Методологічні підходи до вибору прийняття методів управлінських рішень

Ухвалення управлінського рішення - один з найважливіших і відповідальних питань від початківця менеджера до топ-менеджера компанії-мільярдера, оскільки сучасні економічні тенденції вимагають від нього ефективності управлінського процесу і кінцевого його результату.

Але для того щоб управлінське рішення було точним, необхідно дотримати певні методологічні підходи, в основі яких лежать перераховані нижче методи і моделі.

  • 1. Метод системного аналізу призначений для вибору найбільш ефективних управлінських рішень. У його основі лежить повна і всебічна перевірка варіантів дій з погляду кількісного та якісного зіставлення витрачених ресурсів з отримуваним ефектом. В рамках системного аналізу можливе застосування математичних методів (статистичних, багатовимірних, регресійних, кореляційних, імітаційних, статистичної теорії прийняття рішень, лінійного та нелінійного програмування) і критеріїв для визначення кількісних значень показників, що характеризують результати альтернатив управлінських рішень.
  • 2. Методи моделювання (або методи дослідження операцій) базуються на використанні математичних моделей для вирішення найбільш часто зустрічаються управлінських завдань.

Розробка і оптимізація рішення конкретної проблеми методами моделювання - досить складна процедура, яка може бути представлена послідовністю наступних основних етапів: постановка задачі; визначення критерію ефективності аналізованої операції; кількісний вимір факторів, що впливають на досліджувану операцію; побудова математичної моделі досліджуваного об'єкта (операції); кількісне рішення моделі і знаходження оптимального рішення; перевірка адекватності моделі і знайденого рішення аналізованої ситуації; коректування і відновлення моделі.

  • 3. Моделі теорії ігор. Більшу частину господарських операцій можна розглядати як дії, що здійснюються в умовах протидії. До протидій слід відносити такі, наприклад, фактори, як аварія, пожежа, крадіжка, страйк, порушення договірних зобов'язань тощо Однак найбільш масовим випадком протидії є конкуренція. Тому одним з найважливіших умов, від якого залежить успіх організації, є конкурентоспроможність.
  • 4. Моделі теорії черг. Моделі теорії черг (або оптимального обслуговування) використовуються для знаходження оптимального числа каналів обслуговування при певному рівні потреби в них. До ситуацій, в яких такі моделі можуть бути корисні, відносяться, наприклад, визначення кількості телефонних ліній, необхідних для відповідей на дзвінки клієнтів, тролейбусів на маршруті, необхідних, щоб на зупинках не скупчувалися великі черги, або операціоністів в банку, щоб клієнти не чекали , поки ними зможуть зайнятися, і т.п.
  • 5. Моделі управління запасами. Будь-яка організація повинна підтримувати деякий рівень запасів своїх ресурсів; щоб уникнути простоїв або перерв у технологічних процесах та збуті товарів або послуг, виробничій фірмі необхідні певні запаси матеріалів, комплектуючих виробів, готової продукції, банку - готівки, лікарні - ліків, інструментів і т.д.

Моделі управління запасами дозволяють знайти оптимальне рішення, тобто такий рівень запасу, який мінімізує витрати на його створення і підтримку при заданому рівні безперервності виробничих процесів.

6. Моделі лінійного програмування. Ці моделі застосовують для знаходження оптимального рішення в ситуації розподілу дефіцитних ресурсів при наявності конкуруючих потреб. Наприклад, за допомогою моделі лінійного програмування керуючий виробництвом може визначити оптимальну виробничу програму, тобто розрахувати, яка кількість виробів кожного найменування слід виробляти для отримання найбільшого прибутку при відомих обсягах матеріалів і деталей, фонді часу роботи устаткування і рентабельності кожного типу виробу.

Отже, з точки зору прийняття рішень організаційні форми повинні бути підпорядковані досягненню поставлених цілей і процесу вирішення пов'язаних з цим проблем.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >