Стратегії інтуїтивного пошуку в дослідницькій діяльності

Можна виділити кілька стратегій дослідження, які передбачають різні ступеня використання інтуїції: стратегія випадкового пошуку, цілеспрямованого пошуку, систематизованого пошуку, інтуїтивного пошуку, алгоритмічного (упорядкованого) пошуку (рис. 4.5).

Матриця вибору стратегії дослідження

Рис. 4.5. Матриця вибору стратегії дослідження

Стратегія випадкового (інтуїтивного) пошуку характеризується спрощеним аналізом накопиченої інформації за узагальненими критеріями. Вона орієнтована на обробку великої кількості інформації без її спеціальної класифікації. Це розрахунок на випадок, який при певному збігу обставин може підказати проблему або рішення, показати чинники появи і прояву протиріч.

Одним з варіантів цієї стратегії є стратегія цілеспрямованого пошуку, яка передбачає формулювання мети накопичення та обробки інформації, сортування її за цільовими факторам дослідження, пошук зон цільових установок і певних напрямків дослідницької діяльності. Це мотивує використання інтуїції.

Стратегія інтуїтивного пошуку може включати послідовне висування і подальшу перевірку різних ідей і гіпотез. Їх коректність приймається без докази, проте в подальшому здійснюється їх відбір за встановленими критеріями та аналіз за цілям дослідження, практичної значущості і реальності.

Стратегія систематизованого пошуку є розвитком і доповненням стратегії цілеспрямованого пошуку. Її особливість полягає в тому, що вона вимагає не просто наявності мети, а й систематизації пошуку по певної методології. Така систематизація вимагає побудови дерева цілей або конкретизації вихідної мети в дослідницьких завданнях. Обробка інформації повинна здійснюватися відповідно з цією системою цілей або завдань.

Стратегія алгоритмічного пошуку будується на основі розробки процесуальних характеристик дослідження у формі алгоритму, що встановлює якусь послідовність операцій, дій, обробки інформації і т.д. Ця стратегія побудована на встановленні етапів проведення дослідження, кожен з яких означає крок на шляху його успішного здійснення і просування.

Можна виділити й стратегію інтуїтивно-цільового пошуку. Вона є поєднанням стратегії систематизованого і інтуїтивного пошуку, але при цьому передбачає посилення компоненти системного аналізу і гранично чітке формулювання мети дослідження

Вибір стратегії інтуїтивного пошуку

Цю стратегію характеризують не тільки методологія її здійснення, а й організаційні особливості. Вона не обов'язково передбачає алгоритм індивідуальної дослідницької діяльності, але використовується і при колективному проведенні дослідження, де часто дає найкращий результат. Наприклад, інтуїтивна і інтуїтивно-цільова стратегії є найбільш ефективними, коли вони будуються на поділі функцій між різними дослідницькими групами для акумулювання та презентації ідей і для ретельного і системного їх аналізу.

Стратегії розрізняються не тільки ступенем поєднання логіки та інтуїції, а й такими параметрами, як мета дослідження і характер проблеми, засоби і методи її вирішення.

Важливим фактором вибору стратегії є і наявність інформації на початковому етапі дослідження, можливість і необхідність її накопичення, форми використання (кількісні дані, систематизований опис, властивості, що характеризують якість і ін.). Чим менше первісної інформації, тим більша потреба в стратегії інтуїтивного пошуку.

Може здатися, що інтуїтивний пошук повністю побудований на випадкових осяяннях і але суті своїй є протилежністю методам системного аналізу, формальної логіки, "технології розуму". Це не зовсім вірно. Будь-яка розумова, а тим більше творча діяльність має дві складові: свідому і несвідому. У кожної людини вони поєднуються і виявляються по-різному, залежно від конкретних обставин, в яких він виявляється.

До певних меж несвідому складову мислення можна розвивати, мотивувати її прояв. На цьому і побудовані різні стратегії творчого пошуку.

Один із класиків американського менеджменту Джеймс Марч писав: "Нам потрібно доповнити технологію розуму технологією нерозсудливості. Індивідом і організаціям потрібна можливість робити те, для чого у них немає ніяких розумних підстав. Не завжди, не як правило. Але іноді їм потрібно діяти перш, ніж вони встигнуть подумати ".

Менеджеру і досліднику менеджменту, тим більше, завжди повинна бути властива готовність до випадковості, ризику, імпровізації. Їм необхідно розвивати здібності вловлювати інтуїтивні сигнали свого мозку, діяти іноді "з натхнення".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >