Федеральні стандарти аудиторської діяльності (ФСАД)

ФСАД 1/2010 "Аудиторський висновок про бухгалтерської (фінансової) звітності та формування думки про її достовірність".

ФСАД 2/2010 "Модифіковане думку в аудиторському висновку".

ФСАД 3/2010 "Додаткова інформація в аудиторському висновку".

ФСАД 4/2010 "Принципи здійснення зовнішнього контролю якості роботи аудиторських організацій, індивідуальних аудиторів та вимоги до організації зазначеного контролю".

ФСАД 5/2010 "Обов'язки аудитора з розгляду недобросовісних дій в ході аудиту".

ФСАД 6/2010 "Обов'язки аудитора з розгляду аудіруемим особою вимог нормативних правових актів в ході аудиту".

ФСАД 7/2011 "Аудиторські докази".

ФСАД 8/2011 "Особливості аудиту звітності, складеної за спеціальними правилами".

ФСАД 9/2011 "Особливості аудиту окремої частини звітності".

Діючі в даний час федеральні правила (стандарти) створені на базі міжнародних стандартів аудиту ISA (International Standards Auditing). Стандартизація аудиторської діяльності в міжнародному аспекті покликана забезпечити не тільки високу якість проведеного аудиту, але і розробку нових підходів, методик і напрямів аудиту, що в сукупності з гармонізацією національних систем обліку та звітності дозволить забезпечити споживачів якісно новою інформацією - зручною, доступною, корисною і максимально прозорою.

Третій рівень системи нормативного регулювання аудиту включає правила (стандарти) аудиту, розробляються професійними аудиторськими організаціями для своїх членів. Дані стандарти не можуть суперечити федеральним стандартам, а вимоги даних стандартів не повинні бути нижчі за вимоги федеральних.

Кожна саморегульована організація аудиторів приймає схвалений радою з аудиторської діяльності Кодекс професійної етики аудиторів, тобто звід правил поведінки, обов'язкових для дотримання аудиторськими організаціями і аудиторами при здійсненні ними аудиторської діяльності.

До четвертому рівню відносяться правила (стандарти), що розробляються аудиторськими організаціями та індивідуальними аудиторами. Цілком природно, що дані стандарти не повинні суперечити федеральним і вимоги їх повинні бути не нижче вимог федеральних стандартів.

Нарівні з державним регулюванням аудиту передбачена можливість і його недержавного регулювання шляхом створення саморегулівних аудиторських організацій. До зазначених організацій належать об'єднання аудиторських організацій та аудиторів, що діють на некомерційній основі. Основними цілями діяльності фахові саморегулівні аудиторських організацій є: забезпечення умов аудиторської діяльності членам організації, захист їхніх інтересів, встановлення стандартів аудиторської діяльності та професійної етики аудиторів.

Професійні саморегульовані аудиторські організації наділені Законом про аудиторську діяльність широкими правами в частині підготовки аудиторів, видачі кваліфікаційних атестатів, підвищення їх кваліфікації; ведення реєстру аудиторів та аудиторських організацій; контролю якості їх роботи і деякими іншими. Таким чином, недержавне регулювання аудиторської діяльності сприяє створенню сильних аудиторських об'єднань, наділених широкими повноваженнями, що, в кінцевому рахунку, служить підвищенню якості аудиту та його контролю в самої аудиторської середовищі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >