Облік розрахунків із засновниками

Фізичні або юридичні особи, які є власниками організації і спочатку формують її статутного (складеного) капітал, називаються засновниками (учасниками). У міру розвитку організації статутний капітал може бути збільшений в результаті додаткових емісій акцій, власниками яких можуть стати сторонні акціонери. Таким чином, всі засновники акціонерного товариства є акціонерами, але не всі акціонери - засновниками.

Для обліку розрахунків із засновниками та учасниками застосовується рахунок 75 "Розрахунки з засновниками", до якого Інструкцією із застосування Плану рахунків рекомендовано відкрити два субрахунки: субрахунок 1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал" і субрахунок 2 "Розрахунки по виплаті доходів" , сальдо за якими показується в балансі розгорнуто у складі дебіторської та кредиторської заборгованості.

На першому субрахунку враховується заборгованість засновників з формування статутного капіталу. Законодавчо встановлено, що в акціонерних товариствах протягом 3 місяців після їх державної реєстрації може бути оплачено 50% величини статутного капіталу. На суму решти 50% неоплаченого статутного капіталу утворюється дебіторська заборгованість засновників, яка повинна бути погашена протягом року після державної реєстрації товариства. Сальдо по субрахунку 1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал" відображається у II розділі активу балансу і показує величину заборгованості засновників, яка входить до складу дебіторської заборгованості.

Субрахунок 2 "Розрахунки по виплаті доходів" призначений для обліку розрахунків із засновниками та іншими акціонерами по виплаті їм доходів у вигляді дивідендів, тобто частини чистого прибутку товариства, що припадає на власників акцій. Таким чином організація відображає кредиторську заборгованість перед засновниками та акціонерами по нарахуванню їм доходів. Сальдо по субрахунку 2 "Розрахунки по виплаті доходів" відображається в V розділі пасиву балансу і означає суму заборгованості організації перед засновниками та акціонерами щодо виплати їм доходів.

З суми доходів утримується податок на доходи від пайової участі в організації як у фізичних осіб (регулюється гл. 23 НК РФ), так і у юридичних осіб (гл. 25 НК РФ). Перерахування до бюджету утриманих податків проводиться організацією - джерелом виплати доходів.

Доходи можуть бути виплачені товарами, роботами, послугами, цінними паперами, крім акцій самого суспільства, які не можуть бути дивідендами згідно зі ст. 43 НК РФ.

Основне джерело інформації по рахунку 75 "Розрахунки з засновниками" - журнал-ордер № 8.

Бухгалтерські записи з обліку розрахунків із засновниками представлені в табл. 3.12.

Таблиця 3.12

Схеми кореспондуючих рахунків з обліку розрахунків з засновниками

Кореспонденція рахунків

Зміст операцій

Дебет

Кредит

75 "Розрахунки з засновниками", субрахунок 2 "Розрахунки по виплаті доходів"

50 "Каса"

Сплачено з каси фізичним особам дивіденди, доходи від участі в організації

75 "Розрахунки з засновниками", субрахунок 2 "Розрахунки по виплаті доходів"

51 "Розрахункові рахунки"

Виплачені юридичним особам дивіденди, доходи від участі в організації

75 "Розрахунки з засновниками", субрахунок 2 "Розрахунки по виплаті доходів"

10 "Матеріали", 41 "Товари", 43 "Готова продукція"

Виплачені фізичним та юридичним особам дивіденди негрошовими засобами

75 "Розрахунки з засновниками", субрахунок 2 "Розрахунки по виплаті доходів"

68 "Розрахунки з податків і зборів", відповідні субрахунки

Нараховано податок на доходи від пайової участі в організації у фізичних та юридичних осіб

75 "Розрахунки з засновниками", субрахунок 1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал"

80 "Статутний капітал"

Відображається величина статутного капіталу за установчими документами після державної реєстрації організації

75 "Розрахунки з засновниками", субрахунок 1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал"

83 "Додатковий капітал", субрахунок "Емісійний дохід"

Відбивається емісійний дохід у складі додаткового капіталу як різниця між продажною і номінальною вартістю акцій

75 "Розрахунки з засновниками", субрахунок 2 "Розрахунки по виплаті доходів"

84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)"

Суми дивідендів і доходів приєднуються до чистого прибутку товариства

08 "Вкладення у необоротні активи"

75 "Розрахунки з засновниками", субрахунок 1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал"

В рахунок внеску в статутний капітал засновники вносять основні засоби, нематеріальні активи

10 "Матеріали"

75 "Розрахунки з засновниками", субрахунок 1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал"

В рахунок внеску в статутний капітал засновники і акціонери вносять матеріали

41 "Товари"

75 "Розрахунки з засновниками", субрахунок 1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал"

В рахунок внеску в статутний капітал засновники і акціонери вносять товари

50 "Каса"

75 "Розрахунки з засновниками", субрахунок 1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал"

В рахунок внеску в статутний капітал засновники і акціонери вносять грошові кошти в касу

51 "Розрахункові рахунки"

75 "Розрахунки з засновниками", субрахунок 1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал"

Грошові кошти засновників та акціонерів надійшли на розрахункові рахунки в рахунок внеску до статутного капіталу

58 "Фінансові вкладення", відповідні субрахунки

75 "Розрахунки з засновниками", субрахунок 1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал"

Засновниками і акціонерами в рахунок внеску до статутного капіталу вносяться цінні папери інших емітентів

83 "Додатковий капітал", відповідні субрахунки

75 "Розрахунки з засновниками", субрахунок 2 "Розрахунки по виплаті доходів"

Суми додаткового капіталу розподілені між засновниками та акціонерами

84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)"

75 "Розрахунки з засновниками", субрахунок 2 "Розрахунки по виплаті доходів"

Нараховано дивіденди, доходи засновникам та акціонерам

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >