Основи реінжинірингу бізнес-процесів

Що є реінжиніринг

Основи теорії реінжинірингу бізнес-процесів були закладені в США в 1984-1990 рр. Засновники теорії реінжинірингу - Майкл Хаммер і Джеймс Чампі, що визначили реінжиніринг

як фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування бізнес-процесів для досягнення кардинальних покращень в таких ключових для сучасного бізнесу показниках результативності, вартість, якість, сервіс і темпи.

Це визначення містить наступні ключові поняття:

 • (1) "фундаментальний". Повинні бути отримані відповіді на найбільш суттєві питання про діяльність підприємства: "Чому ми повинні робити те, що ми робимо?", "Чому ми повинні робити це тим способом, яким ми це робимо?" "Який хоче стати компанія?". Відповідаючи на ці питання, фахівці повинні переосмислити поточні правила ведення бізнесу, які часто виявляються застарілими, помилковими або недоречними. Реінжиніринг спочатку визначає, що підприємство повинно робити, і тільки потім - як робити. Він ігнорує те, чт.е., і концентрується на тому, що має бути;
 • (2) "радикальний". Радикальність означає зміну речей у самому їх корені. Радикальне перепроектування - це зміна всієї існуючої системи, а не тільки поверхневі перетворення, тобто на вході радикального перепроектування пропонуються абсолютно нові способи виконання роботи;
 • (3) "кардинальний". Реінжиніринг доцільний тільки в тих випадках, коли потрібно досягти різкого (стрибкоподібного) поліпшення показників діяльності компанії (500-1000% і більше) шляхом заміни старих методів управління новими. Якщо підприємство має падіння прибутку всього на 10%, якщо його витрати лише на кілька відсотків перевищують заплановані, якщо показник якості потрібно поліпшити лише на небагато, якщо обслуговування замовників вимагає лише певного прискорення, то підприємству взагалі реінжиніринг не потрібно. У цьому випадку застосовні звичайні методи, такі як програми поступового поліпшення якості.

Реінжиніринг бізнес-процесів може використовуватися в наступних ситуаціях:

 • (1) підприємство знаходиться в критичній ситуації (втрата частки ринку, зниження прибутку, високі витрати);
 • (2) підприємство не знаходиться в критичному положенні, але передбачає його наступ в майбутньому;
 • (3) підприємство-лідер, який перебуває на піку своєї ефективності, проводить агресивну маркетингову політику, але бажає домогтися більшого за допомогою підходу реінжинірингу;
 • (4) підприємство включає в контур управління сучасні інформаційні технології.

Виникнення такої управлінської інновації, як реінжиніринг бізнес-процесів, було викликано впровадженням у практику управління інформаційних технологій (ІТ). Вони можуть зламати старі уявлення і правила, які обмежують існуючі способи реалізації робіт.

Інформаційні технології сприяють поліпшенню зв'язків менеджерів з працівниками, зовнішнім середовищем і між собою. Серед конкретних результатів інформатизації слід виділити наступне:

 • (1) підвищується ефективність праці персоналу. За рахунок усунення тимчасових і географічних бар'єрів доступ до баз даних може здійснюватися звідки завгодно і коли завгодно. Таким чином, з'являється можливість роботи тоді, коли в цьому є найбільша необхідність і там, де можна продемонструвати найбільшу віддачу;
 • (2) збільшується продуктивність праці. Нові інформаційні технології значно прискорюють виробничі процеси, знижують витрати і збільшують продуктивність праці персоналу;
 • (3) відбувається перерозподіл повноважень. В результаті впровадження ІТ змінюються принципи розподілу інформації на підприємстві, доступ до неї отримує більш широке коло співробітників, причому працівники нижчих рівнів ставляться в умови необхідності прийняття рішень, які перш приймали їх керівники. Дані зміни відповідають принципам управління знаннями, тобто рішення приймають тс, кому належить їх реалізовувати;
 • (4) розвивається співробітництво. Інформаційні технології сприяють розвитку співробітництва як всередині підприємства, так і з зовнішнім середовищем (покупцями, постачальниками та іншими підприємствами), з'являється можливість обміну інформацією та ідеями між співробітниками, розкиданими по всьому світу;
 • (5) ІТ сприяють створенню командного духу на підприємстві. Вони є важливою частиною сучасних навчаються організацій, сприяють більш швидкій ідентифікації проблем і можливостей, прискорюють прийняття рішень, збільшують здатність організації до навчання за рахунок широкого обміну не тільки інформацією, але і знаннями. Рядові працівники також отримують можливість аналізувати ключову інформацію і приймати якісні рішення.

Проведення реінжинірингу бізнес-процесів завжди супроводжується внесенням змін як в структуру підприємства, так і в процеси діяльності. Такі зміни не повинні проводитися з втратою якості управління, тому пропоновані зміни обгрунтовуються і узгоджуються з керівництвом підприємства. Основним критерієм змін є їх доцільність з точки зору процесу в цілому. Основна передумова успішного введення змін - конструктивність позиції і розуміння причини відповідними керівними особами.

Однак не будь-які зміни на підприємстві можна вважати реинжинирингом:

 • (1) реінжиніринг не можна безпосередньо ототожнювати з автоматизацією бізнес-процесів. Автоматизація бізнес-процесів, використовуючи інформаційні технології, автоматизує існуючий процес з усіма його недоліками і не ставить перед собою основного завдання реінжинірингу - проектування нового процесу для кардинального підвищення його ефективності;
 • (2) слід відрізняти реінжиніринг бізнесу від реінжинірингу програмного забезпечення, завдання якого полягає в переписуванні (на основі сучасних технологій) застарілих інформаційних систем без зміни самих автоматизованих процесів;
 • (3) реінжиніринг не є ні реструктурування, ні зменшенням розмірності. Ці терміни позначають зменшення можливостей підприємства, наприклад зниження виробничих потужностей, для відповідності поточним більш низьким вимогам. Реінжиніринг на відміну від реструктурування та зменшення розмірності прагне зробити більше, а не менше;
 • (4) реінжиніринг - це не реорганізація, не «вирівнювання організації", хоча "вирівнювання" цілком може виявитися результатом проведення реінжинірингу. На відміну від реорганізації і вирівнювання, що мають справу з організаційними структурами, реінжиніринг має справу з процесами.
 • (5) реінжиніринг - це не поліпшення якості і не глобальне управління якістю. Хоча і реінжиніринг, і управління якістю відводять центральну роль бізнес-процесів, існує принципова відмінність: управління якістю приймає наявні процеси і намагається їх поліпшити, вдосконалити, в той час як реінжиніринг замінює існуючі процеси на нові.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >