Аутсорсинг як інструмент реформування підприємств

Один з інструментів реформування підприємств - аутсорсинг.

Аутсорсинг - це передача виконання неперспективною, з комерційної точки зору, діяльності зовнішньої організації, здатної виконувати її ефективнішою, тобто з прийнятною якістю і меншими витратами, ніж у внутрішнього підрозділу, або з більш високою якістю і без істотних відмінностей у вартості і т.д.

У буквальному сенсі аутсорсинг (від англ. Outsourcing) означає "використання зовнішніх джерел". Мовою бізнесу аутсорсинг можна визначити як делегування певних функцій стороннім організаціям, що спеціалізуються на відповідних видах діяльності. Підприємство може доручити зовнішній стороні виконання окремих маркетингових функцій, а саме планування маркетингової діяльності, проведення досліджень, PR-підтримку і інше, або координацію маркетингової діяльності в цілому - від розробки стратегії до залучення спеціалізованих організацій та разі потреби.

Головна перевага аутсорсингу - це те, що, передаючи функції підрозділу у відання сторонньої організації, підприємство може сконцентрувати свої зусилля на основній діяльності, тим самим підвищуючи ефективність свого бізнесу (наприклад, зосередитися на виробництві продукції та її безпосередньому збуті).

Ще одна перевага - аутсорсингом я структура, маючи безцінний досвід роботи з різними підприємствами, постійне самовдосконалюється, використовує нові і передові інструменти, володіє найширшими зв'язками на відповідному ринку.

Все це дозволяє аутосорсерам дозволяє їм знаходити оптимальні рішення і нестандартні ходи.

Стратегія аутсорсингу дозволяє вирішити таку важливу проблему, як брак кваліфікованих кадрів, здатних реалізувати найскладніші завдання. На сьогоднішній день вартість на ринку хорошого фахівця досить висока. А якщо обсяг робіт великий, то рано чи пізно вигідніше платити за виконану роботу, а не за витрачений на неї робочий час. Якість же виконуються сторонньою організацією робіт обумовлено законами конкуренції, і в разі невдоволення виконану аутсорсером роботи його просто замінять на іншого.

Стратегія аутсорсингу увазі довгострокове співробітництво двох організацій, засноване на принципах партнерства. Враховуючи тісні відносини аутсорсера і наймача, а також час, необхідний для встановлення цих відносин, часта зміна аутсорсера не йде на користь бізнесу підприємства. Наймач повинен враховувати, що усунення помилок в ході роботи з наявним аутсорсером в більшості випадку менш болісно, ніж притирання до нового партнера.

Договір аутсорсингу являє собою документально оформлені відносини між замовником і аутсорсером на оплатній основі з передачі певних функцій на обслуговування іншого підприємства, що знаходиться на території держави або за його межами і спеціалізується у відповідній області, на тривалий період в цілях концентрації на основних видах діяльності, підвищення якості виконуваних робіт (послуг, послуг), зниження витрат, оптимізації оподаткування та економічних ризиків, що відповідає стратегії розвитку підприємства по забезпеченню конкурентоспроможності підприємства.

На сучасному етапі розвитку економічних відносин стає все більш актуальним питання про вибір підприємства-аутсорсера з надання послуг на основі аутсорсингу. Стратегія вибору аутсорсера включає шість етапів (рис. 15.1).

Згідно з даними компанії Frost & Sullivan, протягом останніх трьох років сумарний ринок IT-аутсорсингу Франції, Німеччини, Гонконгу, Японії, Великобританії та США збільшився на 51,6 млрд дол. А за оцінками аналітичної групи Datamonitor і консалтингової компанії Everest Group, за один лише 2004 ринок IТ-аутсорсингу збільшився на 37% і склав 163 млрд дол.

Стратегія вибору аутсорсера

Рис. 15.1. Стратегія вибору аутсорсера

Розвивається аутсорсинг і в Росії. У ряді галузей російської економіки, включаючи нафтогазову і кольорову металургію, передача тих чи інших видів діяльності на сторону вага частіше виступає в якості інструменту реорганізації підприємств. У той же час практика реформування російських підприємств свідчить про дедалі потреби вітчизняних підприємств у методичному забезпеченні проведення та оцінки економічної ефективності аутсорсингу.

Аутсорсинг увазі серйозну залученість сторонньої організації в бізнес клієнта. Таким чином, важливий фактор аутсорсингу - довіра з боку компанії-наймача. Клієнт, що бажає отримати від роботи аутсорсера максимум віддачі, повинен ділитися інформацією, необхідної для успішної реалізації поставлених завдань, навіть якщо ця інформація є конфіденційною. Тому наймачеві краще відразу переконатися в тому, що обрана компанія-аутсорсер дотримує основні принципи етики такого роду бізнесу, а саме: не працює одночасно з підприємствами, які є прямими конкурентами, і готова зберігати в таємниці інформацію, яку клієнт вважає конфіденційною, у тому числі після можливого розірвання контракту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >