Облік розрахунків по соціальному страхуванню і забезпеченню

Крім кредиторської заборгованості перед бюджетом з податків і зборів, у організацій виникає кредиторська заборгованість перед органами соціального страхування та забезпечення. З 1 січня 2010 р організації роблять платежі в Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування і фонди обов'язкового медичного страхування (Федеральний і територіальні).

Облік розрахунків з державними позабюджетними фондами ведеться на рахунку 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню"; за кредитом якого здійснюються нарахування до фондів, за дебетом погашення заборгованості. Організаціям в Плані рахунків рекомендовано до рахунку 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню" відкрити відповідні субрахунки:

  • • субрахунок 1 "Розрахунки по соціальному страхуванню", де відображаються страхові внески до Фонду соціального страхування;
  • • субрахунок 2 "Розрахунки з пенсійного забезпечення", у тому числі 2а "Розрахунки з пенсійного забезпечення в частині страхових внесків на фінансування страхової частини пенсії"; 26 "Розрахунки з пенсійного забезпечення в частині страхових внесків на фінансування накопичувальної частини пенсії";
  • • субрахунок 3 "Розрахунки з обов'язкового медичного страхування", у тому числі за 3а "Розрахунки по страхових внесках, що зараховуються до Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування"; 3б "Розрахунки по страхових внесках, що зараховуються до територіальний фонд обов'язкового медичного страхування";
  • • субрахунок 4 "Розрахунки за страхуванням від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань".

Як випливає з назви субрахунку 4, організації сплачують обов'язкові страхові внески від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Страхові тарифи встановлені для організацій залежно від їх приналежності до класу професійного ризику. Галузева приналежність до класу професійного ризику затверджується Урядом РФ.

Перераховані платежі у державні позабюджетні фонди, сплачуються організаціями - роботодавцями з сум виплат та винагород на користь фізичних осіб за трудовими, цивільно-правовим і авторськими договорами.

База для нарахування страхових внесків визначається по кожному працівнику окремо наростаючим підсумком з початку року. У базу для розрахунку страхових внесків організації-роботодавці не включають ті виплати на користь працівників, які не зменшують податкову базу по податку на прибуток.

Основним регістром для обліку розрахунків з державними позабюджетними фондами служить журнал-ордер № 10. Кредитове сальдо по рахунку 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню" відображається в V розділі пасиву балансу, а дебетове - у розділі II активу. Аналітичний облік повинен бути організований за основними одержувачам коштів.

Бухгалтерські записи з нарахування та перерахування внесків на соціальне страхування та забезпечення наведено в табл. 3.10.

Таблиця 3.10

Схеми кореспондуючих рахунків з обліку розрахунків по соціальному страхуванню і забезпеченню

Кореспонденція рахунків

Зміст

операції

Дебет

Кредит

1

2

3

69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню", за відповідними субрахунками

51 "Розрахункові рахунки"

Перераховано кошти в Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, фонди обов'язкового медичного страхування з розрахункових рахунків

69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню", за відповідними субрахунками

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

Нараховані суми співробітникам організації за рахунок коштів соціального страхування і забезпечення

20 "Основне виробництво"

69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню", за відповідними субрахунками

Здійснено нарахування до фондів соціального страхування і забезпечення від заробітної плати співробітників основного виробництва

23 "Допоміжні виробництва"

69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню", за відповідними субрахунками

Здійснено нарахування до фондів від заробітної плати персоналу допоміжного виробництва

26 "Загальногосподарські витрати"

69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню", за відповідними субрахунками

Здійснено нарахування до фондів від заробітної плати управлінського персоналу

44 "Витрати на продаж"

69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню", за відповідними субрахунками

Здійснено нарахування до фондів від заробітної плати працівників торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, туризму

20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжні виробництва", 26 "Загальногосподарські витрати", 44 "Витрати на продаж"

69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню", субрахунок 4 "Розрахунки за страхуванням від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань"

Нараховано страхові внески від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню", субрахунок 4 "Розрахунки за страхуванням від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань"

51 "Розрахункові рахунки"

Перераховано страхові внески від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >