Навігація
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка організації
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Науково-технічний розвиток фірми. Інновації та інвестиції

У результаті вивчення глави 5 студент повинен:

знати

  • • що таке інновації та інвестиції;
  • • логіку та основні напрямки інвестиційного та інноваційного процесу;

вміти

  • • розуміти особливості інноваційного процесу та особливості управління ним;
  • • розуміти логіку бізнес-планування;

володіти

  • • навичками розрахунку показників ефективності інвестицій;
  • • навичками складання бізнес-плану.

Досягнення мети створення підприємства та ефективної діяльності можливо при збільшенні виручки від реалізації продукції та оптимізації витрат на її виготовлення та виробничо-господарську діяльність.

Перший напрямок - збільшення виручки від реалізації продукції - передбачає діяльність по створенню нової продукції або удосконаленню старої, тобто створення нової якості продукції, що буде краще і повніше задовольняти потреби людей. Крім того, щоб люди купували нову продукцію, підприємство повинно удосконалювати методи продажів, стимулювання попиту, реклами і т.д.

Другий напрямок - оптимізація витрат - вимагає постійного вдосконалення вихідних матеріалів, способів виробництва продукції, вдосконалення систем управління підприємством і т.д.

Іншими словами, підприємство для того, щоб досягти своїх цілей, має розвиватися. У загальному вигляді розвиток - це процес зміни стану системи (в даному випадку підприємства), в результаті чого система переходить у новий якісний стан. Процес (від лат. Processus - просування) - це послідовна зміна стадій розвитку будь-якої системи.

Питання розвитку підприємства тісно пов'язані з поняттями "інновації", "інвестиції", "інноваційний та інвестиційний процеси".

Інновації та інноваційна діяльність підприємства

Поняття інновації

"Розвивайся або помри" - ось, мабуть, основне гасло сучасного підприємства. У результаті високих темпів науково-технічного прогресу створилася така ситуація, при якій розвиток підприємства став ототожнюватися з інноваційними процесами, а управління підприємством - з керуванням інноваційними процесами. Проте в даний час понятійний апарат інноватики повністю не розроблений, терміни трактуються по-різному або ототожнюються.

Англійське слово innovation означає нововведення, новаторство (від лат. Novatio - новація, тобто оновлення, зміну). У науковій літературі виділяються три підходи до трактування поняття "інновація".

  • 1. Інновація як певний процес.
  • 2. Інновація - тільки результат якогось процесу.
  • 3. Інновація - це і процес, і результат цього процесу.

Так, у російському законодавстві за станом на 2013 рік: "Інновації - введений у вжиток новий або значно покращений продукт (товар, послуга) або процес, новий метод продажів або новий організаційний метод у діловій практиці, організації робочих місць або в зовнішніх зв'язках", тобто інновація - це результат. Однак результатом можна керувати. В офіційних міжнародних документах інновації розглядаються як процес змін або як складна і диверсифікована діяльність з багатьма взаємодіючими компонентами, що змінює властивості і характеристики ефективності продукту в цілому і (або) вносить зміни в компоненти продукту, що підвищують його ефективність, включаючи характер послуг, які він забезпечує.

Для того щоб обгрунтувати розуміння інновації та інноваційного процесу, наведемо наступну ланцюжок міркувань. Навіщо люди придумують нововведення (іновації) і впроваджують їх у господарську практику? Виходячи з того, що розвиток - це процес проведення змін, то зміни потрібні для того, щоб підвищити ефективність будь-якої діяльності. Отже,

Інновація або інноваційний процес - це процес створення і (або) введення нововведень.

А ось результат інноваційного процесу або впровадження нововведення в практику можна називати інноваційним продуктом. Тоді під інноваційною діяльністю будемо розуміти діяльність підприємства з управління інноваційними процесами або інноваціями.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук