Система органів державного управління Російської Федерації

Система органів державної влади в сучасній Росії

Система державного управління складається з інституційної, нормативно-правової, функціонально-структурної, кадрової, комунікативної та професійно-культурної підсистем.

Основу інституційної системи становить державний орган - засноване в установленому порядку освіта, яка виконує від імені держави одну або декілька функцій, що володіє організаційним єдністю, власною компетенцією і повноваженнями.

Головною відмітною від державних установ, організацій і підприємств ознакою державних органів є наявність у них державно-владних повноважень.

Характеристика органу державної влади включає наступні складові:

  • 1) статус - юридично закріплене місце конкретного органу в єдиній системі органів державної влади Росії;
  • 2) компетенція - нормативно зафіксований перелік питань, вирішити які орган державної влади має право (уповноважений);
  • 3) повноваження - сукупність можливих дій конкретного органу, то, що він має право і (або) зобов'язаний робити;
  • 4) функції об'єктивно зумовлені види управлінської діяльності державного органу, його роль у системі державного управління;
  • 5) завдання - набір конкретних дій, виконання яких пов'язане з виконанням функції державного органу.

Система органів державної влади в Росії будується відповідно до конституційно закріпленими принципами: демократія; гуманізм; поділ влади; верховенство Конституції і федерального законодавства на всій території Росії; федералізм, що включає державну цілісність Росії, єдність системи державної влади, розмежування предметів ведення і повноважень між федеральними державними органами та органами державної влади суб'єктів РФ; відкритість у діяльності органів влади.

Система органів державної влади Росії включає федеральні органи державної влади, питання формування яких знаходяться у веденні Російської Федерації, і органи державної влади суб'єктів РФ, система яких встановлюється суб'єктами самостійно відповідно до Конституції і Федеральним законом від 6 жовтня 1999 № 184-ФЗ " Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації ".

Федеральні органи виконавчої влади та органи виконавчої влади суб'єктів РФ з предметів спільного ведення утворюють єдину систему виконавчої влади в Російській Федерації.

У систему федеральних органів державної влади входять: Президент РФ (здійснює владу глави держави), Федеральне Збори РФ (Рада Федерації і Державна Дума - законодавча влада), Уряд РФ (вищий орган виконавчої влади), федеральні органи виконавчої влади та їх територіальні органи, федеральні суди (судова влада). Здійснення повноважень федеральної державної влади на всій території Росії забезпечують Президент РФ і Уряд РФ.

Практика реалізації конституційних норм дозволяє виділити особливу групу державних органів, що здійснюють контрольно-наглядові та інші повноваження, нс входять до повноваження ні законодавчих, ні виконавчих, ні судових державних органів. Це органи особливої компетенції:

  • - Прокуратура РФ (Федеральний закон від 17 січня 1992 № 2202-1 "Про прокуратуру Російської Федерації");
  • - Центральна виборча комісія РФ (виборче законодавство);
  • - Рахункова палата РФ (Федеральний закон від 11 січня 1995 № 4-ФЗ "Про Рахункову палату Російської Федерації");
  • - ЦБ РФ (Федеральний закон від 10 липня 2002 № 86-ФЗ "Про Центральний банк Російської Федерації (Банк Росії)").
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >