Ефективність дослідження систем управління

У результаті освоєння даної глави студент повинен:

знати

  • • що являє собою дослідницький потенціал менеджера і персоналу управління, як він формується і використовується в процесі вдосконалення управління;
  • • що відображає поняття "ефективність дослідження", і в чому виражається його практичний зміст;
  • • принципи реалізації ефективності дослідження;
  • • основні риси креативного освіти сучасного менеджера і персоналу менеджменту;
  • • що означає фактологіческое забезпечення дослідження;

вміти

  • • оперувати фактами, котрі характеризують розвиток управління при організації дослідницької діяльності;
  • • оцінювати ефективність дослідження з урахуванням його особливостей, призначення і цілей;

володіти

  • • прийомами управління мисленням у процесах дослідницької діяльності;
  • • засобами мотивації креативних підходів у дослідницької діяльності;
  • • навичками трансформації знань у творчий потенціал

Дослідницький потенціал і принципи ефективності дослідницького процесу

Корисно задуматися

Що таке ефективність дослідження? Які фактори впливають на її досягнення? Чи можна оцінювати ефективність дослідження? Які принципи необхідно враховувати, прагнучи забезпечити ефективність дослідження? У чому проявляється творчий потенціал людини, і яка його роль у дослідницькій діяльності? Які особливості креативного освіти?

Поняття ефективності дослідження та основні її фактори

Ефективність дослідження - це визначення або знаходження такого варіанту проведення дослідження, який найкоротшим шляхом веде до успіху. Але це визначення можна доповнити більш точним: ефективність дослідження - це одна з його характеристик, яка показує, як співвідносяться витрати зусиль (або ресурсів) на його проведення і результат (або ступінь досягнення мети).

Фактори, що визначають ефективність дослідження, можна представити таким чином (рис. 5.1).

Основні фактори ефективності дослідження управління

Рис. 5.1. Основні фактори ефективності дослідження управління

Дослідницький потенціал управління

Поняття дослідницького потенціалу управління відображає можливості використання ресурсів і досягнення поставлених цілей. Адже наявність необхідних ресурсів ще не веде автоматично до ефективності. Використання ресурсів залежить і від їх структури, доступності, вміння використовувати, цілі, для досягнення якої використовуються ресурси, мотивації їх раціонального використання та ін. Все це в сукупності характеризує поняття дослідницького потенціалу. Його величина і якість, а також реалізація впливають на досягнення ефективності.

Всі фактори, що характеризують дослідницький потенціал управління, можна структурувати за трьома групами: фактори методологічної готовності, чинники наявності і структури ресурсів і фактори організаційних можливостей (рис. 5.2).

Методологічна готовність проявляється в наявності мети і місії дослідження. Тут велике значення мають інтеграційні властивості мети, її обгрунтованість, науковий підхід до формулювання і постановці, розуміння і прийняття мети дослідницькою групою або всім колективом фірми.

Дослідницький потенціал управління

Рис. 5.2. Дослідницький потенціал управління

Місія дослідження розглядається як домінанта його проведення, що забезпечує послідовний рух до мети. Вона допомагає вибрати обмеження в русі до мети і пріоритети на кожному з етапів цього руху. Місія повинна відповідати на питання: навіщо проводити дослідження, чи реально досягнення мети?

Методологічна готовність визначається також концепцією розвитку фірми, розробленої з урахуванням мети і місії. Це комплекс положень, що відображають тенденції розвитку фірми. Концепція найтіснішим чином пов'язана з метою і місією, бо включає в себе і те й інше, крім того, конкретизує їх, визначає ключові положення програми дослідження.

Велике значення має і досвід. Систематичне проведення дослідницької роботи сприяє нагромадженню досвіду і підвищує потенціал ефективності дослідницької діяльності. Досвід економить час, оберігає від помилок і полегшує багато операцій.

Ефективність багатьох видів дослідження залежить від інформаційної бази його проведення. Щоб бачити динаміку процесів розвитку, проводити порівняльний аналіз, визначати тенденції, вибирати найбільш вдалі рішення, треба мати необхідну кількість накопиченої інформації. Ця потреба мотивує систематичне проведення дослідження.

Неможливо провести дослідження, не користуючись тією чи іншою методикою моделювання та оцінок процесів або явищ. Але методики бувають різними. Якими саме користуються дослідники або менеджер, як розробляються власні методики - все це теж характеризує методологічний потенціал дослідження.

Нарешті, слід вказати на можливості використання необхідних методів дослідження. Ці можливості визначаються їх доступністю, наявністю відповідних технічних засобів, кваліфікацією дослідників.

Фактори методологічної готовності діють не тільки в певному наборі і сукупності, але і в їх співвідношенні і системності.

Наступна група факторів дослідницького потенціалу - наявність, структура й використання ресурсів.

Будь-яке дослідження має потребу в ресурсах. Необхідні ресурси персоналу, економічні, матеріально-технічні, інформаційні, ресурси часу. Можна говорити і про фактологічних ресурсах, які відображають наявність необхідних фактів, можливостей їх систематизації.

Нижче більш докладно буде розглянуто фактологіческое забезпечення дослідження та його відмінність від інформаційного. Тут лише досить сказати, що інформаційні та фактологічні ресурси є взаємодоповнюючими.

У дослідженні необхідні різні ресурси і в певному їх співвідношенні. Ресурси можуть і повинні бути взаємозамінними, але до певних меж.

Дослідницький потенціал управління включає організаційні можливості його проведення. Вони проявляються в наявності необхідної організаційної культури і типу організації. Важливу роль відіграє також позитивний і негативний організаційний досвід, що дозволяє успішно вибирати тип організації та організувати дослідження.

Будь-яка організація має певну інфраструктуру, яка також впливає на проведення дослідження.

Слід тут назвати і такий фактор, як інтелектуальний потенціал менеджера або дослідника. Його можна віднести і до ресурсів, і до методологічної готовності, але він відіграє важливу роль і в реалізації організаційних можливостей. Організація дослідження - це організація інтелектуальної діяльності, і її успіх значною мірою визначається інтелектуальним потенціалом дослідника.

Нижче будуть більш детально розглянуті фактори оцінювання, фактологічного забезпечення дослідження, мислення менеджера-дослідника, креативного освіти менеджера, які і визначають його інтелектуальний потенціал.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >