Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка організації (підприємства)

Економіка організації (підприємства)

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
ПРЕДМЕТ І МЕТОД КУРСУ, ЙОГО ЗАВДАННЯ, ЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ ЕКОНОМІЧНИМИ НАУКАМИ НАРОДНОГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС РОСІЇ. ПІДПРИЄМНИЦТВО Структура національної економіки: сфери, галузі, комплекси, сектори Удосконалення галузевої структури виробництва Сутність підприємницької діяльності. Підприємство як суб'єкт і об'єкт підприємницької діяльності Види підприємництва Підприємство - основна ланка економіки Статутний капітал і майно підприємств Показники оцінки положення підприємства в галузі ПІДПРИЄМСТВО У РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ Класифікація підприємств Функції, цілі, завдання діяльності комерційного підприємства в умовах ринку Організаційно-правові форми підприємств Внутрішня середовище як фактор розвитку підприємства Зовнішня Середа підприємства Економічна і функціональна стратегії, їх типи, фактори вибору Сутність маркетингу. Розробка маркетингової і товарної стратегії ПРОДУКЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА. ЯКІСТЬ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ Класифікація продукції Поняття і показники якості продукції Стандарти і системи якості Конкурентоспроможність продукції ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ, ОСНОВНІ ФОНДИ І НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА Склад і класифікація основного капіталу та основних фондів Види оцінки та методи переоцінки основних фондів Знос основних фондів Відшкодування зносу основних фондів. Способи нарахування амортизації Оновлення основних фондів Показники стану, руху та використання основних фондів Шляхи поліпшення використання основних фондів Нематеріальні активи підприємства ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА Поняття, склад, джерела формування і класифікація оборотних коштівКругообіг оборотних коштівСклад і структура оборотних коштів Джерела формування оборотних коштів Оцінка оборотних виробничих фондівВартісна оцінка матеріально-виробничих запасів Порядок нормування оборотних коштів Методи розрахунку нормативу оборотних коштів Визначення потреби підприємства в оборотних коштахНормування оборотних коштів у виробничих запасахНормування незавершеного виробництваНормування оборотних коштів у витратах майбутніх періодівНормування оборотних коштів у готових виробах на складіВизначення сукупного нормативу оборотних коштів Показники використання оборотних коштів ТРУДОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА Ринок праці Трудові ресурси, кадри, персонал підприємства, їх склад Управління трудовими ресурсами Поняття і показники продуктивності праці Фактори і резерви зростання продуктивності праці ОРГАНІЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ Поняття і напрями вдосконалення організації праці Форми розподілу і кооперації праці Організація робочих місць Поняття і призначення нормування праці Класифікація витрат робочого часу Методи вивчення витрат робочого часу Норми витрат праці Методи нормування праці Визначення потреби в персоналі ОПЛАТА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ Сутність заробітної плати. Фонд оплати праці Форми і системи оплати праці Тарифна і бестарифная системи організації оплати праці на підприємстві ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ Витрати виробництва Види виробничих витрат підприємства та собівартість продукції Угрупування витрат за економічними елементами Кошторис витрат на виробництво і реалізацію продукції. Структура витрат Угруповання витрат по калькуляційних статтях Класифікація витрат Методи калькулювання продукції Економічна оцінка зниження собівартості продукції ЦІНИ І ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПРОДУКЦІЮ ПІДПРИЄМСТВА Поняття і функції ціни Формування цін на продукцію Цінова політика на різних ринках Цілі ціноутворення Цінова стратегія Методи ціноутворенняВитратні методи ціноутворенняМетоди маркетингових оцінокПараметричні методиВстановлення ціни на основі закритих торгів ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Доходи, витрати і прибуток підприємства Рентабельність: види і показники Сутність фінансів та принципи їх організації Фінансові ресурси підприємства та їх джерела ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА Оподаткування та податки Класифікація податків Елементи оподаткування Основні податки, сплачувані підприємствамиПодаток на додану вартістьАкцизиПодаток на прибутокСтрахові внески до соціальних фондівПодаток на майно організацій ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І СТАНУ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА Сутність і показники економічної ефективності діяльності підприємства Фактори розвитку підприємства: екстенсивні та інтенсивні Підвищення ефективності виробництва: фактори, напрями, джерела Бухгалтерський баланс підприємства Оцінка майнового стану підприємства Оцінка фінансового стану підприємстваПоказники платоспроможності та ліквідностіПоказники фінансової стійкостіОцінка прибутковостіПоказники ділової активності (оборотності) ІННОВАЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЇ Сутність і властивості інновацій Класифікація інновацій та їх специфіка Інноваційна політика Інноваційна діяльність на підприємстві Оцінка інноваційних проектів Підготовка нового виробництва Інвестиції та інвестиційна діяльність підприємства Інвестиційна політика підприємства Методи оцінки ефективності інвестиційних проектівКласифікація методів оцінки ефективності інвестиційних проектівПоказники оцінки ефективності інвестиційних проектів, засновані на простих методах аналізуПоказники оцінки ефективності інвестиційних проектів, засновані на дисконтних методах аналізу ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Поняття виробничої потужності Розрахунок виробничої потужності Види, показники і шляхи поліпшення використання виробничої потужностіВиди виробничої потужностіПоказники використання виробничої потужності ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Зміст, цілі та принципи плануванняПризначення і зміст плануванняМета і завдання плануванняПринципи планування Класифікація планів підприємства Методи планування Виробнича програма - основа побудови плану розвитку підприємства. Характеристика основних розділів плану Оперативне управління виробництвом Стратегічне і тактичне планування Призначення і зміст бізнес-плануЗміст бізнес-плану ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ Сутність і завдання організації виробництва Поняття про виробничий процес і його організації Принципи організації виробничого процесу Типи виробництва та їх характеристика Методи організації виробництва Організація виробничих процесів в часі Виробнича структура підприємств Інфраструктура підприємств ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Сутність організації управління підприємством Типи організаційних структур управління підприємством Принципи та методи побудови організаційної структури управління Структура органів управління Механізм управління підприємством Управлінський персонал Облік і звітність Аналітична діяльність на підприємстві
 
Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук