Бухгалтерський облік і аудит

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
Вступ Теорія бухгалтерського обліку Система нормативного регулювання бухгалтерського обліку Сутність і зміст бухгалтерського обліку, його основні завдання Предмет і метод бухгалтерського облікуРахунки і подвійний записБухгалтерський баланс та інші звітні форми Баланс організації Бухгалтерський баланс і принципи його побудови Регістри і форми бухгалтерського обліку Особливості обліку, звітності та оподаткування для малих підприємств Фінансовий облік Облік коштів Документування та облік касових операцій Облік коштів у банках Облік фінансових вкладень Облік фінансових вкладень в цінні папери Облік операцій з відступлення права вимоги Облік операцій по спільній діяльності Облік розрахунків Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками Облік розрахунків з покупцями і замовниками Облік розрахунків за кредитами і позиками Облік розрахунків з бюджетом Облік розрахунків по соціальному страхуванню і забезпеченню Облік розрахунків з персоналом з оплати праці Облік розрахунків із засновниками Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами Облік товарообмінних (бартерних) операцій Облік вексельних операцій Облік матеріально-виробничих запасів, готової продукції, реалізації Облік матеріально-виробничих запасів Облік готової продукції та її реалізації Облік довгострокових інвестицій, основних засобів і нематеріальних активів Облік довгострокових інвестицій Облік основних засобів Облік нематеріальних активів Облік витрат на виробництво, фінансових результатів і нерозподіленого прибутку Облік витрат на виробництво Облік фінансових результатів і нерозподіленого прибутку Облік капіталу, фондів і резервів Облік статутного (складеного) капіталу Облік додаткового капіталу Облік резервного капіталу Бухгалтерська (фінансова) звітність Основи управлінського обліку Основи автоматизації бухгалтерського обліку Міжнародні стандарти фінансової звітності та їх застосування Аудит Аудиторська діяльність та її правові основиФедеральні стандарти аудиторської діяльності (ФСАД) Аудитори і аудиторські організації
 
Наст >