Параметри ефективності реструктуризації

Ефективність проведення реструктуризації підприємств пов'язана з визначенням її критеріїв. Доцільно виділити два типи критеріїв: (1) жорсткі, піддаються кількісному вимірюванню, (2) еластичні, які не можуть бути виміряні кількісно (табл. 15.7).

Таблиця 15.7. Критерії ефективності реструктуризації

Жорсткі критерії

Еластичні критерії

 • 1. Обсяг внутрішніх інвестицій, спрямованих на розвиток
 • 2. Обсяг зовнішніх інвестицій, спрямованих на розвиток
 • 3. Кількість створення спільних підприємств
 • 4. Обсяг прибутку, рентабельність та інші показники ефективності діяльності підприємства
 • 5. Рейтинг якості продукції
 • (100 кращих товарів, Народна марка, Товар року та ін.)
 • 6. Частка ринку, обсяг продажів
 • 7. Оптимізація витрат виробництва

1. Кількість менеджерів верхньої

і середньої ланки, охоплених програмами адаптації до змін у зовнішньому середовищі

 • 2. Обсяг реалізації проектів технічної допомоги за участю російських фахівців
 • 3. Регіональна широта охоплення програмами та реструктуризації
 • 4. Кількість менеджерів, залучених в систему тренінгів з корпоративного управління
 • 5. Кількість слухачів тематичних семінарів але вивченню позитивного досвіду інших підприємств
 • 6. Рентабельність вкладень в людський капітал

Згідно жорстким критеріям, підприємства та організації повинні реалізовувати рекомендовані інвесторами зміни таким чином, щоб вони привели до позитивних результатів, які можуть бути виміряні і підтверджені документально. Однак у російських економічних умовах застосування даних критеріїв має ряд обмежень, пов'язаних з відсутністю стимулів до максимізації прибутку, що сприяє її прихованню, зниженням витрат за рахунок скорочення чисельності персоналу, використанням у виробництві низькоякісної сировини і матеріалів, нецільовим використанням інвестиційних ресурсів, відсутністю контролю над потоками фінансових ресурсів і розподілом прибутку тощо

Таким чином, логічно вважати реструктуризацію підприємства ефективною, якщо можна документально довести, що здійснення рекомендованих змін привело до досягнення стратегічних цілей у середньостроковій перспективі, наприклад до розширення ринків збуту, підвищення якості продукції та збільшення обсягів продажів. Якщо ж доходи підприємства раптово виросли в результаті розпродажу товарно-матеріальних запасів, то це не може бути критерієм ефективності реструктуризації, тому що носить одноразовий характер.

Еластичні критерії враховують позитивні результати реструктуризації, які не піддаються прямому вимірюванню, але можуть бути віднесені до довгострокових інвестицій в "людський капітал". Оскільки у більшості керівників російських підприємств не вистачає різноманітних управлінських і професійних навичок, необхідних для роботи в ринкових умовах, важливим елементом реструктуризації стає ознайомлення керуючих з можливими шляхами вирішення проблем, отримання навичок стратегічного планування, використання конкурентних переваг і зниження негативного впливу конкурентних недоліків.

Взаємовплив жорстких і еластичних критеріїв ефективності ілюструє табл. 15.7. Так, наприклад, підвищення кваліфікації керуючого персоналу в галузі фінансів дозволить більш ефективно контролювати та розподіляти фінансові ресурси підприємства, що відіб'ється на оптимізації витрат, прибутковості і рентабельності підприємства. Тому, незважаючи на те що еластичні критерії важко оцінити, вони можуть відображати більш позитивні процеси в діяльності підприємства за результатами реструктуризації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >