Поняття і показники якості продукції

Якість - це сукупність властивостей продукції, що обумовлюють її придатність задовольнити певні потреби відповідно до призначення. Потреби, як правило, виражаються у властивостях. Властивість продукції являє собою об'єктивну характеристику якої-небудь сторони продукції (ознака). Такими властивостями можуть бути вага, габарити, колір, продуктивність, призначення, надійність, довговічність та ін. Для кількісної характеристики властивостей використовуються показники.

За характеризується властивостями продукції показники діляться на групи: показники призначення, надійності та довговічності, технологічності, безпеки, транспортабельності, естетичності, екологічність, ергономічність, патентно-правового захисту та ін. Показники призначення вказують на область застосування, характеризують властивості, що визначають здатність продукції виконувати свої функції в заданих умовах використання за призначенням (наприклад, корисна робота, продуктивність, потужність). Показники надійності відбивають здатність вироби з плином часу виконувати необхідні функції в заданому режимі. Це показники безвідмовності, ремонтопридатності, довговічності.

Залежно від числа характеризуються властивостей показники поділяються на одиничні і комплексні. Поодинокі показники характеризують якесь одне властивість виробу. Для виміру безлічі властивостей використовують комплексні показники. Такі властивості продукції, як колір, вага, довжина, висота, матеріаломісткість, характеризуються одиничним показником. До комплексними показниками відносять характеристики якості продукції за призначенням, надійності, технічної естетики, новизні, екологічність і т.д.

Для загальної кількісної оцінки якості використовують такі показники: кількість балів, сортність, категорії, відповідність кращим досягненням, коефіцієнти та ін. Узагальнюючі показники, на відміну від одиничних і комплексних показників, характеризують не конкретні види продукції, а рівень якості продукції в цілому (розподіл продукції по найважливішим якісним показникам):

  • - Обсяг і питома вага нової продукції в загальному обсязі випущеної на підприємстві продукції;
  • - Обсяг і питома вага продукції, яка відповідає світовому рівню якості;
  • - Обсяг і питома вага продукції, що поставляється на експорт;
  • - Обсяг і питома вага сертифікованої продукції;
  • - Число отриманих підприємством рекламацій по якості даних виробів;
  • - Розподіл придатної продукції за сортами.

Якість як сукупність властивостей може бути тільки відносним, фіксується на конкретний період часу і змінюється при появі більш прогресивної техніки і технології. Рівень якості продукції -відносна характеристика, заснована на порівнянні показників якості оцінюваної продукції з базовими значеннями показника еталона, вимогами, закріпленими в стандартах або технічних умовах. У сукупності показники створюють базу для порівняння з іншою аналогічною продукцією, дозволяють оцінити її технічний рівень. У міру розвитку потреб суспільства до продукції пред'являються нові вимоги.

Якість продукції значно впливає на рівень таких показників, як собівартість, ціпа продукції, прибуток, рентабельність. Конкуренція між виробниками розгортається головним чином на полі якості продукції, що випускається. Зростання ефективності виробництва пов'язаний з підвищенням якості продукції, якщо ціна па продукцію більш високої якості виросте більшою мірою, ніж витрати ні підвищення якості.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >