Удосконалення галузевої структури виробництва

Співвідношення (пропорції) між галузями національного господарства прийнято називати галузевою структурою виробництва. Ефективною визнається така структура економіки, яка здатна забезпечити стійке економічне зростання, вихід національної економіки на передові рубежі науково-технічного прогресу і на цій основі створити високий рівень життя населення.

Структура народного господарства Російської Федерації характеризується високим ступенем монополізації виробництва, високою часткою видобувних галузей при суттєвому відставанні галузей, що виробляють високотехнологічну наукомістку продукцію, і галузей, що працюють на споживчий ринок. В останні десятиліття спостерігалися негативні тенденції, які виразилися у зростанні частки видобувних і падінні частки обробних галузей промисловості Росії. Зростання виробництва в галузях паливно-енергетичного комплексу, металургії орієнтований головним чином на зовнішній ринок. Вітчизняна економіка па світових ринках виступає в якості постачальника паливних і сировинних ресурсів і споживача готових промислових виробів. У результаті сформувалася сировинна орієнтація російської економіки. При такій структурі національна економіка сильно залежить від кон'юнктури світового ринку, втрачається науково-технічний і високотехнологічний промисловий потенціал.

Вибухнув в 2008 р світова фінансова криза зробила істотний негативний вплив на російську економіку. Якщо в США і країнах Європи економічний спад становив кілька процентних пунктів, то в Росії ВВП за 2009 р скоротився на 7,9%, промислове виробництво - на 10,8%. Значно зменшилися обсяги інвестицій в економіку, виник дефіцит державного бюджету, що відбилося на перспективних планах розвитку.

Через 22 роки після початку ринкових перетворень в Росії не створено достатніх передумов для економічного зростання, країна не може повною мірою вибратися з трансформаційного спаду, не досягнуть рівень виробництва (1990), який був до переходу до ринкової системи господарювання (табл. 1.1).

Таблиця 1.1. Виробництво промислової та сільськогосподарської продукції по відношенню до рівня 1990 р,% (1990 р прийнятий за 100%)

Галузь

Роки

+2007

+2008

200!)

+2010

+2011

2012

+2013

Промисловість

82,7

84,4

75,3

81,5

85,4

87,7

88,0

Сільське господарство

78,1

86,5

87,5

77,8

95,7

91,1

96,7

Така структура економіки потребує вдосконалення. Від розвитку обробної промисловості в першу чергу залежать стан виробничого і науково-технічного потенціалу, ефективність використання природних, матеріальних і трудових ресурсів. Вирішення проблем структурної перебудови полегшується наявністю в країні багатих природних ресурсів.

Для забезпечення сталого економічного зростання, виходу національної економіки на передові рубежі науково-технічного прогресу необхідно створення умов для розвитку перспективних наукомістких виробництв, продукція яких користується попитом на внутрішньому та зовнішньому ринках. В області вдосконалення відтворювальної структури економіки зусилля мають бути сконцентровані в тих галузях обробної промисловості, які мають конкурентні переваги. Це дозволить створити економічні структури, здатні завоювати світові ринки. У першу чергу це стосується ядерної, електротехнічної, аерокосмічної, авіаційної промисловості, суднобудування, біотехнологій, інформаційних технологій, озброєння і військової техніки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >