Оновлення основних фондів

На підприємстві основні виробничі фонди роблять господарський кругообіг, що складається з наступних стадій: знос в процесі використання, амортизація, накопичення коштів для повного відновлення основних фондів, їх заміна шляхом здійснення капітальних вкладень.

У процесі експлуатації основні фонди зношуються. Різні конструктивні елементи окремих складових частин об'єктів основних фондів мають різні терміни служби, що вимагає їх періодичного оновлення. Таке оновлення основних фондів, викликане закономірним зносом окремих частин, називається ремонтом. Ремонт основних фондів, як правило, проводиться за планом відповідно до системи планово-попереджувального ремонту (ППР). План складається за видами основних фондів, передбачає обслуговування, поточний, середній і капітальний ремонт об'єктів основних фондів. Віднесення робіт до того чи іншого виду ремонту залежить від складності, трудомісткості і тривалості робіт.

Капітальний ремонт покликаний відновлювати продуктивність устаткування, базується на старій технології і є формою простого відтворення основних фондів. Капітальний ремонт часто поєднується з модернізацією - вдосконаленням діючих об'єктів основних фондів, що забезпечують підвищення їх технічного рівня, і спробою приведення у стан, що відповідає сучасному технічному і економічному рівню виробництва. Модернізація частково або повністю усуває моральний знос другої форми, виступає однією з форм розширеного відтворення.

При капітальному ремонті і модернізації відбувається часткове оновлення об'єктів основних фондів. Повне оновлення основних фондів здійснюється у формі технічного переозброєння, реконструкції, розширення, нового будівництва.

При технічному переозброєнні, тобто підвищенні технічного рівня окремих дільниць виробництва і агрегатів, проводять модернізацію і заміну зношеного обладнання, машин на нові, більш продуктивні зразки, впровадження нової технології, механізацію та автоматизацію виробництва.

До реконструкції діючих підприємств відноситься перевлаштування цехів та об'єктів (без збільшення площ, будівель і споруд основного призначення), пов'язане з удосконаленням виробництва і підвищенням його технічного та економічного рівнів, збільшенням виробничої потужності і підвищенням якості продукції. Разом з тим до реконструкції відноситься розширення існуючих і спорудження нових об'єктів допоміжного призначення, а також зведення нових цехів замість ліквідованих.

Відновлення об'єктів основних засобів за допомогою ремонтів (поточного, середнього та капітального) здійснюється за рахунок собівартості продукції, відновлення об'єктів основних засобів у результаті модернізації, технічного переозброєння та реконструкції - за рахунок амортизаційних відрахувань і прибутку.

Розширення діючих підприємств - це створення додаткових виробництв на діючому підприємстві, а також розширення існуючих окремих цехів та об'єктів на території підприємств або примикають до них майданчиках з метою створення додаткових або нових виробничих потужностей.

Нове будівництво - це зведення підприємств і окремих виробництв з метою створення нових виробничих потужностей. Застосовується для організації випуску нової продукції, при диверсифікації виробництва, переміщенні виробництва на іншу територію, відкритті нових родовищ і т.п.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >