Економічна ефективність комбінування

Комбінування економічно ефективно, що обумовлено раціональним використанням знарядь і предметів праці, робочої сили.

Більш інтенсивному використанню знарядь праці в комбінованих виробництвах сприяє в першу чергу високий рівень безперервності виробничих процесів (в хімічній промисловості, чорної металургії, нафтопереробці та ін.). Так, у чорній металургії доменні печі працюють без перерви протягом декількох років. Якщо в комплекс металургійного комбінату входять доменні печі, бесемерівську конвертери, сучасні розливні машини, то виробничий процес на ньому безперервний від завантаження сировини в доменну піч до виходу готової продукції. Природно, в умовах безперервної роботи обладнання використовується більш інтенсивно.

Частина устаткування використовується на комбінатах для виробництва декількох видів продуктів. Наприклад, сушка, зневоднення, дроблення, сортування, змішання різних видів сировини виробляються одночасно при вилученні з сировини декількох корисних компонентів. При роздільному витяганні з нього кожного компонента знадобилися б додаткове обладнання та повторення процесу виробництва.

У комбінованому виробництві раціонально використовуються предмети праці в результаті комплексного використання сировини. Комплексна переробка сировини дозволяє найповніше витягати і використовувати корисні компоненти, при цьому до мінімуму скорочуються відходи і втрати, що знижує втрати сировини і покращує екологічну обстановку. Особливе значення має комбінування виробництва для розширення утилізації та використання відходів сировини і матеріалів, які ще великі в багатьох галузях промисловості. Так, відходи при виробництві шпал становлять 25%, фанери - 60%, не менше 10% зрубаної деревини йде у відходи при лісозаготівлях, хоча сучасна технологія дозволяє застосовувати всі ці відходи для виробництва деревостружкових та інших плит, целюлози та інших видів продукції. Не можна миритися і з величезними втратами тепла Підраховано, що використання вторинних енергоресурсів обходиться в 2-2,5 рази дешевше, ніж будівництво підприємств, здатних призвести така ж кількість енергії.

Розвиток комбінування сприяє найбільш раціональному використанню живої праці, зростанню продуктивності праці. Це обумовлено тим, що на комбінованих підприємствах певна частина робочих виробляє кілька продуктів, а не один; комплексне використання сировини, відходів виробництва та вторинних ресурсів дозволяє відносно скоротити чисельність зайнятих у видобувних галузях промисловості.

Виробництво декількох видів продукції на єдиній території, краще використання основних виробничих фондів дають можливість скоротити питомі капітальні вкладення в общекомбінатное допоміжне і обслуговуюче господарство.

У результаті кращого використання живої і матеріалізованої праці, зниження матеріало- та капіталоємності виробництва комбінування виробництва сприяє зниженню собівартості продукції.

Оскільки в комбінованих виробництвах перерви між окремими стадіями виробництва скорочуються, то і тривалість виробничого циклу в них мінімальна. Це сприяє скороченню виробничих запасів сировини і напівфабрикатів, а отже, прискоренню оборотності оборотних коштів.

Комбіновані підприємства відрізняються високим ступенем безперервності технологічних процесів, підвищеним рівнем автоматизації виробництва, що призводить до підвищення якості продукції, що випускається.

Узагальнюючим показником економічної ефект і в пост і комбінування служить різниця зроблених витрат на Некомбінірованние і комбінованому підприємствах. Для забезпечення вибору оптимальної схеми комбінування розрахунки суми наведених витрат слід проводити окремо по суміжних стадіях виробництва і по всіх стадіях в цілому. Оптимальним буде той варіант комбінування, при якому наведені витрати на здійснення комбінування на даному підприємстві мінімальні.

Крім того, при визначенні економічної ефективності комбінування розраховуються як загальні для всіх галузей промисловості техніко-економічні показники, так і показники, що мають значення для певної галузі промисловості.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >