Облік операцій з відступлення права вимоги

У господарській діяльності організацій бувають ситуації, коли, відвантаживши товари, вони не можуть отримати належні їм кошти. У цьому випадку організація може поступитися право вимагати борг іншому кредитору, а в подальшому і сама виступити в ролі нового кредитора.

В основі операцій з відступлення права вимоги лежить договір цесії. Поступка права вимоги означає зміну кредитора у зобов'язанні шляхом укладення договору між колишнім і новим кредитором (ст. 382 ЦК України). При цьому колишній кредитор називається цедентом, а новий кредитор - Цесіонарій. Боржник - покупець повинен бути повідомлений про перехід прав кредитора до іншої особи.

Цедент і цессионарий складають договір про відступлення права вимоги, де зазначаються: найменування та реквізити першого кредитора, найменування та реквізити нового кредитора, сума боргу перед першим кредитором, сума уступаемого вимоги і підстава поступки, прикладаються первинні документи (товарно-транспортні накладні, накладні, договори , розрахункові документи та ін.). Таким чином, дебіторська заборгованість фактично продається і, як правило, зі збитком для цедента. Коли поступка вимоги згідно з договором цесії відбулася, відносини між постачальником і покупцем за первісним договором припиняються, тобто закривається заборгованість покупця і одночасно виникає заборгованість цессионария.

Якщо дебіторська заборгованість продана за вартістю вище, ніж вона була за первісним договором, то в організації утворюються інші доходи, і з суми перевищення ПДВ нараховується до бюджету (у момент набуття чинності договору цесії). У тому випадку, якщо дебіторська заборгованість була продана за нижчою вартістю, у організації утворюються інші витрати.

Цессионарий, який викупив право вимоги дебіторської заборгованості, може переуступити його третій особі за договором цесії і сам виступити в ролі цедента, тобто буде мати місце реалізація фінансових послуг. Бухгалтерський облік операцій з відступлення права вимоги у цедента, цессионария і при переуступку права вимоги проілюстрований табл. 3.4.

Таблиця 3.4

Схеми кореспондуючих рахунків з обліку операцій з відступлення права вимоги

Кореспонденція рахунків

Зміст операцій

Дебет

Кредит

У цедента

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

90 "Продажі", субрахунок 1 "Виручка"

Відбивається реалізація товарів методом нарахування

90 "Продажі", субрахунок 2 "Собівартість продажів"

41 "Товари"

Списані продані товари

90 "Продажі", субрахунок 3 "ПДВ"

68 "Розрахунки з податків і зборів", субрахунок "Розрахунки з ПДВ"

Нараховано ПДВ з суми проданих товарів

90 "Продажі", субрахунок 9 "Прибуток (збиток) від продажу"

99 "Прибутки і збитки"

Відображається результат від реалізації товарів (прибуток)

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок "Розрахунки з цессионарием"

91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 1 "Інші доходи"

Відображається заборгованість цессионария при продажу йому дебіторської заборгованості

91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 2 "Інші витрати"

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

Списується сума дебіторської заборгованості за первісним договором

51 "Розрахункові рахунки"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок "Розрахунки з цессионарием"

Надійшли грошові кошти за договором цесії

91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 2 "Інші витрати"

68 "Розрахунки з податків і зборів", субрахунок "Розрахунки з ПДВ"

Нараховано ПДВ з суми перевищення дебіторської заборгованості

91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 9 "Сальдо інших доходів і витрат"

99 "Прибутки і збитки"

Визначено фінансовий результат за договором цесії (прибуток)

У цессионария

58 "Фінансові вкладення", субрахунок "Поступка права вимоги"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок "Розрахунки з цедентом"

Відображаються фактичні витрати з придбання відступлення права вимоги

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок "Розрахунки з цедентом"

51 "Розрахункові рахунки"

Перераховано кошти цеденту

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок "Розрахунки з боржником-покупцем"

91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 1 "Інші доходи"

Відображається сума дебіторської заборгованості боржника-покупця

51 "Розрахункові рахунки"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок "Розрахунки з боржником-покупцем"

Надійшли грошові кошти від боржника-покупця

91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 2 "Інші витрати"

58 "Фінансові вкладення", субрахунок "Поступка права вимоги"

Списано витрати з відступлення права вимоги

91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 2 "Інші витрати"

68 "Розрахунки з податків і зборів", субрахунок "Розрахунки з ПДВ"

Нараховано ПДВ з суми продажу послуг

91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 9 "Сальдо інших доходів і витрат"

99 "Прибутки і збитки"

Визначено фінансовий результат від продажу послуг (прибуток)

При переуступку права вимоги

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок "Розрахунки з цессионарием"

91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 1 "Інші доходи"

Право вимоги заборгованості передано третій особі

91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 2 "Інші витрати"

58 "Фінансові вкладення", субрахунок "Поступка права вимоги"

Відображається списання грошових коштів, що фактично надійшли за договором цесії

51 "Розрахункові рахунки"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок "Розрахунки з цессионарием"

Надійшли грошові кошти від переуступки права вимоги дебіторської заборгованості

91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 2 "Інші витрати"

68 "Розрахунки з податків і зборів", субрахунок "Розрахунки з ПДВ"

Нараховано ПДВ з суми продажу послуг

91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 9 "Сальдо інших доходів і витрат"

99 "Прибутки і збитки"

Визначено фінансовий результат від переуступки права вимоги (прибуток)

99 "Прибутки і збитки"

91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 9 "Сальдо інших доходів і витрат"

Визначено фінансовий результат від переуступки права вимоги (збиток)

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >