка проявляється в алгоритмізації всіх процедур пошуку, спрямованого на цілком конкретний предмет дослідження або елемент системи. Застосування методів логічного пошуку починається з визначення предмета дослідження, або його коригування, уточнення, доповнення в тому випадку, якщо таке визначення вже існує.

Інтуїція в діяльності людини

Дослідницька діяльність - це завжди творчий процес. У цьому процесі значну роль відіграє інтуїція.

Інтуїція - це здатність людини до неусвідомленого приреченню рішень, подій, ситуацій. Це робота підсвідомості, яка відбувається у вигляді якогось "осяяння", імпульсу думки або ідеї.

У дослідницькій роботі завжди явно чи неявно присутній інтуїція, бо дослідження пов'язане з відкриттям нового, пошуком рішень. І не завжди це відбувається на основі логіки, обробленої інформації, конкретного аналізу. Дія інтуїції у дослідницькій діяльності може виражатися в різному ступені, але воно завжди є необхідний елемент творчості.

Прийнято вважати, що інтуїція - це індивідуальне якість дослідника, його природні здібності, особливості, талант передбачення. Це вірно, але лише до певної міри. Здатність до інтуїції можна виховувати і розвивати, мотивувати і свідомо викликати. Певною мірою можна освоювати механізми і алгоритми використання інтуїції у творчій роботі та дослідницької діяльності.

У дослідницькій діяльності існують проблеми різного типу. Одні можна вирішувати за типовими схемами, відпрацьованим в ході попередніх досліджень, інші через свою складності припускають творчий підхід. Творчий підхід необхідний, коли дослідницька діяльність вимагає інтуїтивного пошуку рішень. Чим менше інформації на початковому етапі дослідження, тим вище потреба в інтуїтивному пошуку. Взагалі в будь-якому дослідженні існує певне поєднання інтуїтивною і логічної компоненти (рис. 4.4).

Диференціація стратегій дослідження управління

Рис. 4.4. Диференціація стратегій дослідження управління

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >