ПРОДУКЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА. ЯКІСТЬ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

Класифікація продукції

Результат діяльності підприємства проявляється в трьох основних формах:

виробництво товарів - продуктів праці, що мають самостійну матеріально-речову форму і призначених для продажу зовнішнім споживачам;

надання послуг - продуктів праці, які не мають самостійної матеріально-речової форми, але що змінюють форму, зміст або місце розташування матеріально-речових об'єктів за замовленням зовнішніх споживачів;

виробництво робіт - продуктів праці, для яких корисним результатом для зовнішнього споживача є саме виконання роботи (ремонт приміщень, предметів домашнього вжитку, прибирання території і т.д.).

На підприємстві класифікацію продукції проводять за такими ознаками.

 • 1. За ступенем придатності продукцію класифікують на придатну і шлюб. Придатна продукція відповідає вимогам відповідної нормативно-технічної документації. Бракована продукція не відповідає вимогам, які містяться у відповідній нормативно-технічної документації.
 • 2. За мети виробництва:
  • а) основна продукція, отримання якої - мета даного виробництва;
  • б) побічна продукція виходить спільно з основною в силу специфіки технології або при переробці комплексного сировини;
  • в) попутна продукція виходить замість основної в силу порушення технологічного процесу або якості подається в переробку сировини;
  • г) відходи виробництва - та продукція, яка не може бути використана на сучасному рівні розвитку техніки.
 • 3. За ступенем готовності:
  • а) готові вироби - продукти, повністю закопчені шляхом обробки в межах даного суб'єкта господарювання, визнані придатними для використання, відповідають чинним на підприємстві стандартам якості та здані на склад готової продукції з оформленням відповідних документів;
  • б) напівфабрикати - продукти, повністю закопчені шляхом обробки в межах даного підрозділу, призначені для подальшої обробки в інших підрозділах відповідно до прийнятої послідовністю технологічних процесів у рамках даного підприємства або призначені для реалізації на сторону;
  • в) незавершене виробництво - продукція, яка знаходиться в стадії обробки або очікує доопрацювання, тобто продукція не пройшла всі стадії обробки на даному виробництві або пройшла всі стадії, але не здана на склад готової продукції.
 • 4. За обсягом врахованих витрат на продукцію:
  • а) валовий оборот підрозділи показує загальну величину випуску продукції підрозділом. Валовий

оборот підприємства являє собою суму вартості продукції всіх підрозділів підприємства

де ГП - готова продукція; ПФ - напівфабрикати власного виробництва; Нк, Нн - вартість незавершеного виробництва на кінець і початок періоду відповідно.

Показник валового обороту точно визначає обсяг виробничої діяльності підприємства.

Напівфабрикати і послуги, вироблені в одних підрозділах, споживаються іншими підрозділами всередині підприємства. Загальна вартість спожитих в даному періоді напівфабрикатів і послуг всередині підприємства характеризує внутрішньогосподарський оборот. Різниця між валовим оборотом підприємства і його внутрішньогосподарським оборотом являє собою валову продукцію підприємства;

б) валова продукція характеризує весь обсяг виконаної роботи підприємством за певний період часу. До складу валової продукції входять готові вироби і незакінчену продукція. Незаконченная продукція включає напівфабрикати власного виробництва, призначені для подальшої обробки в інших підрозділах, і незавершене виробництво.

Обсяг валової продукції (ВП) розраховується за формулою

де Т - обсяг випуску товарної продукції; НПК, НПМ - вартість незакінченої продукції на кінець і початок періоду відповідно; Ік, Ін - залишки інструментів і пристосувань власного виробництва на кінець і початок періоду

в) товарний випуск продукції характеризує обсяг виробництва по повністю закінченим і підметом реалізації виробам, послуг і робіт промислового характеру за даний період часу

де ГП - готова продукція, призначена до реалізації на сторону; ПФ - напівфабрикати, призначені

до реалізації на сторону; РПХ - роботи промислового характеру, виконані на стороні, включаючи ремонт і використання транспортних засобів; ПВЦ - вартість продукції допоміжних цехів, відпущеної на сторону або своєму капітальному будівництву; СПСМЗ - вартість переробки сировини і матеріалу замовника;

г) реалізована продукція характеризує обсяг готових виробів, робіт і послуг, відвантажених підприємством споживачеві в даному періоді, оплачених чи які підлягають оплаті в даному періоді

де ОГПН, ОГП ^ - залишки готової нереалізованої продукції на початок і кінець періоду; Т - товарна продукція, отримана за звітний період.

До складу залишків готової продукції на початок періоду (року) входять:

 • - Фактичні залишки на складі продукції;
 • - Продукція відвантажена, але не сплачена, термін оплати якої настав.

До складу залишків готової продукції на кінець періоду входять:

 • - Залишки готової продукції (в межах встановленого нормативу);
 • - Товари відвантажені, термін оплати яких не настав в даному періоді виходячи з укладених договорів.

Для оцінки всіх вищеперелічених вартісних показників застосовують оптові ціни, які поділяються на діючі зіставні (незмінні, фіксовані). Порівнянні ціни використовуються для визначення динаміки виробництва і реалізації продукції.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >