Економіка організації (підприємства)

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
ПРЕДМЕТ І МЕТОД КУРСУ, ЙОГО ЗАВДАННЯ, ЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ ЕКОНОМІЧНИМИ НАУКАМИНАРОДНОГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС РОСІЇ. ПІДПРИЄМНИЦТВОСтруктура національної економіки: сфери, галузі, комплекси, секториУдосконалення галузевої структури виробництваСутність підприємницької діяльності. Підприємство як суб'єкт і об'єкт підприємницької діяльностіВиди підприємництваПідприємство - основна ланка економікиСтатутний капітал і майно підприємствПоказники оцінки положення підприємства в галузіПІДПРИЄМСТВО У РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІКласифікація підприємствФункції, цілі, завдання діяльності комерційного підприємства в умовах ринкуОрганізаційно-правові форми підприємствВнутрішня середовище як фактор розвитку підприємстваЗовнішня Середа підприємстваЕкономічна і функціональна стратегії, їх типи, фактори виборуСутність маркетингу. Розробка маркетингової і товарної стратегіїПРОДУКЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА. ЯКІСТЬ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇКласифікація продукціїПоняття і показники якості продукціїСтандарти і системи якостіКонкурентоспроможність продукціїОСНОВНИЙ КАПІТАЛ, ОСНОВНІ ФОНДИ І НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВАСклад і класифікація основного капіталу та основних фондівВиди оцінки та методи переоцінки основних фондівЗнос основних фондівВідшкодування зносу основних фондів. Способи нарахування амортизаціїОновлення основних фондівПоказники стану, руху та використання основних фондівШляхи поліпшення використання основних фондівНематеріальні активи підприємстваОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВАПоняття, склад, джерела формування і класифікація оборотних коштівКругообіг оборотних коштівСклад і структура оборотних коштів Джерела формування оборотних коштівОцінка оборотних виробничих фондівВартісна оцінка матеріально-виробничих запасівПорядок нормування оборотних коштівМетоди розрахунку нормативу оборотних коштівВизначення потреби підприємства в оборотних коштахНормування оборотних коштів у виробничих запасахНормування незавершеного виробництваНормування оборотних коштів у витратах майбутніх періодівНормування оборотних коштів у готових виробах на складіВизначення сукупного нормативу оборотних коштівПоказники використання оборотних коштівТРУДОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВАРинок праціТрудові ресурси, кадри, персонал підприємства, їх складУправління трудовими ресурсамиПоняття і показники продуктивності праціФактори і резерви зростання продуктивності праціОРГАНІЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІПоняття і напрями вдосконалення організації праціФорми розподілу і кооперації праціОрганізація робочих місцьПоняття і призначення нормування праціКласифікація витрат робочого часуМетоди вивчення витрат робочого часуНорми витрат праціМетоди нормування праціВизначення потреби в персоналіОПЛАТА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІСутність заробітної плати. Фонд оплати праціФорми і системи оплати праціТарифна і бестарифная системи організації оплати праці на підприємствіВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇВитрати виробництваВиди виробничих витрат підприємства та собівартість продукціїУгрупування витрат за економічними елементамиКошторис витрат на виробництво і реалізацію продукції. Структура витратУгруповання витрат по калькуляційних статтяхКласифікація витратМетоди калькулювання продукціїЕкономічна оцінка зниження собівартості продукціїЦІНИ І ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПРОДУКЦІЮ ПІДПРИЄМСТВАПоняття і функції ціниФормування цін на продукціюЦінова політика на різних ринкахЦілі ціноутворенняЦінова стратегіяМетоди ціноутворенняВитратні методи ціноутворенняМетоди маркетингових оцінокПараметричні методиВстановлення ціни на основі закритих торгівФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАДоходи, витрати і прибуток підприємстваРентабельність: види і показникиСутність фінансів та принципи їх організаціїФінансові ресурси підприємства та їх джерелаОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВАОподаткування та податкиКласифікація податківЕлементи оподаткуванняОсновні податки, сплачувані підприємствамиПодаток на додану вартістьАкцизиПодаток на прибутокСтрахові внески до соціальних фондівПодаток на майно організаційОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І СТАНУ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВАСутність і показники економічної ефективності діяльності підприємстваФактори розвитку підприємства: екстенсивні та інтенсивніПідвищення ефективності виробництва: фактори, напрями, джерелаБухгалтерський баланс підприємстваОцінка майнового стану підприємстваОцінка фінансового стану підприємстваПоказники платоспроможності та ліквідностіПоказники фінансової стійкостіОцінка прибутковостіПоказники ділової активності (оборотності)ІННОВАЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЇСутність і властивості інноваційКласифікація інновацій та їх специфікаІнноваційна політикаІнноваційна діяльність на підприємствіОцінка інноваційних проектівПідготовка нового виробництваІнвестиції та інвестиційна діяльність підприємстваІнвестиційна політика підприємстваМетоди оцінки ефективності інвестиційних проектівКласифікація методів оцінки ефективності інвестиційних проектівПоказники оцінки ефективності інвестиційних проектів, засновані на простих методах аналізуПоказники оцінки ефективності інвестиційних проектів, засновані на дисконтних методах аналізуВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВАПоняття виробничої потужностіРозрахунок виробничої потужностіВиди, показники і шляхи поліпшення використання виробничої потужностіВиди виробничої потужностіПоказники використання виробничої потужностіПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАЗміст, цілі та принципи плануванняПризначення і зміст плануванняМета і завдання плануванняПринципи плануванняКласифікація планів підприємстваМетоди плануванняВиробнича програма - основа побудови плану розвитку підприємства. Характеристика основних розділів плануОперативне управління виробництвомСтратегічне і тактичне плануванняПризначення і зміст бізнес-плануЗміст бізнес-плануОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВСутність і завдання організації виробництваПоняття про виробничий процес і його організаціїПринципи організації виробничого процесуТипи виробництва та їх характеристикаМетоди організації виробництваОрганізація виробничих процесів в часіВиробнича структура підприємствІнфраструктура підприємствОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМСутність організації управління підприємствомТипи організаційних структур управління підприємствомПринципи та методи побудови організаційної структури управлінняСтруктура органів управлінняМеханізм управління підприємствомУправлінський персоналОблік і звітністьАналітична діяльність на підприємстві
 
Наст >